Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

 • Názov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 • IČO 35914921
 • DIČ 2021920065
 • IČ DPH SK2021920065 podľa §4
 • Sídlo Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Dátum vzniku 1. januára 2005, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3496/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 401 646 418 € / splatené 401 646 418 €
  Podľa účtovnej závierky: 401 646 000 €
 • Historické sídlo Drieňová 24, 820 09 Bratislava
  (platné do 27. mája 2022)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe 1.1.2005
reklamná a propagačná činnosť 1.1.2005
kopírovacia a fotografická činnosť 1.1.2005
organizačné zabezpečenie vzdelávania v oblasti železničnej dopravy 1.1.2005
výroba náhradných dielcov do strojov a mechanizmov 1.1.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 1.1.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 1.1.2005
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.1.2005
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 1.1.2005
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 1.1.2005
vnútroštátna nákladná cestná doprava 1.1.2005
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom 1.1.2005
automatizované spracovanie údajov 1.1.2005
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware, software 1.1.2005
činnosť účtovných poradcov 1.1.2005
vedenie účtovníctva 1.1.2005
zasielateľstvo 1.1.2005
opravy pracovných strojov 1.1.2005
opravy cestných motorových vozidiel 1.1.2005
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov 1.1.2005
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru 1.1.2005
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.1.2005
činnosť colného deklaranta 1.1.2005
kovoobrábanie 1.1.2005
geodetické a kartografické práce 1.1.2005
prevádzkovanie odborných knižníc 1.1.2005
prevádzkovanie dopravy na dráhe - celoštátne a regionálne dráhy, za účelom prepravy nákladu (vecí) v nákladnej doprave 8.7.2005
prevádzkovanie dopravy na dráhe - vlečke (na základe jednotlivých licencií) 8.7.2005
overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel podľa § 50 ods. 2 zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov pred uvedením do prevádzky na železničných a špeciálnych dráhach a vykonávaním pravidelných technických kontrol dráhových vozidiel v prevádzke 8.7.2005
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv a rekonštrukcií dráhových vozidiel 8.7.2005
vykonávanie prehliadok, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 8.7.2005
vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, údržby, obsluhy, prehliadok a skúšok určených technických zariadení elektrických 8.7.2005
vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, obsluhy, revízií a skúšok zdvíhacích zariadení 8.7.2005
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových 8.7.2005
zváranie dráhových vozidiel 8.7.2005
nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel 8.7.2005
elektroenergetika v rozsahu podnikania: dodávka elektriny a distribúcia elektriny 5.11.2008
výroba tepla, rozvod tepla 8.7.2005
výskum a vývoj v oblasti dopravy 23.7.2005
informatívne meranie fyzikálnych a chemických veličín 28.5.2016
kontrola hydrantov 23.7.2005
Čistiace a upratovacie práce 23.7.2005
manipulácia s tovarom, prekládka, nakládka, vykládka vagónov, intermodálnych prepravných jednotiek a cestných nákladných vozidiel a váženie cestných nákladných vozidiel 17.6.2008
prenájom strojov, zariadení a nástrojov 23.7.2005
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov 23.7.2005
prevádzkovanie dráhy - jednoduchej železničnej vlečky na základe jednotlivých povolení 18.4.2007
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 17.6.2008
bezpečnostnotechnická služba 7.4.2014
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov 7.4.2014
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných v rozsahu obsluha zdvíhacích zariadení a obsluha dopravných zariadení 6.9.2023
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových v rozsahu obsluha tlakových zariadení 6.9.2023
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických v rozsahu obsluha elektrických zariadení 6.9.2023
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 6.9.2023
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 511/2004, Nz 89827/2004 rozdelením obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226, v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť je právnym nástupcom a zároveň preberá všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226 ku dňu 01.01.2005.
2. Notárska zápisnica N 211/2005, Nz 27987/2005, NCRls 27618/2005 napísaná dňa 20.06.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
3. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 211/05 Nz 27987/05 dňa 20.06.2005 JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 381/2005, Nz 51901/2005, NCRIs 51226/2005 napísaná dňa 2.11.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom o zvýšení základného imania spoločnosti upísaním nových akcií.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.09.2006.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2006
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2006.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 13.11.2006.
9. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 8/2007, N 11744/2007 dňa 27.03.2007 - zmena stanov a rozšírenie predmetu podnikania.
10. Notárska zápisnica č. N 32/2008, Nz 14892/2008, NCRls 14760/2008 zo dňa 10.04.2008.
11. Notárska zápisnica N 105/2008, Nz 42165/2008 zo dňa 08.10.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
12. Protokol o voľbách členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 10.12.2009.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.7.2010.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.9.2010 a zo dňa 22.9.2010.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.10.2010.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.01.2011.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2011.
18. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.04.2014.
19. Protokol o voľbách členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 08.12.2014.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2016.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07.2016.
22. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 31.01.2018.