Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.07.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
0 € 339 362 € 731 126 € 725 620 € 725 302 € 725 264 € 4 641 153 € 4 640 933 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 883 017 € 3 883 017 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 749 903 € 3 749 903 €
005
A.I.2
Software
169 389€ 169 389€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 580 514€ 3 580 514€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
133 114 € 133 114 €
012
A.II.1
Pozemky
339€ 339€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
132 775€ 132 775€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
339 362 € 731 126 € 725 620 € 725 302 € 725 264 € 758 136 € 757 916 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
26 014 € 26 014 €
035
B.I.1
Materiál
26 014€ 26 014€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
232 471 € 232 531 € 232 531 € 232 531 € 232 531 € 232 531 € 232 531 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
0 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
232 471€ 232 531€ 232 531€ 232 531€ 232 531€ 232 531€ 232 531€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
11 154 € 412 800 € 412 800 € 412 800 € 412 800 € 420 302 € 420 302 €
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
11 154€ 412 800€ 412 800€ 412 800€ 412 800€ 420 302€ 420 302€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
95 737 € 85 795 € 80 289 € 79 971 € 79 933 € 79 289 € 79 069 €
072
B.V.1.
Peniaze
50€ 50€ 50€ 57€ 83€ 86€ 88€
073
B.V.2.
Účty v bankách
95 687€ 85 745€ 80 239€ 79 914€ 79 850€ 79 203€ 78 981€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
0 € 339 362 € 731 126 € 725 620 € 725 302 € 725 264 € 4 641 153 € 4 640 933 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-23 481 € -183 476 689 € -183 084 536 € -183 089 892 € -183 090 060 € -183 088 760 € -179 171 571 € -179 170 508 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
-176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 € -176 310 126 €
082
A.I.1
Základné imanie
-176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€ -176 310 126€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€ 4 534 447€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-11 701 011 € -11 308 856 € -11 314 213 € -11 314 381 € -11 313 081 € -11 312 086 € -7 394 829 € -7 393 836 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 701 011€ -11 308 856€ -11 314 213€ -11 314 381€ -11 313 081€ -11 312 086€ -7 394 829€ -7 393 836€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
183 453 209 € -392 154 € 5 356 € 168 € -1 300 € -995 € -1 063 € -993 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
23 481 € 183 816 051 € 183 815 662 € 183 815 512 € 183 815 362 € 183 814 024 € 183 812 724 € 183 811 441 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 € 23 481 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€ 23 481€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
179 168 633 € 179 168 244 € 179 168 094 € 179 167 944 € 179 166 606 € 179 165 306 € 179 164 023 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 285 873 € 15 286 216 € 15 286 066 € 15 285 916 € 15 284 616 € 15 283 316 € 15 282 033 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 285 873€ 15 286 216€ 15 286 066€ 15 285 916€ 15 284 616€ 15 283 316€ 15 282 033€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 604€ 2 182€ 2 182€ 2 182€ 2 182€ 2 182€ 2 182€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 995 289€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€ 5 995 158€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
289 738€ 289 601€ 289 601€ 289 601€ 289 601€ 289 601€ 289 601€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
157 595 129€ 157 595 087€ 157 595 087€ 157 595 087€ 157 595 049€ 157 595 049€ 157 595 049€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€ 4 623 937€