Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INVEST-KAPITAL, s. r. o.

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 892 153 € 1 273 760 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
962 881 € 1 235 422 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
929 272 € 38 338 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
211 850 € 681 366 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
211 850 € 681 366 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 245 562 € 668 749 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 938 € 3 615 €
10
B.2
Služby
1 239 624 € 665 134 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-104 440 € 50 955 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 198 € 5 507 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 577 € 4 057 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 596 € 1 428 €
16
C.4
Sociálne náklady
25 € 22 €
17
D
Dane a poplatky
8 126 € 8 550 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 951 € 37 639 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
426 460 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
600 475 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 108 506 € 996 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 106 545 € 21 716 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-1 292 769 € -21 461 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
4 € 5 €
39
N
Nákladové úroky
66 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
132 € 89 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-128 € -150 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 292 897 € -21 611 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 295 777 € -21 611 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
1 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
1 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-1 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 292 897 € -21 611 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 295 777 € -21 612 €