Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LASIFA International, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
183 255€ 147 229€ 139 728€ 135 065€ 123 652€ 195 016€ 234 744€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
188 326 € 152 762 € 140 449 € 135 828 € 123 956 € 198 946 € 241 473 € 202 508 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
183 255€ 147 229€ 139 728€ 135 065€ 123 652€ 195 016€ 234 744€ 195 556€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
458€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 613€ 5 533€ 721€ 763€ 304€ 3 930€ 6 729€ 6 952€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
188 748 € 149 733 € 134 195 € 154 039 € 129 089 € 198 637 € 237 505 € 205 252 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 429€ 15 720€ 10 794€ 9 673€ 13 630€ 12 098€ 12 294€ 21 339€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
142 305€ 101 650€ 89 157€ 112 252€ 86 638€ 128 263€ 123 189€ 97 608€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
20 006 € 16 467 € 13 479 € 11 137 € 7 693 € 44 580 € 94 981 € 84 824 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 985€ 12 649€ 10 630€ 9 051€ 6 126€ 32 064€ 70 185€ 62 403€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 963€ 3 106€ 2 699€ 1 935€ 1 489€ 10 591€ 24 232€ 21 610€
19
E.4.
Sociálne náklady
58€ 712€ 150€ 151€ 78€ 1 925€ 564€ 811€
20
F.
Dane a poplatky
859€ 432€ 768€ 1 053€ 933€ 1 670€ 2 891€ 768€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 794€ 12 457€ 17 184€ 17 466€ 16 033€ 9 960€ 2 257€ 374€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 794€ 12 457€ 17 184€ 17 466€ 16 033€ 9 960€ 2 257€ 374€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 720€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
417€ -61€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 635€ 3 007€ 2 813€ 2 458€ 4 162€ 1 649€ 1 954€ 339€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-422 € 3 029 € 6 254 € -18 211 € -5 133 € 309 € 3 968 € -2 744 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
27 521 € 29 859 € 39 777 € 13 140 € 23 384 € 54 655 € 99 261 € 76 609 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
43 € 2 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 2 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 2€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
38€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
124 € 166 € 119 € 176 € 141 € 1 507 € 491 € 1 089 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
124€ 166€ 119€ 176€ 141€ 1 507€ 491€ 1 089€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-124 € -166 € -119 € -133 € -141 € -1 505 € -490 € -1 089 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-546 € 2 863 € 6 135 € -18 344 € -5 274 € -1 196 € 3 478 € -3 833 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 111 € 960 € 960 € 960 € 960 € 960 € 964 € 132 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 111€ 960€ 960€ 960€ 960€ 960€ 964€ 132€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 657 € 1 903 € 5 175 € -19 304 € -6 234 € -2 156 € 2 514 € -3 965 €