Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 615 976€ 1 594 462€ 2 643 531€ 2 961 649€ 2 508 144€ 644 496€ 85 410€ 1 274€ 520€ 11 564€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 455 888€ 1 497 704€ 2 732 171€ 3 068 211€ 2 654 511€ 688 805€ 73 741€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
160 088 € 96 758 € -88 640 € -106 562 € -146 367 € -44 309 € 11 669 € 1 274 € 520 € 11 564 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
35 944 590 € 36 229 178 € 33 114 251 € 28 886 536 € 29 310 181 € 22 056 059 € 13 071 652 € 7 068 702 € 5 621 429 € 4 614 557 € 3 113 892 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
36 032 095€ 36 269 411€ 32 850 162€ 29 339 312€ 28 838 990€ 21 837 837€ 13 002 091€ 7 046 180€ 5 524 491€ 4 474 102€ 3 307 283€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-87 505€ -40 483€ 264 089€ -452 776€ 471 191€ 191 522€ 3 204€ 88 840€ 73 450€ 116 115€ -193 391€
07
II.3
Aktivácia
250€ 0€ 0€ 26 700€ 66 357€ -66 318€ 23 488€ 24 340€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
32 848 259 € 28 420 884 € 26 959 835 € 23 010 060 € 23 673 149 € 17 420 778 € 10 800 388 € 5 596 895 € 4 551 634 € 3 440 058 € 2 517 868 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
27 039 027€ 23 774 629€ 22 154 109€ 18 268 641€ 19 555 893€ 14 518 270€ 9 438 584€ 4 959 775€ 3 891 135€ 2 941 615€ 2 056 727€
10
B.2
Služby
5 767 455€ 4 626 616€ 4 773 392€ 4 739 543€ 4 088 503€ 2 858 246€ 1 361 804€ 637 120€ 660 499€ 498 443€ 461 141€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 256 419 € 7 905 052 € 6 065 776 € 5 769 914 € 5 490 665 € 4 590 972 € 2 282 933 € 1 471 807 € 1 071 069 € 1 175 019 € 607 588 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
5 090 987 € 3 871 144 € 3 324 894 € 2 827 098 € 2 395 242 € 1 796 720 € 1 230 484 € 760 346 € 563 022 € 444 659 € 356 619 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 472 850€ 2 632 074€ 2 241 018€ 1 932 503€ 1 617 667€ 1 218 516€ 866 282€ 540 114€ 396 990€ 327 957€ 259 051€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 260 195€ 941 953€ 810 340€ 686 107€ 593 379€ 445 193€ 313 688€ 185 757€ 138 838€ 102 855€ 86 805€
16
C.4
Sociálne náklady
357 942€ 297 117€ 273 536€ 208 488€ 184 196€ 133 011€ 50 514€ 34 475€ 27 194€ 13 847€ 10 763€
17
D
Dane a poplatky
1 082€ 1 119€ 3 105€ 232€ 5 900€ 6 572€ 7 180€ 6 218€ 5 394€ 6 060€ 5 334€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 389 082€ 1 324 612€ 1 239 680€ 1 080 222€ 493 711€ 541 124€ 584 771€ 531 393€ 436 478€ 427 522€ 427 692€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 583€ 324 391€ 0€ 1 506€ 5 207€ 1 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 3 281€ 324 391€ 0€ 378€ 4 637€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
16 445€ 15 469€ -14 239€ 0€ 9 400€ 12 588€ 832€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 477 083€ 26 641€ 3€ 772€ 8€ 1 615€ 6 142€ 825€ 27 090€ 5 987€ 1 003€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
110 334€ 26 752€ 124 611€ 180 909€ 22 708€ 17 327€ 13 614€ 22 369€ 10 000€ 8 056€ 2 221€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 125 572 € 2 693 899 € 1 387 728 € 1 682 225 € 2 564 840 € 2 218 826 € 453 194 € 152 306 € 83 265 € 294 709 € -183 275 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 4 150 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 4 150 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 112€ 1 311€ 12€ 17€ 393€ 3 238€ 1 055€ 266€
39
N
Nákladové úroky
39 697€ 67 091€ 87 162€ 82 886€ 87 348€ 119 899€ 90 909€ 71 028€ 9 863€ 269 381€ 144 291€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 4 339€ 3 646€ 325€ 189€ 4€ 3€
41
O
Kurzové straty
128€ 46€ 6 864€ 5 365€ 4 394€ 231€ 42€ 52€ 2€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 108 465€ 91€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 767€ 1 790€ 2 380€ 3 116€ 1 676€ 1 420€ 1 446€ 16 120€ 14 357€ 12 314€ 12 421€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-41 591 € -64 587 € -92 759 € -90 930 € 16 547 € -121 534 € -92 380 € -86 755 € -20 982 € -280 598 € -156 448 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 083 981 € 2 629 312 € 1 294 969 € 1 591 295 € 2 581 387 € 2 097 292 € 360 814 € 65 551 € 62 283 € 14 111 € -339 723 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
536 710 € 551 209 € 272 621 € 380 730 € 598 598 € 520 673 € 84 073 € 1 921 € 12 122 € -49 739 € -58 111 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
536 710€ 531 577€ 272 400€ 390 882€ 595 838€ 444 346€ 17 527€ 15€ 615€ 3€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ 19 632€ 221€ -10 152€ 2 760€ 76 327€ 66 546€ 1 906€ 11 507€ -49 742€ -58 111€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 547 271 € 2 078 103 € 1 022 348 € 1 210 565 € 1 982 789 € 1 576 619 € 276 741 € 63 630 € 50 161 € 63 850 € -281 612 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
20 983€ 4€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
20 983 € 4 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
20 983 € 4 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 083 981 € 2 629 312 € 1 294 969 € 1 591 295 € 2 581 387 € 2 097 292 € 360 814 € 65 551 € 62 283 € 35 094 € -339 719 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 547 271 € 2 078 103 € 1 022 348 € 1 210 565 € 1 982 789 € 1 576 619 € 276 741 € 63 630 € 50 161 € 84 833 € -281 608 €