Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
18 383 485 € 16 504 687 € 16 491 910 € 16 269 765 € 18 193 735 € 14 711 106 € 11 937 281 € 9 293 918 € 7 380 381 € 6 852 723 € 5 955 785 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 161 336 € 4 616 464 € 4 948 046 € 5 735 675 € 5 641 588 € 6 415 692 € 6 736 791 € 6 011 536 € 4 613 662 € 4 096 448 € 4 503 315 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
6 523 € 12 984 € 28 201 € 32 288 € 48 830 € 60 963 € 43 833 €
005
A.I.2
Software
6 523€ 12 984€ 28 201€ 32 288€ 48 830€ 60 963€ 8 321€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
35 512€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 154 813 € 4 603 480 € 4 919 845 € 5 703 387 € 5 592 758 € 6 354 729 € 6 692 958 € 6 011 536 € 4 613 662 € 4 096 448 € 4 503 315 €
012
A.II.1
Pozemky
246 158€ 246 158€ 246 158€ 246 158€ 246 158€ 246 158€
013
A.II.2
Stavby
3 821 334€ 2 881 301€ 2 973 068€ 3 018 113€ 3 069 022€ 3 187 063€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 808 049€ 4 562 031€ 4 453 043€ 5 084 799€ 2 444 689€ 2 287 237€ 2 483 338€ 2 166 439€ 719 431€ 781 268€ 1 070 094€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
346 764€ 41 449€ 466 802€ 618 588€ 3 148 069€ 1 082 161€ 625 871€ 238 460€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
391 500€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
14 111 884 € 11 706 851 € 11 459 024 € 10 485 451 € 12 508 363 € 8 291 462 € 5 199 298 € 3 247 269 € 2 736 220 € 2 755 250 € 1 452 311 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 197 709 € 3 992 003 € 3 071 021 € 2 818 283 € 2 957 243 € 2 376 868 € 1 738 844 € 1 311 167 € 1 150 624 € 956 809 € 497 855 €
032
B.I.1
Materiál
2 461 043€ 2 382 380€ 1 549 749€ 1 614 908€ 1 531 274€ 1 569 607€ 1 143 633€ 898 482€ 826 247€ 705 881€ 363 042€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
271 724€ 380 682€ 185 109€ 173 073€ 133 887€ 157 545€ 128 283€ 43 554€ 34 040€
034
B.I.3
Výrobky
1 306 309€ 915 792€ 1 025 472€ 565 425€ 1 077 016€ 583 967€ 438 019€ 369 131€ 290 337€ 213 158€ 127 948€
036
B.I.5
Tovar
158 633€ 313 149€ 310 691€ 464 877€ 215 066€ 65 749€ 28 909€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
10 451 € 76 997 € 78 903 € 90 410 € 40 668 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
10 451€ 76 997€ 78 903€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
8 091 474 € 5 999 242 € 7 003 065 € 6 427 963 € 9 161 549 € 3 633 140 € 3 114 052 € 1 488 601 € 1 360 914 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 028 346€ 5 986 516€ 6 783 561€ 6 223 261€ 7 118 216€ 3 632 774€ 2 870 333€ 1 487 079€ 1 336 443€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
830 000€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 197 788€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
43 875€ 12 726€ 204 702€ 243 353€ 1 522€ 24 471€ 22 855€ 41 062€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
19 253€ 219 504€ 15 545€ 366€ 366€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 822 701 € 1 715 606 € 1 384 938 € 1 239 205 € 389 571 € 2 281 454 € 335 951 € 370 504 € 145 779 € 423 362 € 225 957 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 500€ 139€ 637€ 318€ 101€ 35€ 61€ 5 361€ 20€ 380€ 6 982€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 821 201€ 1 715 467€ 1 384 301€ 1 238 887€ 389 470€ 2 281 419€ 335 890€ 365 143€ 145 759€ 422 982€ 218 975€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
110 265 € 181 372 € 84 840 € 48 639 € 43 784 € 3 952 € 1 192 € 35 113 € 30 499 € 1 025 € 159 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 402€ 13 013€ 12 143€ 10 541€ 5 686€ 3 952€ 1 190€ 8 248€ 3 124€ 1 025€ 159€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
90 863€ 168 359€ 72 697€ 38 098€ 38 098€ 2€ 26 865€ 27 375€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
18 383 485 € 16 504 687 € 16 491 910 € 16 269 765 € 18 193 735 € 14 711 106 € 11 937 281 € 9 293 918 € 7 380 381 € 6 852 723 € 5 955 785 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 097 048 € 7 773 207 € 6 163 756 € 5 506 333 € 5 493 556 € 7 660 767 € 6 084 147 € 5 834 269 € 5 770 639 € 5 720 916 € 1 232 678 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
