Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 223 710 € 7 439 248 € 9 053 188 € 9 886 775 € 11 052 380 € 12 152 251 € 13 481 672 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 306 318 € 6 450 063 € 7 595 779 € 8 745 718 € 9 898 676 € 11 051 633 € 12 204 591 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 306 318 € 6 450 063 € 7 595 779 € 8 745 718 € 9 898 676 € 11 051 633 € 12 204 591 €
012
A.II.1
Pozemky
664 542 € 664 542 € 664 542 € 664 542 € 664 542 € 664 542 € 664 542 €
013
A.II.2
Stavby
1 770 432 € 759 233 € 1 625 207 € 2 256 637 € 2 418 980 € 2 581 323 € 2 743 500 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 871 344 € 5 026 288 € 5 306 030 € 5 824 539 € 6 815 154 € 7 805 768 € 8 796 549 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
912 860 € 984 692 € 1 452 937 € 1 136 585 € 1 149 166 € 1 096 146 € 1 272 701 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 022 € 4 022 € 4 518 € 4 518 € 4 518 € 5 173 € 7 286 €
032
B.I.1
Materiál
4 022 € 4 022 € 4 518 € 4 518 € 4 518 € 5 173 € 7 286 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
215 207 € 257 152 € 333 871 € 330 026 € 368 118 € 393 211 € 363 786 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
300 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
215 207 € 257 152 € 333 871 € 330 026 € 368 118 € 393 211 € 363 486 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
41 355 € 28 618 € 41 120 € 43 078 € 29 779 € 40 336 € 63 173 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
38 265 € 19 915 € 37 599 € 37 596 € 26 080 € 36 688 € 59 238 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 090 € 8 703 € 3 521 € 5 482 € 3 699 € 3 648 € 483 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 452 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
652 276 € 694 900 € 1 073 428 € 758 963 € 746 751 € 657 426 € 838 456 €
056
B.IV.1
Peniaze
520 € 534 € 614 € 626 € 594 € 752 € 577 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
651 756 € 694 366 € 1 072 814 € 758 337 € 746 157 € 656 674 € 837 879 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 532 € 4 493 € 4 472 € 4 472 € 4 538 € 4 472 € 4 380 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 532 € 4 493 € 4 472 € 4 472 € 4 538 € 4 472 € 4 380 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 223 710 € 7 439 248 € 9 053 188 € 9 886 775 € 11 052 380 € 12 152 251 € 13 481 672 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 032 471 € 819 007 € 719 644 € 597 730 € -116 151 € -118 558 € -524 356 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 182 380 € 1 182 380 € 1 182 380 € 1 182 380 € 1 182 380 € 1 182 380 € 682 380 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 182 380 € 1 182 380 € 1 182 380 € 1 182 380 € 1 182 380 € 1 182 380 € 682 380 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
726 163 € 726 163 € 726 163 € 726 163 € 80 163 € 80 163 € 80 163 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
726 163 € 726 163 € 726 163 € 726 163 € 80 163 € 80 163 € 80 163 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
12 271 € 12 272 € 6 176 € 2 782 € 375 € 375 € 375 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
12 271 € 12 272 € 6 176 € 2 782 € 375 € 375 € 375 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 101 808 € -1 201 171 € -1 316 989 € -1 381 476 € -1 381 476 € -1 287 274 € -1 183 431 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
64 487 € 64 487 € 64 487 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 166 295 € -1 265 658 € -1 381 476 € -1 381 476 € -1 381 476 € -1 287 274 € -1 183 431 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
213 465 € 99 363 € 121 914 € 67 881 € 2 407 € -94 202 € -103 843 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 351 078 € 4 325 838 € 5 584 899 € 6 086 158 € 7 511 401 € 8 159 438 € 9 420 740 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 522 € 2 500 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 500 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 522 € 2 500 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
264 886 € 614 886 € 1 246 460 € 214 € 2 887 457 € 3 007 146 € 5 106 702 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
5 106 501 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
105 828 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
248 € 248 € 226 € 214 € 206 € 202 € 201 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
158 810 € 614 638 € 1 246 234 € 2 887 251 € 3 006 944 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
31 682 € 21 442 € 23 929 € 1 996 434 € 9 434 € 12 760 € 7 528 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 087 € 21 307 € 16 750 € 8 116 € 8 309 € 8 659 € 6 100 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
400 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
9 384 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
70 € 70 € 733 € 711 € 660 € 614 € 646 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
49 € 49 € 468 € 444 € 421 € 394 € 377 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 € 16 € 38 € 2 910 € 3 063 € 5 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
14 076 € 5 940 € 1 984 253 € 44 € 30 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 052 010 € 3 687 010 € 4 312 010 € 4 087 010 € 4 612 010 € 5 137 010 € 4 304 010 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 417 010 € 3 052 010 € 3 687 010 € 3 562 010 € 4 087 010 € 4 612 010 € 4 304 010 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
635 000 € 635 000 € 625 000 € 525 000 € 525 000 € 525 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 840 161 € 2 294 403 € 2 748 645 € 3 202 887 € 3 657 130 € 4 111 371 € 4 585 288 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 385 919 € 1 840 161 € 2 294 403 € 2 748 645 € 3 202 887 € 3 657 129 € 4 129 057 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
454 242 € 454 242 € 454 242 € 454 242 € 454 243 € 454 242 € 456 231 €