Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
265 392 000 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
294 489 000 € 282 423 000 € 278 036 000 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
274 847 000 € 269 359 000 € 265 392 000 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 642 000 € 13 064 000 € 12 644 000 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
293 732 000 € 281 154 000 € 276 286 000 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
164 650 000 € 161 408 000 € 155 374 000 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
94 099 000 € 91 517 000 € 91 147 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
65 507 000 € 63 567 000 € 62 622 000 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
27 597 000 € 26 973 000 € 26 980 000 €
19
E.4.
Sociálne náklady
995 000 € 977 000 € 1 545 000 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
34 983 000 € 27 751 000 € 28 395 000 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 983 000 € 27 751 000 € 28 395 000 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0 € 478 000 € 1 370 000 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
757 000 € 1 269 000 € 1 750 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
110 197 000 € 107 951 000 € 110 018 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
962 000 € 626 000 € 575 000 €
42
XII.
Kurzové zisky
0 € 63 000 €
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
962 000 € 563 000 € 575 000 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 522 000 € 1 699 000 € 2 169 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 499 000 € 1 699 000 € 2 164 000 €
52
O.
Kurzové straty
23 000 € 0 € 5 000 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-560 000 € -1 073 000 € -1 594 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
197 000 € 196 000 € 156 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
76 000 € 47 000 € 33 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
33 000 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
121 000 € 149 000 € 123 000 €