Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Constellium Extrusions Levice s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
69 337 707€ 43 124 979€ 45 384 258€ 50 796 136€ 45 323 727€ 35 853 499€ 31 406 529€ 25 212 244€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
73 918 051 € 44 814 311 € 47 050 670 € 52 690 041 € 47 025 333 € 36 847 788 € 32 400 795 € 26 330 014 € 16 669 232 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
109 813€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
68 645 678€ 39 600 194€ 44 409 699€ 50 558 849€ 45 106 321€ 35 515 476€ 31 252 996€ 24 932 555€ 16 106 160€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 952 684€ -436 044€ -174 546€ 331 195€ 347 217€ -77 764€ 219 291€ 430 795€ -216 567€
07
V.
Aktivácia
2 627 660€ 2 125 376€ 1 840 958€ 1 562 710€ 1 354 389€ 1 072 053€ 774 975€ 686 975€ 489 517€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
415 746€ 3 099 464€ 741 459€ 224 358€ 210 197€ 203 244€ 140 248€ 215 089€ 228 501€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
276 283€ 425 321€ 233 100€ 12 929€ 7 209€ 24 966€ 13 285€ 64 600€ 61 621€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
72 132 159 € 44 603 851 € 46 999 257 € 51 502 412 € 46 232 080 € 20 784 376 € 32 892 888 € 28 101 676 € 21 105 564 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
107 493€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
54 428 909€ 27 609 855€ 32 985 558€ 38 361 686€ 33 957 162€ 26 023 680€ 24 910 057€ 20 296 696€ 13 121 829€
13
C.
Opravné položky k zásobám
37 946€ 44 412€ 11 103€ 19 959€ 23 003€ -41 737€ 8 271€ 62 742€ 97 658€
14
D.
Služby
8 539 261€ 6 558 560€ 6 523 178€ 6 439 302€ 5 949 861€ 5 861 077€ 4 330 300€ 3 798 730€ 2 578 199€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 966 751 € 3 865 354 € 3 569 700 € 3 296 811 € 2 738 914 € 2 087 811 € 1 809 725 € 1 712 786 € 1 509 547 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 460 716€ 2 725 810€ 2 527 675€ 2 287 484€ 1 918 701€ 1 474 035€ 1 288 993€ 1 202 911€ 1 074 364€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 213 945€ 953 416€ 874 046€ 853 100€ 669 897€ 506 569€ 440 968€ 435 373€ 379 826€
19
E.4.
Sociálne náklady
292 090€ 186 128€ 167 979€ 156 227€ 150 316€ 107 207€ 79 764€ 74 502€ 55 357€
20
F.
Dane a poplatky
101 351€ 120 911€ 57 430€ 56 946€ 56 507€ 56 523€ 52 740€ 52 515€ 52 642€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 804 382€ 2 905 267€ 2 655 731€ 2 850 495€ 3 056 394€ -13 662 240€ 1 541 087€ 2 003 828€ 3 498 211€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 804 382€ 2 905 267€ 2 655 731€ 2 850 495€ 3 056 394€ 2 582 238€ 2 383 964€ 2 003 828€ 2 819 285€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-16 244 478€ -842 877€ 678 926€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
503 689€ 3 332 528€ 674 272€ 319 682€ 274 745€ 235 988€ 241 116€ 165 771€ 235 971€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-7 500€ -16 346€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-250 130€ 166 964€ 522 285€ 157 531€ 182 994€ 132 127€ -408€ 8 608€ 11 507€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 785 892 € 210 460 € 51 413 € 1 187 629 € 793 253 € 16 063 412 € -492 093 € -1 771 662 € -4 436 332 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
10 219 906 € 7 076 699 € 6 556 272 € 7 631 807 € 6 877 901 € 4 669 065 € 2 998 634 € 1 892 157 € 581 424 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
40 € 84 € 193 € 146 € 108 € 248 € 66 € 24 € 39 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
40€ 84€ 193€ 146€ 108€ 248€ 66€ 24€ 39€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 598 531 € 1 640 012 € 1 250 908 € 1 209 147 € 839 640 € 846 560 € 979 616 € 991 337 € 912 059 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 576 931 € 1 567 860 € 1 093 531 € 1 145 952 € 785 155 € 795 458 € 937 842 € 951 961 € 876 217 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 235 440€ 1 200 614€ 1 093 531€ 1 145 952€ 785 155€ 795 458€ 937 842€ 951 330€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
341 491€ 367 246€ 631€ 876 217€
52
O.
Kurzové straty
3 067€ 1 806€ 1 379€ 1 763€ 879€ 616€ 458€ 227€ 1 114€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 533€ 70 346€ 155 998€ 61 432€ 53 606€ 50 486€ 41 316€ 39 149€ 34 728€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 598 491 € -1 639 928 € -1 250 715 € -1 209 001 € -839 532 € -846 312 € -979 550 € -991 313 € -912 020 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
187 401 € -1 429 468 € -1 199 302 € -21 372 € -46 279 € 15 217 100 € -1 471 643 € -2 762 975 € -5 348 352 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
262 695 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
262 695€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-75 294 € -1 429 468 € -1 199 302 € -21 372 € -49 159 € 15 214 220 € -1 474 523 € -2 765 855 € -5 348 352 €