Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. [zrušená]

 • Vydaný 24.7.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 146 z roku 2020 30.7.2020
 • Úpadca MONOGRAM Technologies, spol. s r.o.
  IČO: 35952962
  Ilkovičova 6276
  842 16   Bratislava
Oznam

Sro 37 402/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti

MONOGRAM Technologies, spol. s r.o., Ilkovičova 6276, 842 16 Bratislava, IČO: 35 952 962, bez likvidácie

v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z.

v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 36CbR/213/2019
 • ICS 1119214530
 • Vydal JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
 • Vydal FN sudca

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 28.5.2021
Výmaz 5.6.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
30.7.2020
Rozhodnutie Zrušenie