Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Loacker Recycling, s.r.o. [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
49 334 014€ 44 926 225€ 23 787 293€ 28 060 401€ 22 970 000€ 10 151 571€ 5 565 292€ 8 930 100€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
50 095 503 € 45 060 717 € 23 804 017 € 28 096 712 € 22 975 199 € 10 154 179 € 5 579 348 € 8 935 223 € 11 614 734 € 14 167 556 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
45 373 534€ 44 823 536€ 23 605 475€ 27 778 446€ 22 814 836€ 10 057 454€ 5 488 162€ 8 849 837€ 11 528 679€ 13 994 585€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 956 129€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 352€ 102 689€ 181 818€ 281 955€ 155 164€ 94 117€ 77 130€ 80 263€ 75 140€ 99 994€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
252 150€ 124 800€ 30 106€ 2 000€ 5 000€ 49 705€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
509 338€ 9 692€ 16 724€ 6 205€ 5 199€ 608€ 14 056€ 123€ 10 915€ 23 272€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
47 863 372 € 42 497 383 € 22 827 048 € 27 889 230 € 22 702 771 € 9 743 374 € 5 455 938 € 9 026 792 € 11 707 457 € 14 124 005 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
43 007 337€ 38 445 779€ 19 753 723€ 24 785 905€ 20 490 505€ 8 319 655€ 4 299 620€ 7 556 840€ 10 706 479€ 13 356 764€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
537 011€ 562 227€ 342 319€ 314 524€ 309 736€ 292 451€ 241 108€ 398 664€ 276 101€ 194 452€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-5 300€ -2 339€ 7 639€ -4 387€ 4 387€
14
D.
Služby
2 958 163€ 2 280 717€ 1 928 980€ 1 986 848€ 1 332 878€ 713 934€ 525 994€ 649 806€ 365 543€ 169 450€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
665 740 € 649 225 € 428 793 € 407 817 € 264 899 € 200 613 € 167 296 € 211 143 € 221 799 € 241 636 €
16
E.1.
Mzdové náklady
469 283€ 471 940€ 311 581€ 306 276€ 195 724€ 148 018€ 120 249€ 159 169€ 161 249€ 178 406€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
158 973€ 143 007€ 97 377€ 93 153€ 64 225€ 49 024€ 43 750€ 48 179€ 53 922€ 59 542€
19
E.4.
Sociálne náklady
37 484€ 34 278€ 19 835€ 8 388€ 4 950€ 3 571€ 3 297€ 3 795€ 6 628€ 3 688€
20
F.
Dane a poplatky
25 522€ 34 412€ 32 784€ 38 025€ 32 986€ 32 871€ 29 600€ 27 773€ 23 600€ 14 998€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
482 379€ 400 621€ 244 835€ 267 874€ 208 311€ 140 208€ 129 272€ 105 255€ 78 713€ 68 463€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
482 379€ 400 621€ 244 835€ 267 874€ 208 311€ 140 208€ 129 272€ 105 255€ 78 713€ 68 463€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
93 939€ 48 597€ 49 405€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-313€ 130€ 617€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
93 281€ 75 805€ 95 614€ 88 237€ 63 769€ 48 812€ 64 770€ 69 672€ 39 609€ 24 450€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 232 131 € 2 563 334 € 976 969 € 207 482 € 272 428 € 410 805 € 123 410 € -91 569 € -92 723 € 43 551 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 831 504 € 3 637 502 € 1 762 271 € 973 124 € 836 881 € 830 831 € 500 909 € 317 151 € 260 083 € 369 526 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
232 035 € 0 € 10 € 5 € 427 € 13 € 24 € 37 € 176 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
711 € 1 € 13 € 24 € 38 € 82 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
711€ 1€ 13€ 24€ 38€ 82€
42
XII.
Kurzové zisky
9€ 5€ 93€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
231 324€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
427€ 0€ -1€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
26 857 € 39 597 € 39 947 € 39 812 € 35 341 € 21 436 € 28 904 € 34 998 € 35 028 € 26 187 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
24 043 € 37 315 € 37 909 € 37 361 € 33 504 € 19 236 € 25 593 € 32 861 € 33 196 € 23 524 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
24 043€ 37 311€ 37 891€ 37 288€ 33 491€ 19 233€ 25 578€ 32 861€ 33 196€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4€ 18€ 73€ 13€ 3€ 15€ 23 524€
52
O.
Kurzové straty
0€ 6€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 814€ 2 282€ 2 032€ 2 451€ 1 837€ 2 200€ 3 311€ 2 137€ 1 832€ 2 663€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
205 178 € -39 597 € -39 937 € -39 807 € -34 914 € -21 436 € -28 891 € -34 974 € -34 991 € -26 011 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 437 309 € 2 523 737 € 937 032 € 167 675 € 237 514 € 389 369 € 94 519 € -126 543 € -127 714 € 17 540 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
584 889 € 517 486 € 198 951 € 35 166 € 15 980 € 81 167 € 3 097 € -2 978 € 2 690 € 335 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
486 397€ 552 959€ 199 146€ 35 362€ 15 931€ 80 873€ 2 882€ 2 884€ 2 887€ 15€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
98 492€ -35 473€ -195€ -196€ 49€ 294€ 215€ -5 862€ -197€ 320€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 852 420 € 2 006 251 € 738 081 € 132 509 € 221 534 € 308 202 € 91 422 € -123 565 € -130 404 € 17 205 €