Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze [zrušená]

 • Názov Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze [zrušená]
 • IČO 36001708
 • DIČ 2020614475
 • Sídlo , 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Dátum vzniku 30. apríla 1996, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 309/R
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: -176 310 126 €
 • Historický názov Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť
  (platné do 1. augusta 2007 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 1.augusta 2020
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz: Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • Spoločnosť zrušená od 18. júla 2020
 • Právny dôvod zrušenia Zrušenie konkurzu podľa § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovaní v znení neskorších predpisov z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz, keď dlžník ďalej nemá majetok postačujúci aspoň na náhradu trov konania.
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 25. januára 1999
 • Dátum ukončenia 18. júla 2020
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 23.10.1996
výroba kovov a kovových výrobkov 23.10.1996
výrobkov kovových konštrukcií a kovospracovateľných výrobkov 23.10.1996
tvarovanie za studena 30.4.1996
výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom 23.10.1996
výroba a opravy poľnohospodárskych, stavebných, banských a lesných strojov 23.10.1996
výroba manipulačného dopravného zariadenia 30.4.1996
povrchové zušľachtenie kovov a mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe 23.10.1996
výroba, opravy a montáž meradiel 23.10.1996
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní 23.10.1996
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt 30.4.1996
konštrukčné práce 23.10.1996
projektovanie elektrických zariadení 30.4.1996
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 30.4.1996
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 30.4.1996
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 30.4.1996
elektroinštalácie 30.4.1996
revízie vyhradených elektrických zariadení 23.10.1996
revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 23.10.1996
výroba technických plynov 30.4.1996
plnenie tlakových nádob na plyny 23.10.1996
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení 30.4.1996
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení 23.10.1996
vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom 23.10.1996
výroba drevárska, výroba nábytku, stolárstvo 23.10.1996
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb 23.10.1996
projektovanie stavieb 23.10.1996
výkon činnosti stavbyvedúceho 23.10.1996
výkon činnosti stavebného dozoru 23.10.1996
staviteľ 23.10.1996
vnútorné stavebné práce 30.4.1996
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt 23.10.1996
inžinierska činnosť 23.10.1996
výroba cementového tovaru 23.10.1996
vodoinštalatérstvo 30.4.1996
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania 30.4.1996
výroba destilovanej vody 23.10.1996
výroba a rozvod vody 30.4.1996
oprava motorových vozidiel 23.10.1996
prenájom motorových vozidiel 30.4.1996
prenájom strojov a prístrojov 30.4.1996
správa nehnuteľností na základe honorára 23.10.1996
rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností 30.4.1996
prenájom nehnuteľností 23.10.1996
realitná agentúra 23.10.1996
činnosť účtovných poradcov 30.4.1996
výskum a vývoj v oblasti technických vied 30.4.1996
výskum trhu a verejnej mienky 30.4.1996
vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé študijné aktivity 23.10.1996
podnikateľské poradenstvo v oblasti materiálov a technológií 23.10.1996
automatizované spracovanie dát 23.10.1996
mäsiarstvo a údenárstvo 23.10.1996
výroba hotových jedál a polotovarov 30.4.1996
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 23.10.1996
nákup a predaj streliva 30.4.1996
skladovanie 30.4.1996
baliace činnosti 30.4.1996
technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania 23.10.1996
expertízna činnosť, zisťovanie technologických parametrov a skúšky materiálových charakteristík 23.10.1996
pohostinská činnosť 23.10.1996
ubytovanie 23.10.1996
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 23.10.1996
cestná nákladná doprava 30.4.1996
prevádkovanie stredísk kalibračnej služby 23.10.1996
úradné meranie 23.10.1996
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 23.10.1996
Iné právne skutočnosti
1. Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 6K/264/1998-1752 zo dňa 12.06.2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze so sídlom 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 001 708 v zmysle § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovaní v znení neskorších predpisov a odvolal z funkcie správcu JUDr. Vojtecha Agnera so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO 45 948 496, značka správcu S1690. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.07.2020.