Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
41 523€ 46 258€ 30 281€ 24 342€ 26 625€ 29 184€ 28 330€ 34 669€ 32 847€ 38 299€ 27 147€ 35 898€ 42 228€
02
501
Spotreba materiálu
28 170€ 33 240€ 12 830€ 12 399€ 11 156€ 15 290€ 13 540€ 15 716€ 18 114€ 19 391€ 13 221€ 15 607€ 24 357€
03
502
Spotreba energie
13 353€ 13 018€ 17 451€ 11 943€ 15 469€ 13 893€ 14 790€ 18 953€ 14 734€ 18 908€ 13 926€ 20 291€ 17 872€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
188 816€ 138 968€ 76 991€ 71 263€ 67 493€ 69 787€ 68 213€ 68 400€ 85 646€ 75 987€ 97 929€ 75 344€ 112 106€
07
511
Opravy a udržiavanie
20 802€ 21 012€ 9 444€ 8 848€ 6 547€ 5 422€ 6 980€ 8 610€ 20 198€ 10 027€ 31 872€ 10 070€ 10 743€
08
512
Cestovné
567€ 1 532€ 1 033€ 1 014€ 1 823€ 1 844€ 1 570€ 1 051€ 1 828€ 2 614€ 4 041€ 3 655€ 5 435€
09
513
Náklady na reprezentáciu
99€ 100€ 97€ 99€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 83€ 83€ 82€ 83€
10
518
Ostatné služby
167 348€ 116 324€ 66 417€ 61 302€ 59 024€ 62 421€ 59 564€ 58 640€ 63 520€ 63 263€ 61 933€ 61 537€ 95 845€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
423 730€ 394 916€ 383 011€ 362 737€ 343 842€ 311 838€ 332 072€ 322 846€ 332 461€ 311 180€ 342 808€ 338 038€ 332 892€
12
521
Mzdové náklady
298 129€ 280 261€ 268 155€ 254 118€ 242 335€ 218 196€ 228 030€ 224 689€ 227 605€ 218 022€ 234 879€ 237 738€ 243 942€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
99 860€ 93 036€ 91 568€ 87 830€ 83 052€ 75 637€ 80 569€ 79 624€ 80 025€ 76 328€ 81 634€ 81 888€ 81 610€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 014€ 3 866€ 3 718€ 3 335€ 3 218€ 2 995€ 3 467€ 3 235€ 3 319€ 2 965€ 3 925€ 4 041€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
21 726€ 17 754€ 19 571€ 17 455€ 15 238€ 15 010€ 20 006€ 15 298€ 21 513€ 13 865€ 22 371€ 14 371€ 7 340€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
866€ 2 573€ 2 650€ 2 585€ 3 442€ 2 170€ 1 743€ 1 752€ 1 706€ 2 620€ 2 883€ 3 871€ 2 766€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 670€ 1 670€ 1 670€ 1 598€ 1 306€ 1 128€ 1 128€ 1 068€ 1 042€ 1 088€ 1 117€ 1 042€
20
538
Ostatné dane a poplatky
866€ 903€ 980€ 915€ 1 844€ 864€ 615€ 624€ 638€ 1 578€ 1 795€ 2 754€ 1 724€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 500€ 134€ 254€ 6 728€ 21 906€ 11 766€ 951€ 2 291€ 905€ 248€ 2 293€ 605€ 1 443€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 1 399€ 0€ 1 443€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
977€ 951€ 930€ 905€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 500€ 100€ 254€ 6 728€ 21 906€ 10 789€ 407€ 0€ 0€ 199€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
34€ 0€ 248€ 695€ 605€ 0€
28
549
Manká a škody
954€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
80 117€ 15 801€ 12 787€ 12 453€ 12 318€ 11 525€ 21 841€ 41 759€ 40 981€ 39 184€ 38 791€ 43 167€ 46 765€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
76 831€ 10 331€ 10 437€ 11 300€ 11 802€ 9 809€ 21 841€ 25 466€ 23 878€ 25 201€ 24 440€ 25 824€ 32 101€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 286€ 5 470€ 2 350€ 1 153€ 516€ 1 716€ 16 293€ 17 103€ 13 984€ 14 351€ 17 343€ 14 665€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 17 343€ 14 665€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
