Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Zaslúžené poistné
1 901 995 913€ 1 774 480 121€ 1 593 300 973€
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
1 901 995 913€ 1 774 480 121€ 1 593 300 973€
Výnosy z investičných zmlúv
34 778 820€ 35 835 403€ 71 272 671€
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
1 586 467 411€ 1 429 382 577€ 1 272 597 843€
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
-3 729 176€ -7 439 170€ 6 045 119€
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Ostatné prevádzkové výnosy
9 731 537€ 9 444 239€ 14 047 369€
Ostatné prevádzkové náklady
344 550 011€ 346 059 209€ 406 636 784€
Osobné náklady
32 119 760€ 29 258 842€ 28 514 758€
Mzdové náklady
Náklady na sociálne poistenie
Odpisy
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
-12 901 737€ 22 498 305€ -35 173 490€
Daň z príjmov
1 103 871€ 5 174 428€ -8 317 977€
Splatná daň
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
-14 005 608€ 17 323 877€ -26 855 513€