Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
38 535€ 47 183€ 42 068€ 42 146€ 40 919€ 39 855€ 43 216€ 55 640€ 42 223€ 41 150€ 38 464€ 57 925€ 59 231€
02
501
Spotreba materiálu
20 594€ 27 322€ 22 813€ 23 181€ 21 205€ 22 957€ 24 611€ 30 980€ 23 670€ 23 951€ 20 128€ 36 021€ 37 420€
03
502
Spotreba energie
17 940€ 19 251€ 19 241€ 18 909€ 19 377€ 16 586€ 18 566€ 24 182€ 18 462€ 17 134€ 18 094€ 21 713€ 21 464€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
610€ 14€ 56€ 337€ 312€ 39€ 477€ 91€ 64€ 241€ 191€ 348€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
69 006€ 72 899€ 137 817€ 84 893€ 132 045€ 57 748€ 104 824€ 69 379€ 122 536€ 95 746€ 118 646€ 89 581€ 142 933€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 239€ 3 948€ 1 931€ 2 013€ 1 991€ 5 028€ 5 527€ 4 242€ 8 750€ 5 887€ 4 540€ 2 848€ 6 058€
08
512
Cestovné
1 289€ 7 612€ 7 537€ 7 261€ 4 280€ 5 983€ 2 329€ 3 703€ 3 590€ 4 262€ 3 712€ 3 573€ 4 399€
09
513
Náklady na reprezentáciu
129€ 7€ 126€ 26€ 84€ 51€ 146€ 624€ 101€ 194€ 180€ 164€ 1 278€
10
518
Ostatné služby
64 348€ 61 332€ 128 223€ 75 593€ 125 690€ 46 685€ 96 821€ 60 809€ 110 096€ 85 403€ 110 214€ 82 996€ 131 197€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
467 136€ 447 563€ 371 686€ 327 707€ 311 401€ 289 798€ 291 228€ 286 155€ 271 429€ 256 238€ 263 002€ 274 935€ 271 366€
12
521
Mzdové náklady
336 012€ 316 600€ 262 435€ 228 926€ 220 345€ 204 118€ 206 056€ 201 755€ 192 676€ 181 634€ 187 766€ 194 616€ 195 669€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
111 305€ 110 719€ 91 354€ 80 211€ 76 362€ 70 718€ 71 148€ 70 186€ 65 373€ 61 674€ 62 265€ 66 722€ 63 444€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
848€ 735€ 488€ 498€ 598€ 598€ 637€ 712€ 697€ 697€ 697€ 717€ 740€
15
527
Zákonné sociálne náklady
18 122€ 18 422€ 17 410€ 18 072€ 14 097€ 14 364€ 13 386€ 13 502€ 12 683€ 12 233€ 12 274€ 12 880€ 11 513€
16
528
Ostatné sociálne náklady
849€ 1 087€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 656€ 2 343€ 2 711€ 2 259€ 2 346€ 2 646€ 3 093€ 3 082€ 3 284€ 1 407€ 8 248€ 3 159€ 2 264€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 301€ 899€ 899€ 899€ 899€ 899€ 899€ 899€ 899€ 390€ 390€ 390€ 391€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 355€ 1 444€ 1 812€ 1 360€ 1 447€ 1 747€ 2 194€ 2 183€ 2 385€ 1 017€ 7 858€ 2 769€ 1 873€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 245€ 933€ 8 039€ 3 282€ 8 117€ 1 734€ 6 760€ 1 941€ 7 933€ 3 648€ 947€ 890€ 3 473€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
968€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 294€ 1 125€ 1 078€ 1 045€ 1 019€ 0€ 0€ 9€ 0€ 23€
26
546
Odpis pohľadávky
148€ 250€ 0€ 0€ 3€ 0€ 1 280€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 951€ 785€ 6 714€ 1 674€ 6 772€ 363€ 5 765€ 1 834€ 7 933€ 3 648€ 935€ 890€ 2 171€
28
549
Manká a škody
200€ 530€ 300€ 102€ 27€ 107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
17 572€ 14 059€ 8 909€ 7 024€ 10 414€ 14 638€ 13 708€ 16 131€ 24 815€ 23 212€ 24 470€ 23 754€ 27 407€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 261€ 13 181€ 7 705€ 6 749€ 10 178€ 13 242€ 12 497€ 13 030€ 18 824€ 16 761€ 16 943€ 21 231€ 24 462€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
312€ 879€ 1 204€ 275€ 235€ 1 395€ 1 211€ 3 101€ 5 991€ 6 451€ 7 527€ 2 523€ 2 945€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 523€ 2 945€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
312€ 879€ 1 204€ 275€ 235€ 1 395€ 1 211€ 3 101€ 5 991€ 6 451€ 7 527€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 023€ 1 302€ 1 069€ 845€ 952€ 706€ 1 451€ 2 068€ 3 185€ 1 419€ 305€ 69€ 416€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
88€ 611€ 1 155€ 637€ 0€ 2€ 188€
43
563
Kurzové straty
