Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ENGIE Services a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
38 840 789€ 37 151 089€ 32 779 397€ 35 582 000€ 37 438 227€ 35 383 268€ 39 228 842€ 37 467 861€ 36 898 919€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
39 287 319 € 37 687 874 € 33 166 126 € 35 824 306 € 37 618 066 € 36 518 108 € 39 538 041 € 38 409 375 € 37 272 744 € 32 697 301 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 711€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
38 840 789€ 37 151 089€ 32 779 397€ 35 582 000€ 37 438 227€ 35 383 268€ 39 228 842€ 37 454 150€ 36 898 919€ 32 423 973€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
7 811€ 160 848€ 27 347€ 1 509€ 3 384€ 4 274€ 4 138€ 52 267€ 39 084€ 9 463€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 808€ 3 025€ 4 215€ 6 973€ 23 088€ 832 508€ 57 040€ 217 718€ 64 271€ 64 834€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
428 911€ 372 912€ 355 167€ 233 824€ 153 367€ 298 058€ 248 021€ 671 529€ 270 470€ 199 031€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
38 970 476 € 36 784 476 € 32 777 767 € 34 634 163 € 36 999 329 € 36 306 495 € 38 688 216 € 36 605 011 € 35 344 337 € 32 076 803 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
88 549€ 12 464€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
8 420 417€ 6 695 790€ 5 669 373€ 7 565 563€ 5 941 777€ 6 788 096€ 7 321 192€ 7 072 451€ 7 657 142€ 7 557 131€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-20 162€ 10 693€ -4 915€ -16 905€
14
D.
Služby
16 861 036€ 17 509 174€ 15 160 609€ 15 761 521€ 19 793 022€ 17 862 697€ 21 004 720€ 19 558 475€ 18 439 776€ 15 783 932€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
13 396 298 € 11 667 029 € 10 629 128 € 10 206 269 € 10 102 383 € 9 729 431 € 9 175 429 € 8 358 741 € 8 126 149 € 7 780 416 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 564 286€ 8 325 034€ 7 590 747€ 7 286 347€ 7 192 310€ 6 982 684€ 6 635 919€ 6 047 060€ 5 961 844€ 5 633 761€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
5 178€ 5 178€ 5 152€ 5 397€ 6 772€ 6 776€ 6 772€ 6 610€ 6 373€ 6 373€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 380 747€ 2 982 587€ 2 701 318€ 2 590 115€ 2 570 206€ 2 442 987€ 2 258 062€ 2 073 590€ 1 935 198€ 1 922 808€
19
E.4.
Sociálne náklady
446 087€ 354 230€ 331 911€ 324 410€ 333 095€ 296 984€ 274 676€ 231 481€ 222 734€ 217 474€
20
F.
Dane a poplatky
34 236€ 30 013€ 43 315€ 26 725€ 28 941€ 39 249€ 41 028€ 23 287€ 32 752€ 32 696€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-615 029€ 565 862€ 866 580€ 895 026€ 912 117€ 953 222€ 1 028 540€ 895 684€ 820 587€ 508 952€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
-615 029€ 565 862€ 866 580€ 895 026€ 912 117€ 953 222€ 1 028 540€ 895 684€ 820 587€ 508 952€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 724€ 632 864€ 2 519€ 197 488€ 2 589€ 30 246€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-201 788€ -88 894€ 75 150€ -70 419€ 19 000€ 34 318€ -221 030€ -175 125€ -28 914€ 184 639€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
980 033€ 425 664€ 322 919€ 254 393€ 218 994€ 266 618€ 335 818€ 661 546€ 294 256€ 198 791€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
316 843 € 903 398 € 388 359 € 1 190 143 € 618 737 € 211 613 € 849 825 € 1 804 364 € 1 928 407 € 620 498 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 478 598 € 13 127 135 € 11 966 069 € 12 261 340 € 11 723 717 € 10 736 749 € 10 907 068 € 10 876 738 € 10 841 085 € 9 092 373 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 783 723 € 2 062 804 € 1 408 513 € 647 490 € 1 487 083 € 1 275 125 € 1 446 720 € 2 167 697 € 2 206 681 € 579 538 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
486 321€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 771 000 € 2 056 655 € 1 403 657 € 645 177 € 1 484 952 € 1 273 000 € 1 446 490 € 1 667 541 € 2 177 979 € 508 344 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 771 000€ 2 056 655€ 1 403 657€ 645 177€ 1 484 952€ 1 273 000€ 1 446 490€ 1 667 541€ 2 177 979€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
508 344€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 641 € 6 083 € 4 420 € 2 136 € 1 942 € 1 304 € 212 € 2 444 € 27 606 € 67 550 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7 331€ 6 075€ 4 412€ 2 130€ 1 942€ 762€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 310€ 8€ 8€ 6€ 542€ 212€ 2 444€ 27 606€ 67 550€
42
XII.
Kurzové zisky
82€ 66€ 346€ 176€ 189€ 821€ 18€ 11 391€ 281€ 3 644€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
90€ 1€ 815€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
144 754 € 167 947 € 181 828 € 192 508 € 234 305 € 502 656 € 544 705 € 1 012 452 € 503 515 € 684 336 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
372 703€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-70 000€ 70 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
151 188 € 157 117 € 165 339 € 172 203 € 210 053 € 480 900 € 511 954 € 566 500 € 550 550 € 591 388 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
130 528€ 134 139€ 137 054€ 138 895€ 159 382€ 437 515€ 446 237€ 483 933€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
20 660€ 22 978€ 28 285€ 33 308€ 50 671€ 43 385€ 65 717€ 82 567€ 550 550€ 591 388€
52
O.
Kurzové straty
409€ 303€ 856€ 811€ 171€ 1 369€ 455€ 52 688€ 1 085€ 3 896€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
-6 843€ 10 527€ 15 633€ 19 494€ 24 081€ 20 387€ 32 296€ 20 561€ 21 880€ 19 052€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 638 969 € 1 894 857 € 1 226 685 € 454 982 € 1 252 778 € 772 469 € 902 015 € 1 155 245 € 1 703 166 € -104 798 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 955 812 € 2 798 255 € 1 615 044 € 1 645 125 € 1 871 515 € 984 082 € 1 751 840 € 2 959 609 € 3 631 573 € 515 700 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
145 266 € 176 586 € 71 484 € 227 089 € 98 515 € -19 369 € 129 697 € 319 978 € 186 273 € 133 033 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
272 054€ 154 784€ 103 615€ 151 709€ 11 514€ 1 637€ 56 511€ 354 880€ 186 368€ 145 019€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-126 788€ 21 802€ -32 131€ 75 380€ 87 001€ -21 006€ 73 186€ -34 902€ -95€ -11 986€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 810 546 € 2 621 669 € 1 543 560 € 1 418 036 € 1 773 000 € 1 003 451 € 1 622 143 € 2 639 631 € 3 445 300 € 382 667 €