Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
384 966€ 195 924€ 203 341€ 119 309€ 158 477€ 164 822€ 185 382€ 205 832€ 227 767€ 243 473€ 266 933€ 259 920€ 281 666€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
326 334€ 149 819€ 160 150€ 111 695€ 122 996€ 134 798€ 131 437€ 153 277€ 178 743€ 190 631€ 215 832€ 212 670€ 237 068€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
326 334€ 149 819€ 160 150€ 111 695€ 122 996€ 134 798€ 131 437€ 153 277€ 178 743€ 190 631€ 215 832€ 212 670€ 237 068€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
30 292€ 30 292€ 30 292€ 30 292€ 30 292€ 30 292€ 30 292€ 30 292€ 30 292€ 30 292€ 30 292€ 31 691€ 31 691€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
98 773€ 104 024€ 109 275€ 72 806€ 80 414€ 88 022€ 95 649€ 110 867€ 126 085€ 141 303€ 156 522€ 171 740€ 186 958€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
186 846€ 0€ 910€ 3 643€ 8 046€ 13 259€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
10 423€ 15 503€ 20 583€ 8 597€ 12 289€ 16 483€ 5 495€ 12 118€ 22 365€ 18 125€ 25 375€ 1 193€ 5 160€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
57 267€ 44 818€ 42 000€ 6 262€ 33 975€ 28 500€ 52 299€ 50 892€ 47 630€ 51 577€ 49 838€ 46 088€ 43 949€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
6 204€ 6 782€ 2 487€ 1 088€ 1 132€ 913€ 1 100€ 1 284€ 1 631€ 1 379€ 1 432€ 1 842€ 1 156€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
6 204€ 6 782€ 2 487€ 1 088€ 1 132€ 913€ 1 100€ 1 284€ 1 631€ 1 379€ 1 432€ 1 842€ 1 156€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 636€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 636€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
7 449€ 6 057€ 9 014€ 3 841€ 5 316€ 1 843€ 50 069€ 20 574€ 19 777€ 20 800€ 16 177€ 16 452€ 11 393€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
7 449€ 6 057€ 9 014€ 3 841€ 5 316€ 1 843€ 50 069€ 20 574€ 19 777€ 20 800€ 16 177€ 16 452€ 11 214€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 179€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
43 614€ 31 980€ 30 500€ 1 332€ 27 527€ 25 744€ 1 130€ 29 034€ 26 223€ 29 399€ 32 230€ 27 794€ 30 764€
087
2.
Ceniny (213)
793€ 1 223€ 525€ 453€ 399€ 325€ 456€ 546€ 452€ 602€ 472€ 694€ 218€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
42 821€ 30 757€ 29 975€ 879€ 27 128€ 25 419€ 674€ 28 488€ 25 771€ 28 796€ 31 757€ 27 101€ 30 545€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 365€ 1 287€ 1 190€ 1 352€ 1 506€ 1 525€ 1 647€ 1 663€ 1 394€ 1 265€ 1 263€ 1 162€ 649€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 365€ 1 287€ 1 190€ 1 352€ 1 506€ 1 525€ 1 647€ 1 663€ 1 394€ 1 265€ 1 263€ 1 162€ 649€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
384 966€ 195 924€ 203 341€ 119 309€ 158 477€ 164 822€ 185 382€ 205 832€ 227 767€ 243 473€ 266 933€ 259 920€ 281 666€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-2 270€ 827€ -974€ -1 283€ -2 034€ -39 479€ -278€ -13 830€ -15 420€ -12 310€ -11 469€ -13 646€ -11 791€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-2 270€ 827€ -974€ -1 283€ -2 034€ -39 479€ -278€ -13 830€ -15 420€ -12 310€ -11 469€ -13 646€ -11 791€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
827€ -974€ -1 283€ -2 034€ -15 329€ -28 876€ -13 830€ -15 420€ -12 310€ -11 469€ -13 446€ -11 791€ -7 693€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-3 097€ 1 801€ 309€ 751€ 13 295€ -10 603€ 13 553€ 1 590€ -3 110€ -842€ 1 978€ -1 854€ -4 098€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
387 237€ 195 098€ 204 315€ 120 592€ 160 511€ 204 302€ 185 660€ 219 662€ 243 187€ 255 783€ 278 342€ 273 566€ 293 457€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
16 293€ 17 103€ 13 984€ 14 351€ 17 343€ 14 665€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 17 343€ 14 665€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
16 293€ 17 103€ 13 984€ 14 351€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
333 783€ 155 876€ 169 164€ 115 536€ 128 311€ 174 484€ 181 505€ 173 851€ 198 520€ 211 431€ 232 008€ 229 122€ 248 282€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
7 449€ 6 057€ 9 014€ 3 841€ 5 316€ 39 686€ 50 069€ 20 574€ 19 777€ 20 800€ 16 177€ 16 452€ 11 214€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
326 334€ 149 819€ 160 150€ 111 695€ 122 996€ 134 798€ 131 437€ 153 277€ 178 743€ 190 631€ 215 832€ 212 671€ 237 068€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
698€ 228€ 688€ 879€ 1 093€ 638€ 674€ 861€ 759€ 475€ 881€ 1 196€ 1 942€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
698€ 228€ 688€ 879€ 1 093€ 638€ 674€ 861€ 759€ 475€ 881€ 1 196€ 1 570€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 372€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
52 755€ 38 994€ 34 462€ 4 177€ 31 107€ 29 180€ 3 481€ 28 657€ 26 805€ 29 893€ 31 102€ 25 905€ 28 568€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 999€ 8 465€ 4 627€ 4 177€ 5 071€ 4 399€ 3 481€ 1 030€ 1 794€ 1 572€ 226€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
7 634€ 549€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
50€ 66€ 66€ 66€ 116€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
23 554€ 17 094€ 16 472€ 14 783€ 13 964€ 15 601€ 14 154€ 15 789€ 17 111€ 14 745€ 16 005€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
14 464€ 10 841€ 10 473€ 9 366€ 9 193€ 10 196€ 9 208€ 10 405€ 11 397€ 9 553€ 10 585€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
4 104€ 2 594€ 2 341€ 1 886€ 1 624€ 1 780€ 1 583€ 2 060€ 2 302€ 1 491€ 1 979€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 0€ 60€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 60€ 0€ 0€