6€ 16€ 13€ 54€ 18€ 47€ 30€ 114€ 149€ 26€ 83€ 7€ 228€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 017€ 1 287€ 1 056€ 791€ 935€ 658€ 1 333€ 1 343€ 1 881€ 756€ 222€ 60€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 244€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 244€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
600 173€ 586 283€ 572 299€ 468 157€ 506 195€ 407 124€ 464 280€ 434 396€ 475 406€ 422 821€ 454 082€ 450 556€ 507 091€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
19 132€ 48 550€ 49 073€ 52 631€ 54 441€ 65 037€ 57 188€ 62 516€ 60 461€ 55 775€ 60 143€ 55 741€ 53 688€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
8€ 39€ 140€ 68€ 64€ 195€ 185€ 341€
67
602
Tržby z predaja služieb
18 965€ 48 197€ 49 004€ 52 570€ 54 174€ 64 942€ 57 089€ 62 120€ 59 958€ 55 341€ 59 807€ 55 308€ 53 001€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
167€ 352€ 69€ 62€ 260€ 95€ 59€ 256€ 435€ 370€ 141€ 248€ 346€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 435€ 321€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 435€ 321€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
70€ 92€ 387€ 489€ 0€ 116€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
70€ 92€ 387€ 489€ 0€ 116€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 052€ 10 441€ 8 521€ 10 091€ 18 437€ 289€ 1 271€ 5 462€ 6 086€ 389€ 1 764€ 1 384€ 24 303€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 5€ 4€ 310€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 052€ 10 441€ 8 521€ 10 091€ 18 437€ 289€ 1 271€ 5 462€ 6 086€ 389€ 1 758€ 1 380€ 23 992€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
879€ 1 204€ 275€ 235€ 1 395€ 1 211€ 3 101€ 5 991€ 6 451€ 7 527€ 6 110€ 6 509€ 3 189€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
879€ 1 204€ 275€ 235€ 1 395€ 1 211€ 3 101€ 5 991€ 6 451€ 7 527€ 6 110€ 6 509€ 3 189€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 5 103€ 3 189€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
879€ 1 204€ 275€ 235€ 1 395€ 1 211€ 3 101€ 5 991€ 6 451€ 7 527€ 6 110€ 1 406€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 26€ 18€ 1€ 3 063€ 152€ 152€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 144€ 152€ 138€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 26€ 18€ 1€ 5€ 0€ 14€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 2 913€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 1 460€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 1 460€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
584 175€ 527 775€ 515 413€ 404 338€ 429 424€ 346 690€ 404 726€ 351 624€ 412 555€ 358 458€ 391 981€ 397 743€ 437 195€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
538 244€ 497 254€ 408 466€ 351 796€ 349 411€ 316 823€ 336 913€ 297 993€ 347 285€ 321 889€ 324 317€ 381 421€ 385 016€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
15 163€ 11 404€ 5 149€ 3 452€ 2 928€ 2 881€ 2 881€ 2 881€ 2 881€ 2 881€ 3 154€ 3 154€ 8 740€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
5 870€ 11 215€ 12 242€ 5 136€ 10 396€ 20 053€ 59 132€ 44 851€ 55 689€ 31 434€ 56 637€ 12 642€ 42 277€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 2€ 321€ 668€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
24 898€ 7 902€ 89 555€ 43 953€ 66 688€ 6 933€ 5 800€ 5 900€ 6 700€ 2 254€ 7 872€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 206€ 495€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
605 239€ 587 970€ 573 281€ 467 295€ 503 768€ 413 227€ 466 378€ 426 006€ 486 061€ 422 150€ 463 176€ 463 425€ 518 847€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
5 066€ 1 687€ 983€ -862€ -2 428€ 6 104€ 2 099€ -8 391€ 10 655€ -670€ 9 094€ 12 869€ 11 756€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 354€ 864€ 115€ 1 402€ 1 329€ 938€ 877€ 705€ 1 829€ 2 137€ 4 762€ 5 486€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 712€ 823€ 868€ -2 264€ -3 757€ 5 165€ 1 222€ -8 391€ 9 950€ -2 500€ 6 957€ 8 107€ 6 271€