Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EURO-ŠTUKONZ a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 382 051€ 2 157 702€ 467 982€ 2 494 739€ 6 074 163€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 690 100 € 2 555 011 € 2 936 760 € 1 031 451 € 469 084 € 2 492 811 € 6 074 163 € 1 796 663 € 3 431 641 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
110 667€ 558 849€ 270 928€ 17 290€ 37 969€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 524 118€ 1 723 713€ 2 653 310€ 1 013 524€ 430 013€ 2 494 739€ 6 066 807€ 1 554 143€ 3 078 940€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
348€ 461€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
54 967€ 272 449€ 12 061€ 637€ 1 102€ -1 928€ 7 356€ 242 520€ 352 701€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 659 640 € 2 446 260 € 2 820 441 € 1 004 659 € 456 900 € 3 115 083 € 6 041 406 € 1 778 493 € 3 097 234 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
105 328€ 507 596€ 270 928€ 17 290€ 36 861€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
864 321€ 427 958€ 478 650€ 64 629€ 75 282€ 48 013€ 4 897€ 7 776€ 290€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 480 616€ 1 335 414€ 1 897 058€ 858 567€ 245 484€ 2 911 115€ 5 844 630€ 1 709 593€ 2 975 614€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
97 974 € 143 144 € 109 925 € 61 166 € 97 549 € 124 301 € 157 957 €
16
E.1.
Mzdové náklady
68 000€ 100 717€ 76 986€ 44 163€ 70 896€ 89 746€ 113 069€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
26 645€ 38 672€ 28 534€ 15 422€ 24 168€ 29 869€ 39 299€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 329€ 3 755€ 4 405€ 1 581€ 2 485€ 4 686€ 5 589€
20
F.
Dane a poplatky
14 638€ 6 015€ 6 523€ 2 919€ 1 146€ 1 803€ 1 668€ 569€ 627€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 417€ 21 417€ 14 092€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 417€ 21 417€ 14 092€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
36 000€ 25 209€ 115 383€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
75 346€ 4 716€ 43 265€ 88€ 578€ -6 149€ 32 254€ 35 346€ 5 320€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
30 460 € 108 751 € 116 319 € 26 792 € 12 184 € -622 272 € 32 757 € 18 170 € 334 407 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
184 520 € 11 594 € 277 602 € 90 328 € 110 355 € -464 389 € 217 280 € -163 226 € 103 036 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
27 332 € 1 083 € 34 € 14 € 15 € 7 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
34 € 14 € 15 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
34€ 14€ 15€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27 332€ 1 083€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
31 493 € 36 733 € 32 818 € 15 732 € 10 549 € 3 098 € 1 708 € 5 780 € 12 885 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 783 € 8 € 3 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 783€ 8€ 3€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
31 493€ 36 733€ 31 035€ 15 724€ 10 546€ 3 098€ 1 708€ 5 780€ 12 885€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 161 € -36 733 € -31 735 € -15 732 € -10 549 € -3 064 € -1 694 € -5 765 € -12 878 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
26 299 € 72 018 € 84 584 € 11 060 € 1 635 € -625 336 € 31 063 € 12 405 € 321 529 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 427 € 11 234 € 960 € 2 883 € 29 679 € 10 793 € 56 647 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 427€ 11 234€ 960€ 2 883€ 29 679€ 10 793€ 56 647€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
15 872 € 72 018 € 73 350 € 11 060 € 675 € -628 219 € 1 384 € 1 612 € 264 882 €