2 016 334 € 2 016 334 € 2 016 334 € 2 016 334 € 2 016 334 € 6 166 334 € 6 166 334 € 6 166 334 € 6 166 334 € 6 166 334 € 1 762 929 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 016 334€ 2 016 334€ 2 016 334€ 2 016 334€ 6 166 334€ 6 166 334€ 6 166 334€ 6 166 334€ 6 166 334€ 6 166 334€ 1 762 929€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ -4 150 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
324 833 € 324 833 € 273 715 € 213 187 € 114 047 € 35 216 € 21 379 € 18 198 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
324 833€ 324 833€ 273 715€ 213 187€ 114 047€ 35 216€ 21 379€ 18 198€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 208 610 € 3 353 937 € 2 851 359 € 2 066 247 € 1 380 386 € -117 402 € -380 306 € -413 893 € -445 856 € -530 251 € -248 643 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 968 255€ 4 113 582€ 3 611 004€ 2 825 892€ 2 140 031€ 642 243€ 379 339€ 345 753€ 313 789€ 229 394€ 229 394€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-759 645€ -759 645€ -759 645€ -759 645€ -759 645€ -759 645€ -759 645€ -759 646€ -759 645€ -759 645€ -478 037€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 547 271 € 2 078 103 € 1 022 348 € 1 210 565 € 1 982 789 € 1 576 619 € 276 740 € 63 630 € 50 161 € 84 833 € -281 608 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
12 285 562 € 8 731 480 € 10 328 154 € 10 763 432 € 12 682 908 € 7 028 833 € 5 845 653 € 3 432 499 € 1 600 127 € 1 122 808 € 4 723 070 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
265 408 € 191 422 € 64 052 € 31 795 € 18 870 € 33 529 € 23 803 € 12 464 € 11 627 € 9 339 € 3 736 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
110 838€ 64 110€ 31 417€ 28 295€ 15 370€ 16 500€ 23 803€ 12 464€ 11 627€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
43 777€ 33 777€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
110 793€ 93 535€ 32 635€ 3 500€ 3 500€ 17 029€ 9 339€ 3 736€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
108 050 € 95 536 € 67 470 € 62 228 € 68 635 € 67 096 € 211 € 661 € 392 648 € 1 134 € 4 155 739 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
391 500€ 4 154 836€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
29 714€ 17 200€ 8 766€ 3 745€ 0€ 1 220€ 211€ 661€ 101€ 1 134€ 903€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 047€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
78 336€ 78 336€ 58 704€ 58 483€ 68 635€ 65 876€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 578 450 € 6 044 522 € 6 699 839 € 6 069 409 € 7 595 403 € 4 416 600 € 3 521 639 € 1 019 375 € 1 195 852 € 1 108 958 € 557 908 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 134 235€ 5 374 476€ 6 433 812€ 5 854 787€ 6 613 229€ 3 819 008€ 2 700 828€ 951 403€ 1 147 631€ 907 341€ 522 816€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
84 366€ 4 936€ 400€ 163 316€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 360 899€ 602 569€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
213 920€ 168 195€ 134 024€ 119 819€ 96 148€ 81 714€ 67 655€ 36 404€ 28 125€ 22 218€ 18 905€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
139 973€ 115 819€ 94 470€ 76 331€ 62 873€ 52 470€ 42 147€ 22 258€ 16 510€ 13 814€ 10 918€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
88 095€ 384 241€ 36 728€ 17 352€ 459 839€ 463 148€ 23 974€ 4 374€ 3 186€ 1 845€ 2 100€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 227€ 1 791€ 805€ 1 120€ 2 415€ 260€ 100€ 424€ 3 169€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
611 608€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 333 654 € 2 400 000 € 3 496 793 € 4 600 000 € 5 000 000 € 1 900 000 € 2 300 000 € 2 399 999 € 3 377 € 5 687 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 485 216€ 1 400 000€ 2 400 000€ 3 500 000€ 4 600 000€ 1 500 000€ 2 300 000€ 2 399 999€ 3 377€ 5 687€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 848 438€ 1 000 000€ 1 096 793€ 1 100 000€ 400 000€ 400 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
875 € 0 € 0 € 17 271 € 21 506 € 7 481 € 27 150 € 9 615 € 8 999 € 37 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
875€ 0€ 17 271€ 21 506€ 7 481€ 27 150€ 9 615€ 8 999€ 37€