Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Zaslúžené poistné
3 318 234 134€ 3 156 282 333€ 3 247 943 206€
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
3 318 234 134€ 3 156 282 333€ 3 247 943 206€
Výnosy z finančných investícií
132 180€ 2 162 908€ 120 206€
Náklady na poistné plnenia
3 603 450 500€ 3 439 360 042€ 3 363 259 747€
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
3 603 450 500€ 3 439 360 042€ 3 363 259 747€
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
3 600 396 259€ 3 421 844 970€ 3 408 830 788€
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
-11 563 744€ 11 951 442€ 42 090€
Ostatné prevádzkové výnosy
423 386 123€ 422 987 791€ 357 388 004€
Ostatné prevádzkové náklady
238 583 002€ 259 249 790€ 188 144 183€
Finančné náklady
1 081 007€ 2 564 329€ 1 138 302€
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
-86 744 087€ -114 177 501€ 7 296 053€
Daň z príjmov
5 508€ 2 535€ 2 604€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
-86 749 595€ -114 180 037€ 7 293 449€