Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Golde Lozorno spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.11.2015
31.10.2016
01.11.2014
31.10.2015
01.11.2013
31.10.2014
01.11.2012
31.10.2013
01.11.2011
31.10.2012
01.11.2010
31.10.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
96 687 586 € 71 777 604 € 86 835 645 € 77 743 188 € 71 116 727 € 63 483 345 € 55 554 303 € 44 764 249 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 092 628 € 5 856 025 € 6 207 905 € 6 362 226 € 7 931 356 € 5 858 608 € 7 274 267 € 7 578 286 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 092 628 € 5 856 025 € 6 207 905 € 6 362 226 € 7 931 356 € 5 858 608 € 7 274 267 € 7 578 286 €
013
A.II.2
Stavby
905 655 € 581 725 € 653 459 € 726 895 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 802 333 € 2 960 445 € 4 252 870 € 5 165 066 € 4 017 846 € 4 366 647 € 4 610 340 € 5 934 496 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 166 393 € 2 151 117 € 1 189 920 € 375 934 € 3 310 300 € 1 471 626 € 1 902 727 € 1 579 241 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 218 247 € 162 738 € 111 656 € 94 331 € 603 210 € 20 335 € 761 200 € 64 549 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
88 475 053 € 63 760 668 € 80 599 599 € 70 849 535 € 63 163 119 € 57 602 926 € 48 071 455 € 36 542 787 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
25 626 548 € 7 624 348 € 14 730 137 € 9 810 810 € 12 075 458 € 8 772 842 € 4 213 540 € 4 391 930 €
032
B.I.1
Materiál
5 004 115 € 4 550 554 € 5 160 789 € 6 224 770 € 4 321 840 € 3 422 989 € 3 163 562 € 2 774 508 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
292 497 € 637 645 € 542 487 € 880 272 € 550 105 € 263 407 € 186 300 € 296 376 €
034
B.I.3
Výrobky
2 244 679 € 2 436 149 € 2 827 935 € 2 624 959 € 1 444 468 € 273 602 € 204 073 € 246 203 €
036
B.I.5
Tovar
18 085 257 € 6 198 926 € 80 809 € 5 759 045 € 4 812 844 € 659 605 € 1 074 843 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
22 081 949 € 472 753 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
472 751 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
22 081 949 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
61 659 136 € 53 303 919 € 40 952 429 € 58 139 880 € 51 059 647 € 48 795 786 € 43 768 231 € 32 094 286 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
29 248 479 € 24 865 563 € 38 341 895 € 55 225 830 € 39 406 800 € 23 933 013 € 23 225 603 € 27 169 087 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
31 009 746 € 27 598 433 € 4 363 499 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
11 034 264 € 20 267 584 € 20 520 803 € 4 909 428 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 400 740 € 835 400 € 2 590 465 € 2 897 498 € 581 366 € 205 123 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
171 € 4 523 € 20 069 € 16 552 € 37 217 € 26 567 € 21 825 € 15 771 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 189 369 € 2 832 401 € 2 835 084 € 2 426 092 € 28 014 € 34 298 € 89 684 € 56 571 €
056
B.IV.1
Peniaze
355 € 1 799 € 3 204 € 3 788 € 12 067 € 10 692 € 9 029 € 5 879 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 189 014 € 2 830 602 € 2 831 880 € 2 422 304 € 15 947 € 23 606 € 80 655 € 50 692 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 119 905 € 2 160 911 € 28 141 € 531 427 € 22 252 € 21 811 € 208 581 € 643 176 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 119 905 € 2 160 911 € 28 141 € 31 427 € 22 252 € 21 811 € 208 581 € 643 176 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
500 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
96 687 586 € 71 777 604 € 86 835 645 € 77 743 188 € 71 116 727 € 63 483 345 € 55 554 303 € 44 764 249 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
14 467 559 € 4 922 575 € 8 250 356 € -21 154 198 € -14 025 099 € -8 829 861 € -2 411 067 € -770 599 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 €
069
A.I.1
Základné imanie
331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
77 691 460 € 67 691 460 € 67 691 460 € 35 691 460 € 35 691 460 € 35 691 460 € 35 691 460 € 35 691 460 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
77 691 460 € 67 691 460 € 67 691 460 € 35 691 460 € 35 691 460 € 35 691 460 € 35 691 460 € 35 691 460 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-63 100 824 € -59 773 042 € -57 177 597 € -50 048 498 € -44 853 261 € -38 434 465 € -36 793 998 € -37 498 675 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-63 100 824 € -59 773 042 € -57 177 597 € -50 048 498 € -44 853 261 € -38 434 465 € -36 793 998 € -37 498 675 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-455 016 € -3 327 782 € -2 595 446 € -7 129 099 € -5 195 237 € -6 418 795 € -1 640 468 € 704 677 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
82 220 027 € 66 855 029 € 78 585 289 € 98 897 386 € 85 141 826 € 72 313 206 € 57 965 370 € 45 270 848 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
10 382 014 € 9 888 640 € 7 740 593 € 11 720 241 € 5 332 454 € 4 576 477 € 8 112 708 € 11 658 249 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
566 566 € 668 626 € 765 357 € 623 765 € 525 786 € 376 965 € 301 168 € 684 633 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
6 118 095 € 2 577 698 € 1 757 257 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 697 353 € 6 642 316 € 5 217 979 € 11 096 476 € 4 806 668 € 4 199 512 € 7 811 540 € 10 973 616 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 170 € 17 721 € 17 590 € 6 726 € 1 013 275 € 11 197 178 € 3 120 € 6 541 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
1 000 000 € 11 195 621 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 170 € 17 721 € 17 590 € 6 726 € 13 275 € 1 557 € 3 120 € 6 541 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
55 299 715 € 42 489 313 € 51 907 232 € 66 903 941 € 62 902 304 € 45 054 520 € 37 832 936 € 30 090 691 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
53 610 388 € 40 661 682 € 49 870 933 € 47 258 051 € 52 509 491 € 36 965 788 € 29 200 150 € 25 054 644 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 746 060 € 4 538 149 € 5 488 929 € 3 149 172 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
15 925 231 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
881 642 € 972 836 € 972 578 € 1 038 745 € 729 130 € 735 329 € 506 239 € 444 464 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
568 193 € 613 325 € 611 357 € 654 586 € 436 617 € 441 311 € 305 540 € 267 369 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
208 176 € 215 746 € 205 085 € 155 055 € 116 691 € 447 000 € 1 142 807 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
31 316 € 25 724 € 247 279 € 1 872 273 € 2 364 315 € 2 373 943 € 1 885 078 € 32 235 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
16 530 128 € 14 459 355 € 18 919 874 € 20 266 478 € 15 893 793 € 11 485 031 € 12 016 606 € 3 515 367 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
16 530 128 € 14 459 355 € 18 919 874 € 20 266 478 € 15 893 793 € 11 485 031 € 12 016 606 € 3 515 367 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
264 000 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
264 000 €