Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
250 049€ 140 775€ 159 220€ 190 433€ 181 366€ 177 487€ 143 960€ 162 503€ 137 914€ 125 417€ 150 231€ 181 449€ 189 287€ 187 638€ 182 156€
02
501
Spotreba materiálu
105 740€ 48 611€ 62 202€ 96 185€ 75 104€ 80 733€ 70 269€ 83 639€ 61 252€ 49 580€ 76 081€ 98 902€ 96 415€ 95 246€ 94 405€
03
502
Spotreba energie
144 309€ 92 164€ 97 019€ 94 249€ 106 261€ 96 753€ 73 691€ 78 864€ 76 662€ 75 837€ 74 150€ 82 546€ 92 872€ 92 392€ 87 751€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
329 041€ 330 941€ 344 854€ 324 456€ 409 009€ 352 469€ 322 445€ 311 637€ 355 254€ 355 481€ 337 319€ 354 670€ 339 157€ 396 150€ 402 721€
07
511
Opravy a udržiavanie
26 183€ 32 872€ 33 113€ 47 251€ 90 576€ 65 701€ 33 334€ 39 173€ 36 795€ 47 104€ 28 901€ 34 006€ 12 902€ 6 088€ 13 257€
08
512
Cestovné
5 603€ 3 337€ 1 487€ 2 651€ 1 632€ 1 685€ 1 618€ 4 160€ 3 536€ 693€ 4 573€ 2 475€ 1 669€ 2 895€ 6 650€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 627€ 1 565€ 1 329€ 1 186€ 1 090€ 1 133€ 1 090€ 808€ 715€ 1 213€ 762€ 759€ 1 106€ 757€ 676€
10
518
Ostatné služby
295 628€ 293 167€ 308 924€ 273 368€ 315 712€ 283 950€ 286 403€ 267 496€ 314 209€ 306 470€ 303 081€ 317 430€ 323 480€ 386 410€ 382 138€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
9 634 633€ 8 957 724€ 8 833 546€ 8 622 079€ 7 786 953€ 7 370 747€ 7 190 261€ 5 859 631€ 5 743 920€ 5 480 620€ 5 335 766€ 4 973 809€ 4 952 010€ 4 499 184€ 3 971 959€
12
521
Mzdové náklady
6 945 512€ 6 443 831€ 6 282 060€ 6 259 443€ 5 574 555€ 5 337 759€ 5 258 508€ 4 133 883€ 4 140 035€ 3 986 062€ 3 924 476€ 3 667 731€ 3 705 393€ 3 417 023€ 3 020 740€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 205 151€ 2 058 368€ 1 997 702€ 1 989 741€ 1 787 799€ 1 760 396€ 1 541 347€ 1 317 150€ 1 299 351€ 1 226 154€ 1 091 383€ 1 042 723€ 1 005 366€ 916 417€ 829 636€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
31 401€ 30 348€ 27 760€ 31 273€ 17 710€ 17 182€ 15 186€ 13 574€ 12 834€ 10 621€ 10 939€ 11 285€ 10 443€ 9 225€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
452 569€ 425 177€ 518 107€ 341 623€ 406 889€ 255 410€ 375 220€ 395 024€ 291 700€ 257 783€ 308 968€ 252 070€ 230 808€ 156 520€ 121 583€
16
528
Ostatné sociálne náklady
7 916€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
13 319€ 12 954€ 12 321€ 11 595€ 12 511€ 12 901€ 11 228€ 10 886€ 11 056€ 11 321€ 9 622€ 6 925€ 6 575€ 4 268€ 2 622€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
4 491€ 7 645€ 7 645€ 6 758€ 6 758€ 7 098€ 5 491€ 5 597€ 5 597€ 4 372€ 5 222€ 2 535€ 4 890€ 4 268€ 2 622€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 828€ 5 309€ 4 676€ 4 837€ 5 753€ 5 803€ 5 738€ 5 288€ 5 459€ 6 949€ 4 401€ 4 391€ 1 685€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
79 191€ 81 890€ 88 023€ 78 472€ 1 902€ 2 790€ 2 715€ 0€ 66€ 100€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 902€ 2 790€ 2 715€ 0€ 66€ 100€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
79 191€ 81 890€ 88 023€ 78 472€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
173 091€ 173 358€ 175 923€ 185 048€ 161 970€ 152 529€ 135 074€ 216 043€ 366 552€ 443 074€ 448 956€ 462 887€ 451 285€ 422 014€ 405 540€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
173 091€ 173 358€ 175 923€ 164 351€ 161 970€ 152 529€ 135 074€ 122 930€ 241 786€ 246 144€ 258 356€ 252 030€ 227 297€ 207 329€ 203 342€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
