Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MSK 21 s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 016 201€ 8 731 595€ 12 267 555€ 11 760 555€ 11 102 559€ 11 257 867€ 10 159 350€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 287 444 € 8 848 278 € 12 375 591 € 11 852 713 € 11 383 944 € 11 279 888 € 10 159 350 € 9 206 107 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
41 189€ 73 502€ 102 780€ 100 533€ 94 805€ 107 490€ 120 741€ 214 790€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 975 012€ 8 658 093€ 12 164 776€ 11 660 022€ 11 007 754€ 11 150 377€ 9 889 609€ 8 764 255€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 600€ 9 800€ 2 100€ 3 400€ 30 000€ 17 166€ 40 659€ 226 961€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
264 643€ 106 883€ 105 935€ 88 758€ 251 385€ 4 855€ 108 341€ 101€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 607 679 € 8 930 913 € 9 577 642 € 10 035 543 € 9 766 510 € 10 689 792 € 9 581 581 € 8 837 839 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
32 803€ 62 508€ 83 329€ 83 142€ 78 438€ 91 865€ 161 663€ 193 513€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
262 957€ 411 156€ 362 036€ 325 653€ 389 251€ 493 535€ 432 311€ 452 661€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-38 868€ 38 868€
14
D.
Služby
2 846 973€ 3 874 230€ 4 605 167€ 5 024 765€ 4 927 583€ 5 459 703€ 4 881 633€ 4 208 408€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 088 500 € 1 625 234 € 1 709 273 € 1 592 806 € 1 509 815 € 1 455 190 € 1 210 088 € 1 121 208 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 528 668€ 1 173 611€ 1 233 432€ 1 155 150€ 1 116 713€ 1 070 580€ 883 076€ 825 187€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
513 697€ 397 592€ 426 113€ 392 660€ 351 632€ 343 553€ 290 673€ 263 530€
19
E.4.
Sociálne náklady
46 135€ 54 031€ 49 728€ 44 996€ 41 470€ 41 057€ 36 339€ 32 491€
20
F.
Dane a poplatky
1 563 110€ 1 810 022€ 1 807 231€ 1 564 285€ 1 379 709€ 1 342 409€ 1 351 337€ 1 208 576€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 326 526€ 532 589€ 408 638€ 817 423€ 489 470€ 1 176 268€ 839 317€ 851 232€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
410 657€ 403 687€ 523 414€ 532 881€ 815 079€ 982 740€ 749 681€ 704 423€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
915 869€ 128 902€ -114 776€ 284 542€ -325 609€ 193 528€ 89 636€ 146 809€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 148€ 4 192€ 15 529€ 44 216€ 81 511€ 159 937€ 253 494€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-930€ -61 871€ -94 374€ 29 140€ 216 916€ 33 620€ 10 114€ 10 289€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
487 740€ 663 897€ 692 150€ 582 800€ 731 112€ 555 691€ 574 049€ 499 590€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 320 235 € -82 635 € 2 797 949 € 1 817 170 € 1 617 434 € 590 096 € 577 769 € 368 268 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 873 468 € 4 383 701 € 7 217 024 € 6 326 995 € 5 707 287 € 5 212 764 € 4 573 611 € 4 085 595 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
383 € 7 € 191 € 152 € 110 € 2 525 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
191 € 154 € 108 € 266 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
191€ 154€ 108€ 266€
42
XII.
Kurzové zisky
383€ 7€ -2€ 2€ 2 259€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 132 € 9 806 € 47 443 € 59 538 € 75 562 € 186 205 € 295 486 € 287 278 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 989 € 22 902 € 43 352 € 154 260 € 275 594 € 266 115 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 989€ 22 831€ 42 858€ 153 320€ 275 078€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
71€ 494€ 940€ 516€ 266 115€
52
O.
Kurzové straty
883€ 899€ 950€ 1 161€ 731€ 1 241€ 611€ 1 086€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 249€ 8 907€ 40 504€ 35 475€ 31 479€ 30 704€ 19 281€ 20 077€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 749 € -9 799 € -47 443 € -59 538 € -75 371 € -186 053 € -295 376 € -284 753 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-3 330 984 € -92 434 € 2 750 506 € 1 757 632 € 1 542 063 € 404 043 € 282 393 € 83 515 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
46 659 € 644 860 € 528 823 € 453 029 € 192 750 € 139 705 € 79 637 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
46 659€ 644 860€ 528 823€ 453 029€ 192 750€ 141 323€ 82 316€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 618€ -2 679€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-3 330 984 € -139 093 € 2 105 646 € 1 228 809 € 1 089 034 € 211 293 € 142 688 € 3 878 €