Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BLUE PARTNERS, s.r.o.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
12 893 440 € 9 054 839 € 7 937 547 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
16 597 € 19 972 € 19 972 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
(012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/)
16 597 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10+...+13]
19 972 € 19 972 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
19 972 € 19 972 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
12 876 843 € 9 034 867 € 7 917 575 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
12 870 455 € 9 025 138 € 7 907 625 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
395 € 3 526 € 163 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
12 870 060 € 9 021 612 € 7 907 462 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
6 388 € 9 729 € 9 950 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
6 388 € 9 729 € 9 950 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
12 893 440 € 9 054 839 € 7 937 547 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-575 598 € -503 074 € -504 624 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640 € 6 640 € 6 640 €
030
A.III.
Fondy zo zisku
931 € 931 € 931 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-13 910 645 € -512 195 € -412 462 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
13 327 476 € 1 550 € -99 733 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
13 469 038 € 9 557 913 € 8 442 171 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
4 274 735 € 5 039 504 € 3 944 120 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
9 194 303 € 4 518 409 € 4 498 051 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 715 € 19 449 € 91 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
960 € 960 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
9 192 588 € 4 498 000 € 4 497 000 €