20 697€ 93 113€ 124 766€ 196 930€ 190 600€ 210 857€ 223 989€ 214 685€ 202 198€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 214 685€ 202 198€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
20 697€ 93 113€ 124 766€ 196 930€ 190 600€ 210 857€ 223 989€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
5 496€ 9 208€ 10 166€ 8 125€ 7 510€ 7 528€ 7 210€ 5 693€ 150 698€ 7 762€ 9 707€ 9 306€ 13 254€ 10 161€ 7 481€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 496€ 9 208€ 10 166€ 8 125€ 7 510€ 7 528€ 7 210€ 5 693€ 150 698€ 7 762€ 9 707€ 9 306€ 13 254€ 10 160€ 7 481€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
5 104€ 6 273€ 7 893€ 16 276€ 3 212€ 2 946€ 2 471€ 6 891€ 3 392€ 21 747€ 21 013€ 28 215€ 26 325€ 34 210€ 27 322€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 995€ 6 273€ 7 893€ 16 011€ 3 212€ 2 946€ 2 471€ 6 891€ 3 392€ 21 747€ 21 013€ 28 189€ 26 325€ 34 210€ 27 322€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
3 109€ 265€ 0€ 27€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
10 489 925€ 9 713 122€ 9 631 945€ 9 436 484€ 8 562 530€ 8 076 607€ 7 812 649€ 6 573 283€ 6 770 688€ 6 448 212€ 6 315 329€ 6 017 262€ 5 977 960€ 5 553 725€ 4 999 800€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 215€ 0€ 2 124€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 215€ 0€ 2 124€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 995€ 6 273€ 7 893€ 16 011€ 3 212€ 2 946€ 2 471€ 6 891€ 3 392€ 21 747€ 19 798€ 28 189€ 24 201€ 34 210€ 27 322€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 995€ 6 273€ 7 893€ 16 011€ 3 212€ 2 946€ 2 471€ 6 891€ 3 392€ 21 747€ 19 798€ 28 189€ 24 201€ 34 210€ 27 322€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
20 697€ 93 113€ 124 766€ 156 105€ 190 600€ 210 857€ 223 989€ 214 685€ 202 198€ 134 025€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
20 697€ 93 113€ 124 766€ 156 105€ 190 600€ 210 857€ 223 989€ 214 685€ 202 198€ 134 025€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 202 198€ 134 025€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
20 697€ 93 113€ 124 766€ 156 105€ 190 600€ 210 857€ 223 989€ 214 685€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
10 498 939€ 9 689 159€ 9 632 627€ 9 416 446€ 8 532 571€ 8 095 739€ 7 788 648€ 6 495 809€ 6 620 337€ 6 246 895€ 6 116 717€ 5 768 623€ 5 718 369€ 5 313 697€ 4 797 837€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
10 325 847€ 9 515 801€ 9 456 704€ 9 252 095€ 8 370 601€ 7 943 210€ 7 653 574€ 6 372 879€ 6 378 550€ 6 000 751€ 5 858 361€ 5 516 593€ 5 491 072€ 5 106 367€ 4 594 495€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
173 091€ 173 358€ 175 923€ 164 351€ 161 970€ 152 529€ 135 074€ 122 930€ 241 786€ 246 144€ 258 356€ 252 030€ 227 297€ 207 329€ 203 342€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
10 500 934€ 9 695 432€ 9 661 217€ 9 432 457€ 8 535 783€ 8 098 684€ 7 884 231€ 6 627 466€ 6 779 833€ 6 459 243€ 6 348 586€ 6 020 800€ 5 959 379€ 5 550 104€ 4 959 184€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
11 009€ -17 690€ 29 272€ -4 027€ -26 748€ 22 078€ 71 582€ 54 183€ 9 145€ 11 030€ 33 257€ 3 538€ -18 581€ -3 621€ -40 617€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
11 009€ -17 690€ 29 272€ -4 027€ -26 748€ 22 078€ 71 582€ 54 183€ 9 145€ 11 030€ 33 257€ 3 538€ -18 581€ -3 621€ -40 617€