Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 938 677 € 1 794 285 € 1 665 538 € 1 600 076 € 1 495 272 € 1 596 474 € 1 522 126 € 1 147 026 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 938 677€ 1 794 285€ 1 665 538€ 1 600 076€ 1 495 272€ 1 596 474€ 1 522 126€ 1 147 026€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
327 562 € 276 484 € 284 264 € 296 038 € 304 809 € 295 534 € 298 323 € 203 757 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
35 644€ 31 708€ 24 699€ 28 448€ 32 106€ 33 416€ 29 714€ 26 297€
10
B.2
Služby
291 918€ 244 776€ 259 565€ 267 590€ 272 703€ 262 118€ 268 609€ 177 460€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 611 115 € 1 517 801 € 1 381 274 € 1 304 038 € 1 190 463 € 1 300 940 € 1 223 803 € 943 269 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
896 539 € 759 710 € 657 925 € 620 171 € 588 730 € 588 307 € 523 020 € 339 053 €
13
C.1
Mzdové náklady
646 857€ 549 941€ 476 073€ 449 096€ 425 858€ 429 971€ 380 346€ 250 596€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
234 378€ 197 319€ 172 095€ 163 264€ 153 711€ 149 636€ 135 669€ 83 578€
16
C.4
Sociálne náklady
15 304€ 12 450€ 9 757€ 7 811€ 9 161€ 8 700€ 7 005€ 4 879€
17
D
Dane a poplatky
815€ 970€ 654€ 2 151€ 381€ 770€ 927€ 1 214€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
51 642€ 33 859€ 33 142€ 38 988€ 40 643€ 40 668€ 18 393€ 41 910€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20 000€ 4 500€ 40 000€ 19 167€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 924€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 599€ 5 280€ 2 387€ 1 503€ 3 242€ 4 190€ 41 080€ 6 161€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 797€ 19 930€ 21 919€ 13 995€ 17 528€ 25 042€ 43 805€ 18 757€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
664 921 € 708 612 € 670 021 € 630 236 € 550 923 € 650 343 € 705 814 € 567 663 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 6€ 1€ 2€
39
N
Nákladové úroky
4 378€ 4 126€ 5 220€ 1 558€ 2 328€ 3 986€ 4 197€ 6 039€
40
XI.
Kurzové zisky
154€ 318€ 7€ 2€ 8€ 47€
41
O
Kurzové straty
2 119€ 2 294€ 596€ 2€ 106€ 71€ 18€ 6€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 587€ 3 557€ 3 256€ 3 588€ 7 837€ 642€ 658€ 555€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-9 930 € -9 659 € -9 065 € -5 146 € -10 270 € -4 693 € -4 864 € -6 551 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
654 991 € 698 953 € 660 956 € 625 090 € 540 653 € 645 650 € 700 950 € 561 112 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
147 434 € 155 672 € 147 003 € 145 915 € 128 091 € 145 517 € 166 115 € 109 054 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
147 434€ 155 672€ 147 003€ 145 915€ 128 091€ 145 517€ 166 115€ 109 054€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
507 557 € 543 281 € 513 953 € 479 175 € 412 562 € 500 133 € 534 835 € 452 058 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
654 991 € 698 953 € 660 956 € 625 090 € 540 653 € 645 650 € 700 950 € 561 112 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
507 557 € 543 281 € 513 953 € 479 175 € 412 562 € 500 133 € 534 835 € 452 058 €