Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
327 266€ 408 308€ 395 625€ 396 163€ 381 599€ 377 792€ 398 531€ 452 329€ 489 642€ 548 074€ 492 843€ 315 343€ 296 952€
02
501
Spotreba materiálu
209 254€ 275 234€ 273 556€ 273 342€ 267 129€ 259 418€ 268 035€ 307 406€ 332 207€ 406 408€ 396 698€ 214 495€ 209 417€
03
502
Spotreba energie
117 157€ 130 155€ 119 312€ 120 630€ 112 143€ 116 247€ 128 452€ 143 201€ 155 392€ 140 012€ 94 392€ 99 557€ 85 677€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
855€ 2 919€ 2 757€ 2 192€ 2 326€ 2 127€ 2 044€ 1 722€ 2 044€ 1 654€ 1 753€ 1 291€ 1 859€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
444 090€ 906 258€ 885 928€ 819 699€ 771 917€ 750 860€ 702 581€ 680 616€ 691 084€ 645 790€ 475 605€ 533 208€ 510 803€
07
511
Opravy a udržiavanie
81 034€ 84 751€ 102 295€ 82 960€ 64 706€ 58 909€ 38 606€ 72 652€ 74 501€ 99 132€ 34 967€ 22 587€ 34 304€
08
512
Cestovné
9 805€ 30 590€ 22 118€ 33 678€ 16 795€ 36 687€ 24 791€ 32 088€ 29 137€ 29 082€ 29 148€ 40 476€ 39 137€
09
513
Náklady na reprezentáciu
201€ 4 098€ 1 247€ 1 059€ 1 595€ 1 245€ 2 676€ 3 803€ 3 697€ 3 232€ 2 481€ 6 276€ 3 690€
10
518
Ostatné služby
353 050€ 786 820€ 760 267€ 702 002€ 688 822€ 654 019€ 636 508€ 572 073€ 583 749€ 514 345€ 409 009€ 463 870€ 433 671€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 270 203€ 3 996 021€ 3 374 028€ 3 086 078€ 2 817 383€ 2 751 010€ 2 665 467€ 2 536 841€ 2 442 058€ 2 321 277€ 2 220 932€ 2 187 572€ 2 069 583€
12
521
Mzdové náklady
2 956 999€ 2 788 620€ 2 355 606€ 2 153 203€ 1 959 792€ 1 902 487€ 1 834 296€ 1 755 100€ 1 690 539€ 1 615 323€ 1 553 682€ 1 533 324€ 1 457 440€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 025 161€ 969 490€ 812 930€ 739 582€ 671 005€ 660 747€ 637 642€ 610 179€ 583 190€ 555 846€ 528 906€ 520 357€ 492 701€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
68 401€ 43 207€ 37 008€ 32 734€ 29 253€ 28 959€ 27 392€ 24 951€ 25 552€ 25 642€ 24 585€ 24 370€ 22 573€
15
527
Zákonné sociálne náklady
219 642€ 194 705€ 168 483€ 160 559€ 157 333€ 158 818€ 166 137€ 146 610€ 142 777€ 124 465€ 113 758€ 109 522€ 96 869€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
30 264€ 25 805€ 23 269€ 24 819€ 23 986€ 26 735€ 23 598€ 23 360€ 20 973€ 12 851€ 10 731€ 12 250€ 12 343€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
22 781€ 16 667€ 16 667€ 16 667€ 16 667€ 18 774€ 16 274€ 16 291€ 16 245€ 8 304€ 7 168€ 6 607€ 6 581€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 483€ 9 138€ 6 602€ 8 152€ 7 320€ 7 961€ 7 324€ 7 069€ 4 728€ 4 547€ 3 562€ 5 644€ 5 761€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
11 150€ 31 871€ 4 891€ 7 822€ 4 291€ 3 914€ 6€ 3 097€ 3 000€ 1 914€ 8 950€ 235€ 361€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 375€ 4 312€ 4 180€ 4 076€ 3 908€ 2 790€ 2 715€ 1 754€ 7€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
2 815€ 2 276€ 2 802€ 294€ 246€ 0€ 682€ 235€ 361€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
8 313€ 26 220€ 330€ 0€ 0€ 54€ 8 144€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
22€ 249€ 839€ 215€ 6€ 6€ 13€ 39€ 106€ 116€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
199 277€ 201 980€ 274 258€ 277 243€ 285 047€ 288 798€ 280 362€ 294 614€ 307 582€ 301 467€ 150 545€ 149 048€ 147 992€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
191 630€ 188 200€ 261 954€ 260 592€ 264 238€ 272 333€ 275 805€ 261 776€ 259 288€ 259 815€ 100 675€ 101 665€ 107 771€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
7 647€ 13 780€ 12 304€ 16 650€ 20 809€ 16 465€ 4 557€ 32 839€ 48 294€ 41 652€ 49 869€ 47 383€ 40 221€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 882€ 7 120€ 7 356€ 7 652€ 14 810€ 13 691€ 4 244€ 32 652€ 47 934€ 41 614€ 49 189€ 47 043€ 40 221€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 765€ 6 659€ 4 949€ 8 998€ 5 999€ 2 774€ 312€ 187€ 361€ 39€ 680€ 340€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
7 630€ 6 318€ 6 530€ 8 639€ 6 497€ 9 016€ 7 605€ 6 781€ 7 767€ 8 931€ 8 484€ 12 901€ 17 832€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
27€ 156€ 474€ 778€ 64€ 480€ 10€ 55€ 644€ 2 514€ 1 653€ 3 681€ 7 335€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
