Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ENGIE Services a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
47 624 917 € 49 533 952 € 50 296 396 € 49 774 308 € 50 433 362 € 55 607 329 € 52 709 859 € 46 902 302 € 45 958 358 € 49 468 168 € 12 859 101 € 3 829 874 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
30 850 098 € 31 015 778 € 31 552 734 € 32 381 790 € 33 474 783 € 34 114 912 € 34 124 232 € 32 785 256 € 32 810 388 € 33 756 862 € 3 502 058 € 1 117 524 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
4 645 € 320 926 € 686 120 € 1 079 600 € 1 491 935 € 1 965 938 € 2 430 400 € 730 011 € 874 428 € 343 286 € 195 393 € 11 202 €
005
A.I.2
Software
2 691€ 5 983€ 9 975€ 18 026€ 44 615€ 125 734€ 211 587€ 309 042€ 351 779€ 63 286€ 58 093€ 4 763€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 954€ 2 206€ 2 518€ 2 981€ 3 760€ 4 540€ 5 320€ 6 099€ 6 878€ 7 658€ 8 450€ 6 439€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 312 737€ 673 627€ 1 058 593€ 1 443 560€ 1 828 526€ 2 213 493€ 409 300€ 481 530€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 7 138€ 5 570€ 34 241€ 272 342€ 128 850€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
4 212 586 € 4 061 985 € 4 233 747 € 4 669 323 € 5 591 348 € 5 757 474 € 4 902 918 € 3 134 754 € 2 945 469 € 3 404 924 € 2 775 026 € 574 683 €
012
A.II.1
Pozemky
784€ 780€ 780€ 780€ 94 884€ 94 105€ 94 105€ 1€ 1€ 1€ 1€
013
A.II.2
Stavby
1 272 935€ 1 292 582€ 1 190 729€ 1 278 495€ 1 928 463€ 1 878 690€ 1 804 085€ 1 140 387€ 1 027 351€ 1 076 343€ 25 548€ 726€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 651 164€ 2 736 241€ 3 032 713€ 3 246 265€ 3 522 694€ 3 768 863€ 1 876 952€ 1 880 958€ 1 891 144€ 2 289 375€ 673 635€ 406 698€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 58€ 751€ 1 446€ 5 750€ 11 860€ 17 969€ 19 858€ 26 742€ 35 880€ 2 852€ 6 632€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
287 703€ 32 324€ 8 774€ 142 337€ 39 557€ 3 956€ 1 109 807€ 33 550€ 231€ 3 325€ 2 072 990€ 160 627€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
60 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
26 632 867 € 26 632 867 € 26 632 867 € 26 632 867 € 26 391 500 € 26 391 500 € 26 790 914 € 28 920 491 € 28 990 491 € 30 008 652 € 531 639 € 531 639 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
26 632 867€ 26 632 867€ 26 632 867€ 26 632 867€ 26 391 500€ 26 391 500€ 26 790 914€ 28 920 491€ 28 990 491€ 30 008 652€ 531 639€ 531 639€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
16 503 140 € 18 288 335 € 18 621 448 € 17 204 447 € 16 780 991 € 21 372 146 € 18 413 404 € 14 051 915 € 13 031 497 € 15 623 714 € 9 151 542 € 2 631 368 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
191 062 € 317 405 € 257 352 € 340 122 € 217 260 € 169 509 € 44 702 € 51 661 € 74 118 € 119 218 € 62 533 € 85 279 €
032
B.I.1
Materiál
191 062€ 317 405€ 257 352€ 340 122€ 217 260€ 169 509€ 32 237€ 51 661€ 74 118€ 119 218€ 32 647€ 17 318€
036
B.I.5
Tovar
12 465€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
3 863 619 € 3 826 810 € 3 221 014 € 3 387 165 € 617 091 € 829 539 € 1 046 374 € 1 033 599 € 1 132 887 € 756 377 € 813 510 € 515 249 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
127 116€ 224 503€ 241 938€ 321 088€ 368 889€ 508 151€ 759 890€ 685 611€ 689 885€ 633 143€ 509 900€ 449 537€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 107 000€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
3 597 546€ 3 495 480€ 2 796 869€ 2 796 869€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
138 957€ 106 827€ 182 207€ 269 208€ 248 202€ 321 388€ 286 484€ 347 988€ 336 002€ 123 234€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
8 572 686 € 11 263 238 € 12 215 239 € 11 128 696 € 12 519 663 € 11 135 016 € 14 019 704 € 9 667 133 € 7 145 210 € 7 613 307 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 426 149€ 10 133 676€ 11 018 107€ 10 877 461€ 9 667 867€ 9 490 922€ 10 445 078€ 7 782 184€ 6 669 504€ 7 251 887€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