16 293€ 17 103€ 13 984€ 14 351€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 286€ 5 470€ 2 350€ 1 153€ 516€ 1 716€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 202€ 2 107€ 2 137€ 2 481€ 2 610€ 2 689€ 2 659€ 2 665€ 2 430€ 2 706€ 2 605€ 1 692€ 1 680€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 202€ 2 107€ 2 137€ 2 481€ 2 610€ 2 689€ 2 659€ 2 665€ 2 430€ 2 706€ 2 605€ 1 692€ 1 680€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
2 033€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
2 033€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
27 057€ 31 729€ 49 226€ 43 212€ 47 781€ 105 325€ 66 956€ 52 354€ 36 834€ 40 878€ 69 506€ 74 048€ 56 437€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
22 811€ 30 223€ 41 912€ 33 955€ 68 037€ 101 866€ 34 510€ 48 128€ 33 425€ 32 424€ 63 235€ 65 802€ 52 370€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
4 246€ 1 506€ 7 314€ 9 257€ -20 256€ 3 459€ 32 445€ 4 226€ 3 409€ 8 454€ 6 271€ 8 246€ 4 066€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
765 811€ 632 485€ 559 369€ 525 802€ 526 017€ 544 284€ 522 765€ 526 736€ 533 810€ 511 104€ 583 962€ 572 661€ 596 318€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
18 286€ 19 068€ 30 076€ 18 630€ 17 268€ 65 955€ 66 483€ 52 689€ 35 619€ 40 199€ 64 043€ 69 471€ 56€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
18 286€ 19 068€ 30 076€ 18 630€ 17 268€ 65 955€ 66 483€ 52 689€ 35 619€ 40 199€ 64 043€ 69 471€ 56€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 30 907€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 30 907€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
12 165€ 17 483€ 21 550€ 23 982€ 18 475€ 4 917€ 473€ 72€ 1 114€ 679€ 5 463€ 3 327€ 24 925€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
850€ 500€ 270€ 0€ 1 190€ 3 000€ 2 452€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 1 623€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 761€ 15 137€ 18 127€ 22 311€ 16 010€ 3 260€ 170€ 89€ 225€ 327€ 9 228€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 404€ 2 346€ 2 573€ 1 171€ 2 463€ 1 656€ 473€ 72€ 674€ 590€ 4 048€ 1€ 11 623€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 603€ 1 069€ 204€ 6 728€ 9 906€ 16 293€ 17 103€ 13 984€ 14 351€ 17 343€ 14 665€ 12 165€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 603€ 1 069€ 204€ 6 728€ 9 906€ 16 293€ 17 103€ 13 984€ 14 351€ 17 343€ 14 665€ 12 165€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 17 343€ 14 665€ 12 165€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
16 293€ 17 103€ 13 984€ 14 351€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 603€ 1 069€ 204€ 6 728€ 9 906€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
730 660€ 596 665€ 507 849€ 477 212€ 493 664€ 462 809€ 453 068€ 458 462€ 479 982€ 455 033€ 499 091€ 483 344€ 524 167€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
653 829€ 586 334€ 497 412€ 464 135€ 443 614€ 415 286€ 431 228€ 432 996€ 456 104€ 429 832€ 473 252€ 457 520€ 490 623€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
76 831€ 10 331€ 10 437€ 11 300€ 11 802€ 9 809€ 21 841€ 25 466€ 23 878€ 25 201€ 25 839€ 25 824€ 33 544€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 776€ 38 248€ 37 714€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
762 714€ 634 286€ 559 678€ 526 553€ 539 312€ 533 681€ 536 317€ 528 326€ 530 700€ 510 262€ 585 940€ 570 807€ 592 220€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-3 097€ 1 801€ 309€ 751€ 13 295€ -10 603€ 13 553€ 1 590€ -3 110€ -842€ 1 978€ -1 854€ -4 098€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 097€ 1 801€ 309€ 751€ 13 295€ -10 603€ 13 553€ 1 590€ -3 110€ -842€ 1 978€ -1 854€ -4 098€