Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPP - distribúcia, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.08.2019
31.07.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 599 022 000 € 2 687 461 000 € 2 739 406 000 € 2 741 047 000 € 2 972 631 000 € 2 982 737 000 € 2 998 826 000 € 3 001 619 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 040 319 000 € 2 251 645 000 € 2 293 042 000 € 2 366 827 000 € 2 643 728 000 € 2 697 019 000 € 2 741 851 000 € 2 767 069 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
12 025 000 € 14 936 000 € 16 691 000 € 19 686 000 € 7 565 000 € 8 207 000 € 1 634 000 € 1 787 000 €
005
A.I.2
Software
1 477 000€ 4 207 000€ 5 816 000€ 8 621 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
10 470 000€ 10 674 000€ 10 803 000€ 11 047 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
78 000€ 55 000€ 72 000€ 18 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 027 294 000 € 2 235 709 000 € 2 275 351 000 € 2 346 136 000 € 2 635 163 000 € 2 688 812 000 € 2 740 217 000 € 2 765 282 000 €
013
A.II.2
Stavby
4 002 055 000€ 2 213 791 000€ 2 258 469 000€ 2 311 247 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 234 000€ 3 957 000€ 4 771 000€ 6 947 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
50 000€ 107 000€ 110 000€ 134 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
22 955 000€ 17 854 000€ 12 001 000€ 27 808 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 005 000 € 1 000 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 005 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
558 223 000 € 435 816 000 € 446 364 000 € 374 220 000 € 328 903 000 € 285 717 000 € 251 479 000 € 234 497 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
146 199 000 € 135 569 000 € 140 597 000 € 148 458 000 € 157 918 000 € 142 161 000 € 137 713 000 € 138 373 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
300 556 000 € 254 622 000 € 251 132 000 € 148 246 000 € 108 748 000 € 142 485 000 € 113 527 000 € 95 986 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 8 367 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
300 556 000€ 246 255 000€ 251 132 000€ 148 246 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
111 468 000 € 45 625 000 € 54 635 000 € 77 516 000 € 62 237 000 € 1 071 000 € 239 000 € 138 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
480 000 € 0 € 1 000 € 5 496 000 € 53 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 599 022 000 € 2 687 461 000 € 2 739 406 000 € 2 741 047 000 € 2 972 631 000 € 2 982 737 000 € 2 998 826 000 € 3 001 619 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 024 797 000 € 1 586 512 000 € 1 640 871 000 € 1 627 453 000 € 2 386 971 000 € 2 461 421 000 € 2 455 908 000 € 2 456 220 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 200 000 000 € 1 200 000 000 € 1 200 000 000 € 1 200 000 000 € 1 957 418 000 € 1 957 418 000 € 1 957 418 000 € 1 957 418 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 200 000 000€ 1 200 000 000€ 1 200 000 000€ 1 200 000 000€ 1 957 418 000€ 1 957 418 000€ 1 957 418 000€ 1 957 418 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 409 193 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
287 851 000 € 288 877 000 € 287 615 000 € 284 502 000 € 391 484 000 € 391 575 000 € 391 459 000 € 391 484 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
287 851 000€ 288 877 000€ 287 615 000€ 284 502 000€ 391 484 000€ 391 575 000€ 391 459 000€ 391 484 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
127 753 000 € 97 635 000 € 153 256 000 € 142 951 000 € 38 069 000 € 112 428 000 € 107 031 000 € 107 318 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
127 753 000€ 97 635 000€ 153 256 000€ 142 951 000€ 38 069 000€ 112 428 000€ 107 031 000€ 107 318 000€
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 560 518 000 € 1 087 683 000 € 1 085 643 000 € 1 101 606 000 € 577 343 000 € 513 125 000 € 515 374 000 € 517 516 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 609 000 € 5 235 000 € 5 228 000 € 5 385 000 € 3 240 000 € 2 896 000 € 3 107 000 € 3 409 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 491 000€ 5 131 000€ 4 862 000€ 5 064 000€ 3 240 000€ 2 896 000€ 3 107 000€ 3 409 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
118 000€ 104 000€ 366 000€ 321 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 310 066 000 € 847 564 000 € 848 708 000 € 857 556 000 € 412 384 000 € 347 828 000 € 359 570 000 € 366 013 000 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
499 516 000€ 498 580 000€ 503 489 000€ 502 594 000€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 271 000€ 4 649 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
810 550 000€ 348 984 000€ 344 948 000€ 350 313 000€ 412 384 000€ 347 828 000€ 359 570 000€ 366 013 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
113 161 000 € 99 850 000 € 96 658 000 € 103 665 000 € 131 711 000 € 132 401 000 € 122 697 000 € 118 094 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
84 149 000€ 74 632 000€ 56 139 000€ 58 963 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 824 000€ 5 606 000€ 6 908 000€ 5 740 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 202 000€ 0€ 3 260 000€ 7 071 000€ 2 589 000€ 637 000€ 107 000€ 3 885 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15 986 000€ 19 612 000€ 30 351 000€ 31 891 000€ 129 122 000€ 131 764 000€ 122 590 000€ 114 209 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
131 682 000 € 135 034 000 € 135 049 000 € 135 000 000 € 30 008 000 € 30 000 000 € 30 000 000 € 30 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
75 265 000€ 133 615 000€ 128 146 000€ 135 000 000€ 30 008 000€ 30 000 000€ 30 000 000€ 30 000 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
56 417 000€ 1 419 000€ 6 903 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
13 707 000 € 13 266 000 € 12 892 000 € 11 988 000 € 8 317 000 € 8 191 000 € 27 544 000 € 27 883 000 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
13 707 000€ 13 266 000€ 12 892 000€ 11 988 000€ 8 317 000€ 8 191 000€ 27 544 000€ 27 883 000€