Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 547 823 € 4 410 167 € 4 394 088 € 4 275 389 € 5 049 896 € 5 652 399 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 547 823 € 4 410 167 € 4 385 840 € 4 255 806 € 5 049 896 € 5 652 399 €
07
II.3
Aktivácia
8 248 € 19 583 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 109 910 € 993 460 € 941 088 € 841 380 € 945 438 € 1 105 406 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
304 959 € 256 772 € 273 991 € 249 812 € 325 402 € 368 791 €
10
B.2
Služby
804 951 € 736 688 € 667 097 € 591 568 € 620 036 € 736 615 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 437 913 € 3 416 707 € 3 453 000 € 3 434 009 € 4 104 458 € 4 546 993 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 706 272 € 2 631 958 € 2 565 306 € 2 232 079 € 2 731 236 € 2 850 026 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 009 369 € 1 974 312 € 1 939 997 € 1 644 853 € 2 014 524 € 2 102 522 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 € 0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
660 252 € 631 307 € 606 663 € 565 944 € 682 442 € 724 152 €
16
C.4
Sociálne náklady
36 651 € 26 339 € 18 646 € 21 282 € 34 270 € 23 352 €
17
D
Dane a poplatky
1 270 € 974 € 267 € 1 334 € 2 751 € 3 681 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
326 150 € 299 531 € 236 250 € 281 315 € 195 614 € 182 020 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
701 € 27 140 € 23 191 € 52 500 € 75 177 € 94 210 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
349 € 7 376 € 15 148 € 60 384 € 72 551 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
56 € 9 132 € 9 131 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
77 428 € 44 710 € 120 783 € 54 860 € 18 267 € 28 355 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
23 077 € 23 577 € 59 506 € 169 973 € 214 131 € 101 320 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
458 868 € 525 141 € 735 645 € 841 520 € 984 654 € 1 450 829 €
38
X.
Výnosové úroky
18 674 € 14 764 € 7 263 € 926 € 1 990 € 1 721 €
39
N
Nákladové úroky
8 838 €
41
O
Kurzové straty
2 € 2 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
465 € 496 € 609 € 862 € 769 € 708 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
18 207 € 14 268 € 6 654 € 64 € 1 221 € -7 827 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
477 075 € 539 409 € 742 299 € 841 584 € 985 875 € 1 443 002 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
102 500 € 122 495 € 164 891 € 180 201 € 267 345 € 352 059 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
113 374 € 132 877 € 174 662 € 205 108 € 276 282 € 360 004 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-10 874 € -10 382 € -9 771 € -24 907 € -8 937 € -7 945 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
374 575 € 416 914 € 577 408 € 661 383 € 718 530 € 1 090 943 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
477 075 € 539 409 € 742 299 € 841 584 € 985 875 € 1 443 002 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
374 575 € 416 914 € 577 408 € 661 383 € 718 530 € 1 090 943 €