395 825€ 337 416€ 204 447€ 72 410€ 348 504€ 711 676€ 304 127€ 251 904€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
114 725€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
1 413 041€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
702 379€ 581 894€ 251 066€ 100 762€ 15 284€ 5 585€ 249 043€ 140 297€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
48 333€ 106 648€ 3 328€ 56 814€ 302 317€ 2 038€ 1 094€ 25 454€ 193 692€ 90 282€ 150 349€ 8 595€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
103 604€ 738 291€ 21 249€ 2 200 975€ 1 642 056€ 2 846 572€ 27 602€ 24 525€ 22 095€ 18 481€ 7 553€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
3 875 773 € 2 880 882 € 2 927 843 € 2 348 464 € 3 426 977 € 9 238 082 € 3 302 624 € 3 299 522 € 4 679 282 € 7 134 812 € 2 051 731 € 395 949 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 523€ 7 914€ 9 433€ 10 303€ 8 121€ 6 525€ 28 454€ 10 537€ 4 611€ 2 137€ 2 916€ 1 112€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 868 250€ 2 872 968€ 2 918 410€ 2 338 161€ 3 418 856€ 9 231 557€ 3 274 170€ 3 288 985€ 4 674 671€ 4 393 574€ 2 048 815€ 394 837€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
2 739 101€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
271 679 € 229 839 € 122 214 € 188 071 € 177 588 € 120 271 € 172 223 € 65 131 € 116 473 € 87 592 € 205 501 € 80 982 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 31 881€ 0€ 9€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
105 159€ 102 957€ 114 899€ 130 221€ 137 253€ 120 271€ 142 593€ 61 881€ 78 976€ 60 623€ 27 547€ 6 987€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
166 520€ 126 882€ 7 315€ 57 850€ 8 454€ 0€ 29 630€ 3 250€ 37 497€ 26 969€ 177 954€ 73 986€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
47 624 917 € 49 533 952 € 50 296 396 € 49 774 308 € 50 433 362 € 55 607 329 € 52 709 859 € 46 902 302 € 45 958 358 € 49 468 168 € 12 859 101 € 3 829 874 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 518 582 € 20 393 058 € 20 748 021 € 19 978 472 € 20 597 164 € 21 614 652 € 22 420 321 € 17 466 469 € 17 083 802 € 4 388 301 € 3 774 557 € 532 028 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 186 000 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 186 000€ 33 194€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
12 051 274 € 12 051 274 € 12 051 274 € 12 051 274 € 12 051 274 € 12 051 274 € 12 051 274 € 12 051 274 € 12 051 274 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€ 12 051 274€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 € 37 200 € 57 936 € 56 976 € 6 639 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€ 37 200€ 6 662€ 6 662€ 6 639€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
51 274€ 50 314€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
6 700 548 € 6 700 548 € 6 700 547 € 6 700 547 € 6 700 547 € 6 700 547 € 6 700 547 € 4 809 328 € 4 113 827 € 3 531 581 € 2 156 355 € 13 503 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 700 548€ 6 700 548€ 6 700 547€ 6 700 547€ 6 700 547€ 6 700 547€ 6 700 547€ 4 809 328€ 4 113 827€ 3 531 581€ 2 156 355€ 13 503€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 543 560 € 1 418 036 € 1 773 000 € 1 003 451 € 1 622 143 € 2 639 631 € 3 445 300 € 382 667 € 695 501 € 612 784 € 1 375 226 € 478 692 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
26 587 619 € 28 573 974 € 28 996 321 € 29 113 400 € 29 181 908 € 33 251 876 € 29 473 908 € 28 383 274 € 27 809 530 € 43 926 695 € 7 992 489 € 3 110 814 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 711 410 € 1 548 485 € 1 335 989 € 1 500 694 € 1 278 267 € 1 222 171 € 1 016 752 € 1 571 246 € 1 327 599 € 1 019 126 € 617 057 € 453 515 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
