Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
9 984 136€ 10 069 272€ 9 983 267€ 10 020 420€ 10 029 164€ 10 867 430€ 11 429 607€ 11 119 908€ 10 837 902€ 10 708 762€ 11 286 383€ 10 739 405€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
8 786 154€ 8 750 373€ 8 891 137€ 9 024 221€ 9 155 244€ 9 951 073€ 9 994 887€ 10 110 194€ 10 008 396€ 10 147 893€ 7 761 539€ 3 350 116€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
2 082€ 6 340€ 12 196€ 12 629€ 17 639€ 14 687€ 4 901€ 7 257€ 2 369€ 4 093€ 6 037€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
1 756€ 5 110€ 3 041€ 5 549€ 8 057€ 4 901€ 7 257€ 2 369€ 4 093€ 6 037€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
2 082€ 4 584€ 7 086€ 9 588€ 12 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
6 630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
8 786 154€ 8 748 291€ 8 884 797€ 9 012 025€ 9 142 615€ 9 933 434€ 9 980 200€ 10 105 294€ 10 001 139€ 10 145 524€ 7 757 447€ 3 344 079€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
674 735€ 674 735€ 674 735€ 674 735€ 674 735€ 673 997€ 673 997€ 673 997€ 673 997€ 673 997€ 673 997€ 673 997€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
3 482€ 3 482€ 3 482€ 3 482€ 3 482€ 3 482€ 3 482€ 3 482€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
352 666€ 338 395€ 350 170€ 343 298€ 351 983€ 8 841 750€ 8 803 801€ 8 930 725€ 8 948 770€ 864 520€ 856 410€ 858 862€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
268 451€ 208 182€ 241 513€ 223 118€ 230 168€ 260 577€ 273 727€ 244 991€ 223 369€ 237 236€ 259 563€ 298 141€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
8 977€ 16 168€ 25 956€ 22 619€ 38 224€ 59 457€ 55 169€ 77 909€ 74 619€ 94 396€ 114 920€ 120 550€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
7 366 372€ 7 397 714€ 7 525 325€ 7 678 998€ 7 776 214€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
111 470€ 109 615€ 63 615€ 60 825€ 59 890€ 84 270€ 170 024€ 174 190€ 78 591€ 8 273 582€ 5 850 764€ 1 390 736€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
4 950€ 7 920€ 9 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 169 084€ 1 292 223€ 1 067 329€ 967 350€ 847 605€ 889 766€ 1 413 335€ 993 291€ 818 095€ 546 761€ 3 508 517€ 7 370 600€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
189 192€ 158 959€ 143 711€ 129 326€ 132 006€ 131 310€ 120 291€ 108 093€ 111 409€ 94 011€ 100 196€ 82 177€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
168 252€ 146 765€ 136 338€ 121 613€ 124 498€ 124 130€ 114 075€ 100 472€ 98 718€ 81 315€ 83 137€ 73 486€
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
20 930€ 12 184€ 7 362€ 7 702€ 7 498€ 7 170€ 6 206€ 7 611€ 12 680€ 12 685€ 17 049€ 8 682€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
9 459€ 15 051€ 15 846€ 17 095€ 16 878€ 11 934€ 4 895€ 12 733€ 6 926€ 8 163€ 11 018€ 7 720€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
3 282€ 6 680€ 9 949€ 10 984€ 10 994€ 7 886€ 806€ 8 469€ 1 221€ 1 105€ 2 646€ 45€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
916€ 866€ 895€ 971€ 681€ 681€ 681€ 681€ 734€ 734€ 713€ 691€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
995€ 917€ 9€ 13€ 282€ 22€ 110€ 236€ 188€ 188€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
3 086€ 2 963€ 3 585€ 4 673€ 3 565€ 2 907€ 2 777€ 3 181€ 4 150€ 5 656€ 5 698€ 6 654€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
1 608€ 1 272€ 395€ 0€ 0€ 0€ 1 294€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
2 175€ 1 939€ 499€ 459€ 354€ 178€ 214€ 292€ 586€ 480€ 480€ 330€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
970 433€ 1 118 213€ 907 772€ 820 929€ 698 721€ 746 522€ 1 288 149€ 872 465€ 699 761€ 444 587€ 3 397 303€ 7 280 702€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
100€ 64€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
087
2.
