Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NUPSESO Data Service, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
6 828€ 7 772€ 13 331€ 16 885€ 197 688€ 138 806€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 132€ 4 093€ 9 107€ 11 803€ 145 514€ 111 843€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
696 € 3 679 € 4 224 € 5 082 € 52 174 € 26 963 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
103 315 € 118 984 € 159 812 € 204 552 € 75 860 € 11 188 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
103 315€ 118 984€ 159 812€ 204 552€ 75 860€ 11 188€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
73 458 € 78 839 € 98 746 € 139 706 € 39 073 € 35 195 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 608€ 4 434€ 4 613€ 8 863€ 10 415€ 9 729€
10
B.2
Služby
69 850€ 74 405€ 94 133€ 130 843€ 28 658€ 25 466€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
30 553 € 43 824 € 65 290 € 69 928 € 88 961 € 2 956 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
32 869 € 46 231 € 46 476 € 37 037 € 64 705 € 53 398 €
13
C.1
Mzdové náklady
23 383€ 33 148€ 33 314€ 26 544€ 46 371€ 38 141€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 230€ 11 400€ 11 613€ 9 343€ 16 327€ 13 418€
16
C.4
Sociálne náklady
1 256€ 1 683€ 1 549€ 1 150€ 2 007€ 1 839€
17
D
Dane a poplatky
405€ 507€ 609€ 649€ 835€ 751€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
196€ 3 190€ 4 637€ 5 075€ 4 877€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
833€ 333€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
71€ 24€ 82€ 58€ -26€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 553€ 4 161€ 3 865€ 226€ 60€ 3 346€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30€ 166€ 26€ 18€ 3 165€ 388€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-269 € 1 694 € 19 105 € 27 755 € 15 241 € -53 086 €
38
X.
Výnosové úroky
1 587€ 1 902€ 808€ 1 814€
39
N
Nákladové úroky
1 100€ 592€ 729€ 3 430€ 183€ 127€
40
XI.
Kurzové zisky
349€ 23€ 2€ 11€ 491€ 3 987€
41
O
Kurzové straty
2 611€ 10€ 1 145€ 20€ 48€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 996€ 1 937€ 2 096€ 2 410€ 2 142€ 2 301€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 160 € -3 215 € -2 025 € -5 160 € -1 854 € 1 511 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 429 € -1 521 € 17 080 € 22 595 € 13 387 € -51 575 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 429 € -2 481 € 16 120 € 21 635 € 12 427 € -51 575 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 429 € -1 521 € 17 080 € 22 595 € 13 387 € -51 575 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 429 € -2 481 € 16 120 € 21 635 € 12 427 € -51 575 €