149 135€ 213 480€ 211 335€ 274 427€ 231 005€ 206 496€ 218 595€ 244 620€ 209 184€ 179 244€ 151 072€ 39 020€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
488 815€ 388 194€ 366 588€ 425 705€ 372 596€ 271 620€ 246 501€ 555 340€ 564 052€ 376 545€ 425 263€ 221 807€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 073 460€ 946 811€ 758 066€ 800 562€ 674 666€ 744 055€ 551 656€ 771 286€ 554 363€ 463 337€ 40 722€ 192 688€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
18 449 872 € 18 447 487 € 19 127 203 € 18 065 931 € 18 106 363 € 17 663 666 € 17 672 056 € 17 636 499 € 17 080 838 € 132 139 € 271 685 € 223 164 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
2 490€ 16 267€ 150 434€ 57 410€ 68 349€ 99 909€ 112 030€ 87 107€ 61 302€ 71 498€ 58 243€ 14 898€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
18 000 000€ 18 000 000€ 18 531 500€ 17 531 500€ 17 531 500€ 17 000 000€ 17 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
17 531 500€ 17 531 500€ 531 500€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
145 410€ 118 789€ 88 432€ 76 350€ 62 973€ 32 257€ 28 526€ 17 892€ 15 618€ 14 797€ 17 106€ 5 202€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
301 972€ 312 431€ 356 837€ 400 671€ 443 541€ 3 918€ 45 844€ 196 336€ 203 064€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
4 988 527 € 6 765 492 € 6 348 555 € 6 978 255 € 6 856 327 € 11 062 459 € 9 638 873 € 7 880 748 € 7 961 500 € 41 187 503 € 5 219 760 € 2 434 135 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 934 860€ 5 726 030€ 5 366 175€ 4 960 591€ 5 593 592€ 8 899 288€ 5 872 131€ 5 352 508€ 4 293 892€ 4 362 179€ 4 079 641€ 1 581 127€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
128 637€ 252 785€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
185 910€ 56 266€ 219 942€ 12 035€ 75 514€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
19 553€ 19 694€ 32 706€ 209 819€ 216 322€ 241 366€ 1 713 923€ 234 617€ 30 045 338€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
261 274€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
811 071€ 2 548 198€ 2 749 067€ 5 478 202€ 438 258€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
437 377€ 410 064€ 406 051€ 387 860€ 365 554€ 345 158€ 352 018€ 329 395€ 289 583€ 299 306€ 498 634€ 70 963€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
300 512€ 284 185€ 281 091€ 271 620€ 245 161€ 229 572€ 218 380€ 209 024€ 184 672€ 178 180€ 239 574€ 40 050€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
241 623€ 280 588€ 212 897€ 288 930€ 387 827€ 1 213 600€ 384 106€ 82 741€ 99 759€ 148 856€ 98 752€ 99 441€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
54 602€ 44 931€ 49 635€ 48 364€ 47 871€ 4 838€ 2 766€ 7 247€ 53 684€ 202 715€ 291 124€ 128 782€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 385€ 2 984€ 1 457€ 1 953€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 437 810 € 1 812 510 € 2 183 189 € 2 565 536 € 2 939 494 € 3 301 627 € 1 146 227 € 1 294 781 € 1 439 593 € 1 587 927 € 1 883 987 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 064 700€ 1 437 500€ 1 810 389€ 2 192 736€ 2 566 694€ 2 924 127€ 996 800€ 1 128 777€ 1 290 625€ 1 438 125€ 1 622 500€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
373 110€ 375 010€ 372 800€ 372 800€ 372 800€ 377 500€ 149 427€ 166 004€ 148 968€ 149 802€ 261 487€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
518 716 € 566 920 € 552 054 € 682 436 € 654 290 € 740 801 € 815 630 € 1 052 559 € 1 065 026 € 1 153 172 € 1 092 055 € 187 032 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
68 463€ 36 983€ 50 993€ 106 770€ 7 064€ 2 445€ 159 116€ 92 135€ 199 768€ 67 128€ 20 274€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
370 157€ 450 047€ 426 455€ 501 060€ 574 843€ 654 290€ 733 738€ 813 185€ 892 633€ 878 811€ 615 705€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
80 096€ 79 890€ 74 606€ 74 606€ 79 447€ 79 447€ 79 447€ 80 258€ 80 258€ 74 593€ 409 222€ 166 758€