Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2022
30.06.2023
01.07.2021
30.06.2022
01.07.2020
30.06.2021
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
54 207 979€ 44 631 858€ 41 302 559€ 41 406 989€ 40 797 581€ 40 496 890€ 38 069 673€ 37 455 818€ 36 607 266€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
54 976 614 € 44 779 112 € 41 505 625 € 41 519 107 € 42 287 277 € 40 871 298 € 38 231 603 € 37 572 593 € 36 948 361 € 44 376 787 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
52 970 336€ 43 820 791€ 40 483 327€ 40 379 384€ 39 021 406€ 38 736 517€ 36 348 306€ 35 766 635€ 34 920 817€ 34 785 770€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 237 643€ 811 067€ 819 231€ 1 027 605€ 1 776 175€ 1 760 374€ 1 721 367€ 1 675 258€ 1 686 449€ 1 672 623€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
515 000€ 68 854€ 101 000€ 10 200€ 1 068 249€ 75 817€ 7 500€ 423€ 75 553€ 7 433 995€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
253 635€ 78 400€ 102 067€ 101 918€ 421 447€ 298 590€ 154 430€ 130 277€ 265 542€ 484 399€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
53 254 110 € 44 575 980 € 41 291 994 € 41 500 209 € 41 734 033 € 40 331 351 € 37 648 596 € 37 054 482 € 36 485 315 € 44 505 863 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
44 034 729€ 36 692 537€ 33 725 202€ 33 807 123€ 33 567 371€ 33 520 715€ 31 410 516€ 31 238 010€ 30 792 300€ 30 821 452€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 564 126€ 1 137 222€ 871 615€ 928 095€ 837 184€ 805 219€ 804 124€ 769 062€ 830 901€ 829 830€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 641 133€ 1 268 260€ 1 330 651€ 1 929 002€ 1 806 865€ 1 773 478€ 1 765 484€ 1 717 128€ 1 583 599€ 1 575 472€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 927 958 € 4 510 556 € 4 498 521 € 4 158 558 € 3 803 619 € 3 472 532 € 3 076 438 € 2 861 418 € 2 655 891 € 2 544 391 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 528 076€ 3 219 052€ 3 184 875€ 2 971 672€ 2 753 479€ 2 519 542€ 2 242 517€ 2 074 336€ 1 922 664€ 1 827 339€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 226 238€ 1 117 156€ 1 105 429€ 1 030 529€ 929 778€ 839 119€ 735 225€ 690 409€ 647 187€ 633 765€
19
E.4.
Sociálne náklady
173 644€ 174 348€ 208 217€ 156 357€ 120 362€ 113 871€ 98 696€ 96 673€ 86 040€ 83 287€
20
F.
Dane a poplatky
88 120€ 80 566€ 66 214€ 57 391€ 50 074€ 46 360€ 57 705€ 44 063€ 39 009€ 68 227€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
644 128€ 612 257€ 590 267€ 500 337€ 420 215€ 370 281€ 402 692€ 402 373€ 241 517€ 319 571€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
644 128€ 612 257€ 590 267€ 500 337€ 420 215€ 370 281€ 402 692€ 402 373€ 241 517€ 319 571€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
220 652€ 68 854€ 99 058€ 9 933€ 1 070 862€ 145 081€ 60€ 61 587€ 7 894 245€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
8 054€ 6 336€ 96€ 3 388€ 3 080€ -20 443€ 15 324€ -56 049€ 63 701€ 6 918€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
125 210€ 199 392€ 110 370€ 106 382€ 174 763€ 218 128€ 116 313€ 78 417€ 216 810€ 445 757€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 722 504 € 203 132 € 213 631 € 18 898 € 553 244 € 539 947 € 583 007 € 518 111 € 463 046 € -129 076 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 967 991 € 5 533 839 € 5 375 090 € 4 742 769 € 4 586 161 € 4 397 479 € 4 089 549 € 3 717 693 € 3 400 466 € 3 231 639 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
39 613 € 51 152 € 51 354 € 235 541 € 49 490 € 33 760 € 25 657 € 40 936 € 11 301 € 60 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
6 639€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
199 931 € 13 994 € 26 998 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
199 931€ 13 994€ 26 998€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
39 613 € 51 152 € 44 715 € 35 610 € 49 490 € 33 698 € 11 663 € 13 925 € 11 301 € 10 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
39 613€ 51 152€ 44 715€ 35 610€ 49 490€ 33 698€ 11 663€ 13 925€ 11 301€ 10€
42
XII.
Kurzové zisky
13€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
62€ 50€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
293 258 € 209 458 € 226 064 € 212 559 € 182 873 € 173 608 € 160 160 € 145 748 € 127 718 € 119 683 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
6 639€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
130 745 € 61 865 € 72 162 € 75 968 € 74 180 € 78 116 € 83 089 € 77 103 € 54 296 € 56 697 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
130 745€ 61 865€ 72 162€ 75 968€ 74 180€ 78 116€ 83 089€ 77 103€ 54 296€ 56 697€
52
O.
Kurzové straty
8€ 1 957€ 1 184€ 844€ 2 454€ 1 405€ 2 118€ 1 013€ 834€ 8€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
162 505€ 145 636€ 146 079€ 135 747€ 106 239€ 94 087€ 74 953€ 67 632€ 72 588€ 62 978€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-253 645 € -158 306 € -174 710 € 22 982 € -133 383 € -139 848 € -134 503 € -104 812 € -116 417 € -119 623 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 468 859 € 44 826 € 38 921 € 41 880 € 419 861 € 400 099 € 448 504 € 413 299 € 346 629 € -248 699 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
306 321 € 2 627 € 3 061 € 1 486 € 89 638 € 89 070 € 96 600 € 86 635 € 72 605 € -47 104 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
305 367€ 1 448€ 2 250€ 2€ 86 143€ 91 054€ 100 555€ 92 718€ 82 721€ 15 526€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
954€ 1 179€ 811€ 1 484€ 3 495€ -1 984€ -3 955€ -6 083€ -10 116€ -62 630€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 162 538 € 42 199 € 35 860 € 40 394 € 330 223 € 311 029 € 351 904 € 326 664 € 274 024 € -201 595 €