Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
04
II.
Výroba
[05+06+07]
732 158 € 539 678 € 522 007 € 480 609 € 392 686 € 543 511 € 508 791 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
740 352€ 525 066€ 567 261€ 441 987€ 379 590€ 540 021€ 482 031€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-8 194€ 14 612€ -45 254€ 38 622€ 6 009€ 3 490€ 26 760€
07
II.3
Aktivácia
7 087€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
552 877 € 329 927 € 297 640 € 311 231 € 235 639 € 427 012 € 385 539 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
141 895€ 123 589€ 116 182€ 108 419€ 79 118€ 176 889€ 97 098€
10
B.2
Služby
410 982€ 206 338€ 181 458€ 202 812€ 156 521€ 250 123€ 288 441€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
179 281 € 209 751 € 224 367 € 169 378 € 157 047 € 116 499 € 123 252 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
129 139 € 106 836 € 126 256 € 94 485 € 71 556 € 72 249 € 38 427 €
13
C.1
Mzdové náklady
92 529€ 76 059€ 86 100€ 68 442€ 50 236€ 50 756€ 27 531€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
31 432€ 27 369€ 30 745€ 21 894€ 17 666€ 17 850€ 9 689€
16
C.4
Sociálne náklady
5 178€ 3 408€ 9 411€ 4 149€ 3 654€ 3 643€ 1 207€
17
D
Dane a poplatky
3 313€ 2 969€ 3 165€ 7 147€ 2 150€ 4 687€ 2 404€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 308€ 16 710€ 27 011€ 23 615€ 23 114€ 27 801€ 9 666€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
13€ 439€ 4 338€ 605€ 37 170€ 2 800€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 823€ 471€ 58 836€ 2 083€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 925€ 1 290€ 3 028€ 6 000€ 9 476€ 491€ 39€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 948€ 4 776€ 5 064€ 4 415€ 5 357€ 3 502€ 4 551€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
29 511 € 80 189 € 61 414 € 45 850 € 42 680 € 9 468 € 68 243 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 1€ 3€ 1€
39
N
Nákladové úroky
4 629€ 5 310€ 6 118€ 804€ 3 300€ 4 687€ 2 135€
41
O
Kurzové straty
2€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 058€ 500€ 414€ 2 022€ 320€ 337€ 310€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 689 € -5 813 € -6 531 € -2 824 € -3 619 € -5 021 € -2 444 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
23 822 € 74 376 € 54 883 € 43 026 € 39 061 € 4 447 € 65 799 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 173 € 15 519 € 12 780 € 9 594 € 10 262 € 2 881 € 15 741 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 173€ 15 519€ 12 780€ 9 594€ 10 262€ 2 881€ 15 741€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
18 649 € 58 857 € 42 103 € 33 432 € 28 799 € 1 566 € 50 058 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
23 822 € 74 376 € 54 883 € 43 026 € 39 061 € 4 447 € 65 799 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
18 649 € 58 857 € 42 103 € 33 432 € 28 799 € 1 566 € 50 058 €