Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
408 308€ 395 625€ 396 163€ 381 599€ 377 792€ 398 531€ 452 329€ 489 642€ 548 074€ 492 843€ 315 343€ 296 952€
02
501
Spotreba materiálu
275 234€ 273 556€ 273 342€ 267 129€ 259 418€ 268 035€ 307 406€ 332 207€ 406 408€ 396 698€ 214 495€ 209 417€
03
502
Spotreba energie
130 155€ 119 312€ 120 630€ 112 143€ 116 247€ 128 452€ 143 201€ 155 392€ 140 012€ 94 392€ 99 557€ 85 677€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 919€ 2 757€ 2 192€ 2 326€ 2 127€ 2 044€ 1 722€ 2 044€ 1 654€ 1 753€ 1 291€ 1 859€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
906 258€ 885 928€ 819 699€ 771 917€ 750 860€ 702 581€ 680 616€ 691 084€ 645 790€ 475 605€ 533 208€ 510 803€
07
511
Opravy a udržiavanie
84 751€ 102 295€ 82 960€ 64 706€ 58 909€ 38 606€ 72 652€ 74 501€ 99 132€ 34 967€ 22 587€ 34 304€
08
512
Cestovné
30 590€ 22 118€ 33 678€ 16 795€ 36 687€ 24 791€ 32 088€ 29 137€ 29 082€ 29 148€ 40 476€ 39 137€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 098€ 1 247€ 1 059€ 1 595€ 1 245€ 2 676€ 3 803€ 3 697€ 3 232€ 2 481€ 6 276€ 3 690€
10
518
Ostatné služby
786 820€ 760 267€ 702 002€ 688 822€ 654 019€ 636 508€ 572 073€ 583 749€ 514 345€ 409 009€ 463 870€ 433 671€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
3 996 021€ 3 374 028€ 3 086 078€ 2 817 383€ 2 751 010€ 2 665 467€ 2 536 841€ 2 442 058€ 2 321 277€ 2 220 932€ 2 187 572€ 2 069 583€
12
521
Mzdové náklady
2 788 620€ 2 355 606€ 2 153 203€ 1 959 792€ 1 902 487€ 1 834 296€ 1 755 100€ 1 690 539€ 1 615 323€ 1 553 682€ 1 533 324€ 1 457 440€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
969 490€ 812 930€ 739 582€ 671 005€ 660 747€ 637 642€ 610 179€ 583 190€ 555 846€ 528 906€ 520 357€ 492 701€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
43 207€ 37 008€ 32 734€ 29 253€ 28 959€ 27 392€ 24 951€ 25 552€ 25 642€ 24 585€ 24 370€ 22 573€
15
527
Zákonné sociálne náklady
194 705€ 168 483€ 160 559€ 157 333€ 158 818€ 166 137€ 146 610€ 142 777€ 124 465€ 113 758€ 109 522€ 96 869€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
25 805€ 23 269€ 24 819€ 23 986€ 26 735€ 23 598€ 23 360€ 20 973€ 12 851€ 10 731€ 12 250€ 12 343€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
16 667€ 16 667€ 16 667€ 16 667€ 18 774€ 16 274€ 16 291€ 16 245€ 8 304€ 7 168€ 6 607€ 6 581€
20
538
Ostatné dane a poplatky
9 138€ 6 602€ 8 152€ 7 320€ 7 961€ 7 324€ 7 069€ 4 728€ 4 547€ 3 562€ 5 644€ 5 761€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
31 871€ 4 891€ 7 822€ 4 291€ 3 914€ 6€ 3 097€ 3 000€ 1 914€ 8 950€ 235€ 361€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 375€ 4 312€ 4 180€ 4 076€ 3 908€ 2 790€ 2 715€ 1 754€ 7€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
2 276€ 2 802€ 294€ 246€ 0€ 682€ 235€ 361€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
26 220€ 330€ 0€ 0€ 54€ 8 144€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
249€ 839€ 215€ 6€ 6€ 13€ 39€ 106€ 116€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
201 980€ 274 258€ 277 243€ 285 047€ 288 798€ 280 362€ 294 614€ 307 582€ 301 467€ 150 545€ 149 048€ 147 992€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
188 200€ 261 954€ 260 592€ 264 238€ 272 333€ 275 805€ 261 776€ 259 288€ 259 815€ 100 675€ 101 665€ 107 771€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
13 780€ 12 304€ 16 650€ 20 809€ 16 465€ 4 557€ 32 839€ 48 294€ 41 652€ 49 869€ 47 383€ 40 221€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 120€ 7 356€ 7 652€ 14 810€ 13 691€ 4 244€ 32 652€ 47 934€ 41 614€ 49 189€ 47 043€ 40 221€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 659€ 4 949€ 8 998€ 5 999€ 2 774€ 312€ 187€ 361€ 39€ 680€ 340€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
6 318€ 6 530€ 8 639€ 6 497€ 9 016€ 7 605€ 6 781€ 7 767€ 8 931€ 8 484€ 12 901€ 17 832€
43
563
Kurzové straty