7 603€ 6 163€ 6 056€ 7 861€ 6 433€ 8 536€ 7 595€ 6 726€ 7 123€ 6 417€ 6 830€ 9 220€ 10 497€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
5 289 881€ 5 576 561€ 4 964 528€ 4 620 463€ 4 290 720€ 4 208 124€ 4 078 150€ 3 997 638€ 3 962 105€ 3 840 305€ 3 368 088€ 3 210 558€ 3 055 865€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
91 510€ 280 713€ 225 308€ 231 940€ 206 645€ 242 486€ 208 638€ 226 865€ 216 080€ 199 946€ 186 822€ 183 360€ 185 317€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
90 281€ 277 130€ 221 934€ 228 543€ 203 028€ 239 085€ 205 218€ 224 142€ 213 573€ 197 575€ 184 004€ 181 134€ 182 141€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
1 229€ 3 583€ 3 374€ 3 397€ 3 617€ 3 401€ 3 420€ 2 723€ 2 507€ 2 370€ 2 818€ 2 225€ 3 175€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
1 957€ 23 290€ 7 030€ 4 182€ 9 518€ 2 490€ 3 919€ 4 762€ 2 777€ 4 605€ 9 828€ 3 494€ 5 030€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 247€ 20 705€ 7 030€ 1 143€ 2 733€ 1 920€ 3 919€ 4 059€ 2 364€ 3 215€ 9 790€ 3 494€ 4 094€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
2 545€ 412€ 776€ 38€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
709€ 2 585€ 3 040€ 4 239€ 569€ 702€ 0€ 614€ 0€ 0€ 935€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
594€ 8 902€ 3 263€ 2 007€ 4 324€ 1 487€ 2 239€ 3 966€ 2 721€ 4 485€ 7 647€ 1 088€ 1 753€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
348€ 5 870€ 1 643€ 2 283€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
236€ 194€ 194€ 232€ 265€ 1 824€ 600€ 170€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
58€ 177€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
188€ 2 296€ 1 443€ 2 007€ 2 041€ 1 480€ 2 045€ 3 773€ 2 489€ 4 220€ 5 823€ 488€ 1 584€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
9 936€ 16 347€ 7 892€ 11 468€ 7 189€ 7 447€ 34 256€ 41 899€ 49 538€ 42 479€ 44 462€ 44 540€ 30 217€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
9 936€ 16 347€ 7 892€ 11 468€ 7 189€ 7 447€ 34 256€ 41 899€ 49 538€ 42 479€ 44 462€ 44 540€ 30 217€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 120€ 13 260€ 7 892€ 8 666€ 7 189€ 7 447€ 34 256€ 41 899€ 49 423€ 42 479€ 43 780€ 43 264€ 29 856€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 815€ 3 087€ 2 802€ 114€ 0€ 682€ 1 276€ 361€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
75€ 85€ 400€ 133€ 221€ 65€ 141€ 128€ 203€ 298€ 652€ 406€ 2 106€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
75€ 85€ 80€ 77€ 67€ 65€ 121€ 128€ 201€ 277€ 236€ 318€ 679€
103
663
Kurzové zisky
0€ 121€ 55€ 154€ 0€ 20€ 0€ 2€ 21€ 415€ 88€ 1 427€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
5 538 631€ 5 264 655€ 4 727 916€ 4 374 607€ 4 122 685€ 3 972 299€ 3 832 251€ 3 762 975€ 3 758 428€ 3 589 120€ 3 146 811€ 3 019 655€ 2 844 146€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
5 360 155€ 5 091 458€ 4 484 678€ 4 133 059€ 3 884 058€ 3 737 357€ 3 602 383€ 3 553 508€ 3 564 541€ 3 360 835€ 3 121 321€ 3 000 838€ 2 781 866€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
178 356€ 171 307€ 243 238€ 239 148€ 232 627€ 234 942€ 229 312€ 209 022€ 191 247€ 184 841€ 21 134€ 12 461€ 5 518€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
880€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 660€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 000€ 2 400€ 5 000€ 556€ 445€ 3€ 39 090€ 0€ 2 000€ 50 748€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
120€ 10€ 2 636€ 4 355€ 4 356€ 4 356€ 4 354€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
5 642 703€ 5 593 993€ 4 971 809€ 4 624 337€ 4 350 583€ 4 226 273€ 4 081 444€ 4 040 595€ 4 029 746€ 3 840 934€ 3 396 221€ 3 252 542€ 3 068 569€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
352 822€ 17 432€ 7 281€ 3 875€ 59 863€ 18 149€ 3 294€ 42 957€ 67 641€ 629€ 28 133€ 41 984€ 12 703€
136
591
Splatná daň z príjmov
241€ 1 959€ 2 251€ 3 858€ 2 844€ 1 961€ 3 244€ 1 666€ 1 721€ 614€ 591€ 624€ 1 981€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
352 581€ 15 472€ 5 030€ 16€ 57 019€ 16 189€ 50€ 41 291€ 65 920€ 15€ 27 542€ 41 361€ 10 722€