Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
32 134 623€ 28 941 567€ 24 692 730€ 25 575 131€ 21 976 909€ 22 319 987€ 24 054 315€ 33 196 177€ 43 669 345€ 40 547 965€ 34 019 767€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
150 665 443 € 144 313 609 € 130 737 723 € 140 339 922 € 139 166 835 € 141 441 775 € 141 094 922 € 130 722 618 € 198 378 861 € 219 527 243 € 244 475 740 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
56 771€ 41 557€ 44 526€ 41 345€ 35 173€ 37 259€ 36 333€ 36 175€ 37 154€ 33 611€ 30 828€
05
III.
Tržby z predaja služieb
32 077 852€ 28 900 010€ 24 648 204€ 25 533 786€ 21 941 736€ 22 282 728€ 24 017 982€ 33 160 002€ 43 632 191€ 40 514 354€ 33 988 940€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
3 168 558€ 2 832 967€ 2 519 084€ 2 619 369€ 2 734 597€ 2 171 893€ 1 931 986€ 2 044 155€ 2 282 827€ 1 798 861€ 1 937 351€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
56 420€ 1 175 320€ 1 033 469€ 95 000€ 34 861€ 343 598€ 667 142€ 186 181€ 1 046 252€ 3 330 602€ 1 587 213€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
115 305 842€ 111 363 755€ 102 492 440€ 112 050 422€ 114 420 468€ 116 606 297€ 114 441 479€ 95 296 105€ 151 380 437€ 173 849 815€ 206 931 409€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
144 286 511 € 134 432 114 € 121 479 316 € 127 524 274 € 127 652 938 € 130 708 856 € 129 544 387 € 113 156 493 € 175 947 254 € 199 767 296 € 228 839 154 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
20 129 609€ 8 426 590€ 8 989 591€ 9 097 322€ 9 163 742€ 6 843 229€ 6 670 522€ 7 975 931€ 8 105 386€ 6 934 304€ 7 691 755€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -48 670€ -37 747€ -502 202€
14
D.
Služby
53 307 804€ 56 604 696€ 51 394 216€ 55 200 635€ 58 867 245€ 68 975 901€ 38 358 383€ 31 339 546€ 36 875 981€ 48 163 071€ 34 961 088€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
37 296 768 € 35 091 703 € 35 364 340 € 34 792 861 € 32 573 426 € 29 615 512 € 26 578 665 € 27 127 769 € 24 358 202 € 26 549 322 € 25 662 713 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 969 648€ 22 725 077€ 21 773 066€ 21 723 408€ 20 673 211€ 18 536 649€ 17 509 909€ 17 109 912€ 16 764 528€ 16 180 693€ 16 658 769€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
345 496€ 316 989€ 299 923€ 301 019€ 283 476€ 294 309€ 308 834€ 265 184€ 249 171€ 216 794€ 218 593€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 920 863€ 9 259 586€ 9 243 311€ 9 135 201€ 8 511 793€ 8 057 851€ 7 376 139€ 7 228 451€ 6 722 275€ 6 894 897€ 6 936 439€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 060 761€ 2 790 051€ 4 048 040€ 3 633 233€ 3 104 946€ 2 726 703€ 1 383 783€ 2 524 221€ 622 228€ 3 256 939€ 1 848 911€
20
F.
Dane a poplatky
2 964 159€ 2 929 140€ 2 910 139€ 2 926 443€ 2 817 659€ 2 619 254€ 2 532 356€ 2 571 260€ 2 687 478€ 2 585 001€ 2 585 853€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 759 261€ 17 115 492€ 16 740 653€ 18 026 246€ 18 872 239€ 18 159 562€ 18 086 659€ 15 502 229€ 14 341 655€ 14 321 771€ 14 352 010€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 901 391€ 20 680 778€ 21 057 103€ 22 574 574€ 23 429 056€ 23 300 248€ 22 559 473€ 20 811 616€ 20 029 423€ 17 379 157€ 17 580 360€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
857 870€ -3 565 286€ -4 316 450€ -4 548 328€ -4 556 817€ -5 140 686€ -4 472 814€ -5 309 388€ -5 687 768€ -3 057 387€ -3 228 350€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21 673€ 596 494€ 2€ 398€ 0€ 0€ 0€ 840€ 69 310€ 24 110€ 583 532€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 1 254€ -396€ -734€ 0€ 0€ -50€ -2 202€ 3 636€ 863€ 112€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 807 237€ 13 666 745€ 6 080 771€ 7 481 103€ 5 358 627€ 4 495 398€ 37 317 852€ 28 641 119€ 89 554 276€ 101 226 600€ 143 504 293€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 378 932 € 9 881 495 € 9 258 407 € 12 815 648 € 11 513 897 € 10 732 919 € 11 550 535 € 17 566 125 € 22 431 607 € 19 759 947 € 15 636 586 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-38 134 232 € -33 256 752 € -33 171 993 € -36 103 457 € -43 319 481 € -51 327 250 € -19 042 604 € -4 075 145 € 1 019 475 € -12 712 802 € -6 193 522 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
55 160 370 € 24 681 340 € 32 326 471 € 11 883 557 € 38 722 487 € 43 081 635 € 289 498 € 808 933 € 850 239 € 1 165 057 € 1 280 395 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 481 724 € 602 527 € 127 141 € 181 077 € 254 147 € 233 425 € 289 474 € 808 927 € 850 228 € 1 165 053 € 1 280 395 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
406 849€ 96 546€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 074 875€ 505 981€ 127 141€ 181 077€ 254 147€ 233 425€ 289 474€ 808 927€ 850 228€ 1 165 053€ 1 280 395€
42
XII.
Kurzové zisky
24€ -11€ -3€ 0€ 0€ -16€ 24€ 6€ 11€ 4€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
49 678 622€ 24 078 824€ 32 199 333€ 11 702 480€ 38 468 340€ 42 848 226€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
53 916 650 € 28 318 548 € 36 201 705 € 16 746 015 € 42 818 776 € 47 107 891 € 1 763 € 2 235 € 21 993 € 7 540 € 1 670 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
0€ 6€ 387€ 178€ 61€ 167€ 169€ 303€ 49€ 109€ 210€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
53 916 650€ 28 318 542€ 36 201 318€ 16 745 837€ 42 818 715€ 47 107 724€ 1 594€ 1 932€ 21 944€ 7 431€ 1 461€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 243 720 € -3 637 208 € -3 875 234 € -4 862 458 € -4 096 289 € -4 026 256 € 287 735 € 806 698 € 828 246 € 1 157 516 € 1 278 725 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 622 652 € 6 244 287 € 5 383 173 € 7 953 190 € 7 417 608 € 6 706 663 € 11 838 270 € 18 372 823 € 23 259 853 € 20 917 463 € 16 915 311 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 325 749 € 2 939 303 € 2 059 248 € 3 570 831 € 2 812 282 € 2 813 570 € 4 137 102 € 5 470 203 € 9 063 923 € 8 857 339 € 5 177 430 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 774 174€ 3 060 744€ 2 919 820€ 3 634 247€ 2 910 290€ 2 927 403€ 3 583 633€ 5 470 203€ 9 063 923€ 8 857 339€ 5 053 064€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
551 575€ -121 441€ -860 572€ -63 416€ -98 008€ -113 833€ 553 469€ 0€ 0€ 124 366€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 296 903 € 3 304 984 € 3 323 925 € 4 382 359 € 4 605 326 € 3 893 093 € 7 701 168 € 12 902 620 € 14 195 930 € 12 060 124 € 11 737 880 €