156€ 474€ 778€ 64€ 480€ 10€ 55€ 644€ 2 514€ 1 653€ 3 681€ 7 335€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 163€ 6 056€ 7 861€ 6 433€ 8 536€ 7 595€ 6 726€ 7 123€ 6 417€ 6 830€ 9 220€ 10 497€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
5 576 561€ 4 964 528€ 4 620 463€ 4 290 720€ 4 208 124€ 4 078 150€ 3 997 638€ 3 962 105€ 3 840 305€ 3 368 088€ 3 210 558€ 3 055 865€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
280 713€ 225 308€ 231 940€ 206 645€ 242 486€ 208 638€ 226 865€ 216 080€ 199 946€ 186 822€ 183 360€ 185 317€
67
602
Tržby z predaja služieb
277 130€ 221 934€ 228 543€ 203 028€ 239 085€ 205 218€ 224 142€ 213 573€ 197 575€ 184 004€ 181 134€ 182 141€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
3 583€ 3 374€ 3 397€ 3 617€ 3 401€ 3 420€ 2 723€ 2 507€ 2 370€ 2 818€ 2 225€ 3 175€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
23 290€ 7 030€ 4 182€ 9 518€ 2 490€ 3 919€ 4 762€ 2 777€ 4 605€ 9 828€ 3 494€ 5 030€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
20 705€ 7 030€ 1 143€ 2 733€ 1 920€ 3 919€ 4 059€ 2 364€ 3 215€ 9 790€ 3 494€ 4 094€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
2 545€ 412€ 776€ 38€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
2 585€ 3 040€ 4 239€ 569€ 702€ 0€ 614€ 0€ 0€ 935€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
8 902€ 3 263€ 2 007€ 4 324€ 1 487€ 2 239€ 3 966€ 2 721€ 4 485€ 7 647€ 1 088€ 1 753€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 870€ 1 643€ 2 283€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
236€ 194€ 194€ 232€ 265€ 1 824€ 600€ 170€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
177€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 296€ 1 443€ 2 007€ 2 041€ 1 480€ 2 045€ 3 773€ 2 489€ 4 220€ 5 823€ 488€ 1 584€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
16 347€ 7 892€ 11 468€ 7 189€ 7 447€ 34 256€ 41 899€ 49 538€ 42 479€ 44 462€ 44 540€ 30 217€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
16 347€ 7 892€ 11 468€ 7 189€ 7 447€ 34 256€ 41 899€ 49 538€ 42 479€ 44 462€ 44 540€ 30 217€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 260€ 7 892€ 8 666€ 7 189€ 7 447€ 34 256€ 41 899€ 49 423€ 42 479€ 43 780€ 43 264€ 29 856€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 087€ 2 802€ 114€ 0€ 682€ 1 276€ 361€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
85€ 400€ 133€ 221€ 65€ 141€ 128€ 203€ 298€ 652€ 406€ 2 106€
102
662
Úroky
85€ 80€ 77€ 67€ 65€ 121€ 128€ 201€ 277€ 236€ 318€ 679€
103
663
Kurzové zisky
121€ 55€ 154€ 0€ 20€ 0€ 2€ 21€ 415€ 88€ 1 427€
108
668
Ostatné finančné výnosy
199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
5 264 655€ 4 727 916€ 4 374 607€ 4 122 685€ 3 972 299€ 3 832 251€ 3 762 975€ 3 758 428€ 3 589 120€ 3 146 811€ 3 019 655€ 2 844 146€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
5 091 458€ 4 484 678€ 4 133 059€ 3 884 058€ 3 737 357€ 3 602 383€ 3 553 508€ 3 564 541€ 3 360 835€ 3 121 321€ 3 000 838€ 2 781 866€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
171 307€ 243 238€ 239 148€ 232 627€ 234 942€ 229 312€ 209 022€ 191 247€ 184 841€ 21 134€ 12 461€ 5 518€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
880€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 660€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 000€ 2 400€ 5 000€ 556€ 445€ 3€ 39 090€ 0€ 2 000€ 50 748€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10€ 2 636€ 4 355€ 4 356€ 4 356€ 4 354€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
5 593 993€ 4 971 809€ 4 624 337€ 4 350 583€ 4 226 273€ 4 081 444€ 4 040 595€ 4 029 746€ 3 840 934€ 3 396 221€ 3 252 542€ 3 068 569€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
17 432€ 7 281€ 3 875€ 59 863€ 18 149€ 3 294€ 42 957€ 67 641€ 629€ 28 133€ 41 984€ 12 703€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 959€ 2 251€ 3 858€ 2 844€ 1 961€ 3 244€ 1 666€ 1 721€ 614€ 591€ 624€ 1 981€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
15 472€ 5 030€ 16€ 57 019€ 16 189€ 50€ 41 291€ 65 920€ 15€ 27 542€ 41 361€ 10 722€