Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 • Názov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • IČO 35937874
 • DIČ 2022027040
 • IČ DPH SK2022027040 podľa §4
 • Sídlo Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
 • Dátum vzniku 1. júla 2005, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3602/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 519 179 966 € / splatené 519 179 966 €
 • Historické sídlo Mamateyova 17, 850 05 Bratislava
  (platné do 10. marca 2016)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 15.2.2012
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.03.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 76/2005, NZ 12289/2005, NCRIs 12160/2005 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák. č. 581/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
2. Notárska zápisnica N 168/2005, Nz 31751/2005, NCRls 31280/2005 napísaná dňa 08.07.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. MUDr. Eva Sameková - funkcia člena predstavenstva od 01.07.2005 do 06.07.2005.
3. Notárska zápisnica N 367/2005, Nz 2908/2006, NCRls 2875/2006 zo dňa 26.1.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 80/2006, Nz 8129/206, NCRIs 8089/2006 zo dňa 14.2.2006. Bjarne Jorgen Slorup, člen predstavenstva do 14.2.2006.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 362/2006, Nz 24809/2006, NCRIs 24767/2006 konaného dňa 12.6.2006.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.9.2006.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2007.
8. Záznam z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.02.2008.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 5.6.2008 a 26.6.2008.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2009.
11. Notárska zápisnica N 130/2009, Nz 38491/2009 zo dňa 02.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
12. V súlade s ustanovením § 86e a 86f zákona č. 533/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B, zlúčená so spoločnosťou Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3591/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 01.01.2010. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, je právnym nástupcom spoločnosti Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, a preberá všetky jej práva a záväzky.
13. Notárska zápisnica N 43/2010, Nz 5895/2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.2.2010.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2010.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2010.
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 347/2010, NZ 38892/2010, NCRls 39507/2010 zo dňa 21.10.2010.
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2010, Nz 57491/2010, NCRls 58146/2010 zo dňa 17.12.2010.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.03.2011
19. Notárska zápisnica N 56/2011, Nz 11802/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2011
20. Zápisnica z valného zhromaždenia/notárska zápisnica N 269/2011 Nz 27222/2011 zo dňa 25.07.2011.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2011.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2012.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2012 .
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.04.2012.
25. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 220/2012, Nz 18466/2012 spísaná dňa 24.05.2012.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2015.
27. Notárska zápisnica N 643/2015, Nz 13555/2015, NCRls 13865/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015.
28. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1560/2015, Nz 32762/2015, NCRls 33529/2015 zo dňa 23.09.2015. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2015.
29. Notárska zápisnica č. N 493/2016, Nz 8515/2016, NCRls 8801/2016 zo dňa 10.03.2016.
30. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05. 2016.