Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
04
II.
Výroba
[05+06+07]
20 595 673 € 22 394 079 € 26 132 028 € 74 264 465 € 67 490 288 € 57 258 116 € 41 209 128 € 8 617 060 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
20 595 673€ 22 394 079€ 26 132 028€ 74 264 465€ 67 490 288€ 57 258 116€ 41 209 128€ 8 617 060€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 477 301 € 13 223 350 € 15 839 231 € 15 438 793 € 14 149 696 € 12 294 148 € 9 864 401 € 5 599 653 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
96 090€ 272 775€ 145 697€ 79 427€ 100 078€ 57 187€ 60 681€ 28 049€
10
B.2
Služby
10 381 211€ 12 950 575€ 15 693 534€ 15 359 366€ 14 049 618€ 12 236 961€ 9 803 720€ 5 571 604€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 118 372 € 9 170 729 € 10 292 797 € 58 825 672 € 53 340 592 € 44 963 968 € 31 344 727 € 3 017 407 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 812 445 € 2 073 057 € 2 015 046 € 1 674 940 € 1 475 845 € 1 245 402 € 1 070 050 € 160 288 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 043 638€ 1 497 578€ 1 460 157€ 1 219 617€ 1 089 862€ 908 530€ 774 777€ 121 535€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
712 145€ 525 242€ 501 918€ 418 337€ 356 781€ 309 661€ 271 318€ 35 409€
16
C.4
Sociálne náklady
56 662€ 50 237€ 52 971€ 36 986€ 29 202€ 27 211€ 23 955€ 3 344€
17
D
Dane a poplatky
7 438 006€ 6 112 969€ 5 885 670€ 5 344 611€ 5 379 196€ 4 748 836€ 3 412 124€ 2 263 271€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
77 181€ 86 703€ 75 318€ 59 119€ 15 660€ 13 174€ 25 377€ 45 337€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 002€ 53 115€ 13 174€ 88 913€ 25€ 87 169€ 39 470€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
46 296€ 9 544€ 82 220€ 24€ 99 395€ 42 463€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 482€ 7 793€ 4 937€ 25 287€ 21 923€ 16 437€ 3 510€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 113€ 72 856€ 83 863€ 182 197€ 116 689€ 204 981€ 137 891€ 103 388€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
203 431€ 96 445€ 192 876€ 49 730 921€ 44 704 177€ 37 727 972€ 26 446 053€ 61 772€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-389 058 € 873 437 € 2 206 443 € 2 179 684 € 1 860 481 € 1 404 902 € 522 511 € 590 127 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
43 104 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
43 104€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 1 495€ 15 550€ 17 502€ 22 578€ 9 557€ 8 739€ 18 803€
39
N
Nákladové úroky
7 879€ 9 844€ 226€ 1 958€ 2 900€ 8 302€ 7 453€
40
XI.
Kurzové zisky
10€ 8€ 1€ 372€ 29€ 40€
41
O
Kurzové straty
1€ 3€ 5€ 740€ 1€ 4€ 22€ 5€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
602€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 173€ 4 700€ 8 796€ 6 058€ 77 579€ 3 783€ 5 603€ 4 116€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 043 € 40 498 € -3 087 € 10 479 € -56 588 € 2 899 € -5 188 € 7 269 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-404 101 € 913 935 € 2 203 356 € 2 190 163 € 1 803 893 € 1 407 801 € 517 323 € 597 396 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-23 053 € 196 959 € 503 379 € 504 834 € 415 398 € 315 587 € 120 344 € 126 251 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
232 548€ 502 154€ 497 491€ 420 086€ 319 477€ 120 654€ 125 511€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-23 053€ -35 589€ 1 225€ 7 343€ -4 688€ -3 890€ -310€ 740€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-381 048 € 716 976 € 1 699 977 € 1 685 329 € 1 388 495 € 1 092 214 € 396 979 € 471 145 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-404 101 € 913 935 € 2 203 356 € 2 190 163 € 1 803 893 € 1 407 801 € 517 323 € 597 396 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-381 048 € 716 976 € 1 699 977 € 1 685 329 € 1 388 495 € 1 092 214 € 396 979 € 471 145 €