Ceniny
(213))
1 370€ 1 572€ 1 272€ 1 096€ 1 267€ 1 043€ 693€ 903€ 694€ 838€ 667€ 423€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
969 063€ 1 116 641€ 906 400€ 819 769€ 697 454€ 745 479€ 1 287 455€ 871 561€ 699 066€ 443 749€ 3 396 635€ 7 280 279€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
28 898€ 26 676€ 24 801€ 28 849€ 26 315€ 26 591€ 21 384€ 16 423€ 11 412€ 14 107€ 16 327€ 18 690€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
28 898€ 26 676€ 24 801€ 28 849€ 26 315€ 26 591€ 21 384€ 16 423€ 11 412€ 14 107€ 16 327€ 18 690€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
9 984 136€ 10 069 272€ 9 983 267€ 10 020 420€ 10 029 164€ 10 867 430€ 11 429 607€ 11 119 908€ 10 837 902€ 10 708 762€ 11 286 383€ 10 739 405€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 606 534€ 1 591 062€ 1 586 032€ 1 586 016€ 1 502 912€ 1 826 595€ 1 825 113€ 1 783 822€ 1 717 902€ 1 717 887€ 1 690 345€ 1 648 984€
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
267 814€ 262 784€ 262 767€ 205 748€ 189 560€ 189 510€ 148 219€ 82 299€ 82 284€ 54 741€ 13 381€ 2 659€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
267 814€ 262 784€ 262 767€ 205 748€ 189 560€ 189 510€ 148 219€ 82 299€ 82 284€ 54 741€ 13 381€ 2 659€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 338 720€ 1 328 278€ 1 323 264€ 1 380 267€ 1 313 352€ 1 637 086€ 1 676 894€ 1 701 523€ 1 635 619€ 1 663 146€ 1 676 964€ 1 646 326€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 323 248€ 1 323 248€ 1 323 248€ 1 323 248€ 1 297 163€ 1 637 035€ 1 635 603€ 1 635 603€ 1 635 603€ 1 635 603€ 1 635 603€ 1 635 603€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
15 472€ 5 030€ 16€ 57 019€ 16 189€ 50€ 41 291€ 65 920€ 15€ 27 542€ 41 361€ 10 722€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
8 367 213€ 8 468 520€ 8 389 019€ 8 423 240€ 8 517 157€ 9 007 665€ 9 570 773€ 9 303 612€ 9 085 824€ 8 951 733€ 9 554 971€ 9 042 719€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
7 120€ 13 260€ 13 797€ 14 810€ 33 274€ 27 875€ 55 368€ 64 615€ 66 105€ 66 970€ 61 561€ 57 783€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
26 085€ 22 786€ 22 716€ 23 635€ 26 624€ 25 501€ 18 465€ 17 562€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
7 120€ 13 260€ 13 797€ 14 810€ 7 189€ 5 089€ 32 652€ 40 980€ 39 481€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 41 469€ 43 097€ 40 221€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
7 883 676€ 8 007 183€ 8 042 921€ 8 118 570€ 8 204 397€ 8 614 198€ 9 245 225€ 8 998 103€ 8 824 045€ 8 715 232€ 8 706 560€ 8 715 274€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
7 883 676€ 8 007 183€ 8 042 921€ 8 118 570€ 8 204 397€ 8 614 198€ 9 245 225€ 8 998 103€ 8 824 045€ 8 715 232€ 8 706 560€ 8 715 274€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
46 899€ 34 391€ 23 958€ 16 389€ 11 654€ 7 070€ 7 151€ 7 328€ 6 676€ 7 608€ 9 841€ 19 512€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
46 899€ 34 391€ 23 958€ 16 389€ 11 654€ 7 070€ 7 151€ 7 328€ 6 676€ 7 608€ 9 841€ 19 512€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
429 517€ 413 686€ 308 342€ 273 471€ 267 833€ 358 522€ 263 029€ 233 566€ 188 998€ 161 922€ 777 010€ 250 151€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
44 352€ 60 328€ 53 148€ 21 638€ 32 405€ 45 108€ 19 553€ 38 172€ 25 362€ 15 108€ 580 587€ 23 883€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
10 061€ 199€ 299€ 199€ 199€ 199€ 27 355€ 16 795€ 21 881€ 18 846€ 20 943€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
235€ 1 760€ 199€ 179€ 189€ 183€ 169€ 412€ 164€ 0€ 72€ 94€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
3 209€ 2 088€ 2 566€ 2 428€ 2 672€ 2 387€ 2 023€ 831€ 1 918€ 1 782€ 1 618€ 1 668€
163
12.
Zamestnanci
(331))
158 068€ 138 014€ 89 619€ 105 648€ 104 341€ 154 895€ 105 507€ 46 692€ 20 997€ 25 031€ 27 183€ 41 473€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
38€ 65€ 14€ 12€ 36€ 76€ 147€ 89€ 71€ 18€ 7€ 27€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
154 489€ 138 947€ 107 844€ 92 159€ 75 751€ 101 893€ 90 329€ 76 960€ 81 029€ 23 624€ 79 840€ 81 082€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
983€ 1 141€ 2 026€ 2 733€ 1 683€ 561€ 81€ 0€ 74€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
41 140€ 37 063€ 26 843€ 23 711€ 26 959€ 23 539€ 19 413€ 15 817€ 17 685€ 11 717€ 6 276€ 18 539€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
2 638€ 994€ 2 401€ 1 005€ 914€ 3 144€ 794€ 1 138€ 50€ 316€ 214€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
528€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 24 366€ 62 366€ 62 366€ 62 366€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
10 389€ 9 690€ 8 217€ 11 164€ 9 095€ 33 170€ 33 721€ 32 474€ 34 176€ 39 142€ 41 067€ 47 702€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
10 389€ 9 690€ 8 217€ 11 164€ 9 095€ 33 170€ 33 721€ 32 474€ 34 176€ 39 142€ 41 067€ 47 702€