Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agrosol s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
73 973€ 11 297€ 1 105 421€ 793 136€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
68 310€ 11 661€ 1 142 352€ 796 235€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 663 € -364 € -36 931 € -3 099 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
14 041 € -39 751 € 245 201 € 764 139 € 881 816 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 955€ 138 934€ 320 633€ 633 091€ 771 153€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
11 086€ -178 685€ -78 606€ 131 048€ 110 663€
07
II.3
Aktivácia
3 174€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
19 776 € 114 558 € 180 148 € 884 581 € 589 536 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 188€ 92 494€ 145 956€ 774 407€ 470 094€
10
B.2
Služby
4 588€ 22 064€ 34 192€ 110 174€ 119 442€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-72 € -154 673 € 65 053 € -157 373 € 289 181 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
12 697 € 35 859 € 72 764 € 73 793 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 397€ 26 337€ 53 905€ 54 663€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 293€ 9 179€ 18 749€ 19 025€
16
C.4
Sociálne náklady
7€ 343€ 110€ 105€
17
D
Dane a poplatky
2 128€ 5 174€ 4 950€ 8 428€ 9 437€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
80 147€ 92 889€ 127 290€ 288 337€ 391 276€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
56 570€ 37 317€ 280 544€ 338 900€ 340 178€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 255€ 260 685€ 134 581€ 210 891€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
59 986€ -12 604€ 5 147€ 213 363€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 115€ 23 468€ 145 118€ 221 657€ 128 386€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
44 948€ 13 489€ 33 764€ 49 190€ 26 870€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-125 596 € -210 788 € 23 020 € -363 479 € 45 478 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 2€
39
N
Nákladové úroky
84 633€ 3 162€ 6 712€ 15 726€ 17 284€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
366€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
283€ 320€ 982€ 747€ 840€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-84 916 € -3 482 € -7 693 € -16 106 € -18 122 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-210 512 € -214 270 € 15 327 € -379 585 € 27 356 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-1 095 € 12 088 € 11 037 € 16 813 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 903€ 2 880€ 27 314€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 095€ 1 185€ 8 157€ -10 501€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-210 512 € -213 175 € 3 239 € -390 622 € 10 543 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-210 512 € -214 270 € 15 327 € -379 585 € 27 356 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-210 512 € -213 175 € 3 239 € -390 622 € 10 543 €