Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPP - distribúcia, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.08.2019
31.07.2020
01.08.2019
31.07.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
434 466 000 € 437 119 000 € 256 420 000 € 442 982 000 € 394 174 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
401 983 000€ 400 088 000€ 231 581 000€ 397 868 000€ 378 704 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
10 230 000€ 10 598 000€ 5 458 000€ 9 585 000€ 7 988 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
22 253 000€ 26 433 000€ 19 381 000€ 35 529 000€ 7 482 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
266 668 000 € 310 025 000 € 115 164 000 € 212 692 000 € 209 880 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 962 000€ 12 676 000€ 6 576 000€ 17 252 000€ 14 981 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
48 398 000€ 52 340 000€ 29 290 000€ 50 967 000€ 53 457 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
47 995 000 € 45 583 000 € 25 199 000 € 43 193 000 € 41 553 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
33 410 000€ 31 639 000€ 17 625 000€ 29 838 000€ 28 743 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 729 000€ 11 190 000€ 6 082 000€ 10 778 000€ 10 002 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 856 000€ 2 754 000€ 1 492 000€ 2 577 000€ 2 808 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
160 141 000€ 199 142 000€ 53 828 000€ 100 547 000€ 99 186 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
158 000€ 44 000€ 116 000€ -25 000€ -74 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 000€ 240 000€ 155 000€ 758 000€ 777 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
167 798 000 € 127 094 000 € 141 256 000 € 230 290 000 € 184 294 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
353 853 000 € 345 670 000 € 201 173 000 € 339 234 000 € 318 254 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 255 000 € 262 000 € 172 000 € 654 000 € 245 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 255 000€ 262 000€ 172 000€ 654 000€ 245 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 442 000 € 18 052 000 € 10 563 000 € 18 056 000 € 18 129 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 882 000 € 17 971 000 € 10 522 000 € 17 942 000 € 17 938 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
560 000€ 81 000€ 41 000€ 114 000€ 191 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-12 187 000 € -17 790 000 € -10 391 000 € -17 402 000 € -17 884 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
155 611 000 € 109 304 000 € 130 865 000 € 212 888 000 € 166 410 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
40 331 000 € 31 529 000 € 33 230 000 € 59 632 000 € 23 459 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
63 025 000€ 65 359 000€ 29 529 000€ 65 825 000€ 46 167 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-22 693 000€ -33 830 000€ 3 701 000€ -6 192 000€ -22 708 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
115 280 000 € 77 775 000 € 97 635 000 € 153 256 000 € 142 951 000 €