Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AB stav, s.r.o. „v konkurze“

Údaje z Obchodného registra spoločnosti AB stav, s.r.o. „v konkurze“

 • Názov AB stav, s.r.o. „v konkurze“
 • IČO 36003760
 • DIČ 2020462664
 • IČ DPH SK2020462664 podľa §4
 • Sídlo Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 30. mája 1996, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3582/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 640 €
 • Historický názov AB stav, s.r.o.
  (platné do 23. decembra 2022 )
 • Historické sídlo Nám. Ľ. Štúra 12, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 16. mája 2002)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 26. mája 2022
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 7K/3/2022-94 zo dňa 12. 04. 2022, právoplatným dňa 26. 05. 2022 a vykonateľným dňa 10. 05. 2022 bol na majetok dlžníka AB stav, s.r.o., Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 003 760 vyhlásený konkurz a ustanovený správca konkurznej podstaty LEGAL RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 250 097, značka správcu S1665.
Predmety podnikania
Názov Vznik
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 30.5.1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 30.5.1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 30.5.1996
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 30.5.1996
prenájom motorových vozidiel 30.5.1996
prenájom priemyselného tovaru 30.5.1996
reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, kotré sú dielami výtvarného umenia 16.5.2002
požičiavanie koní 16.5.2002
výhliadková jazda s konským záprahom 16.5.2002
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 14.7.2009
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 14.7.2009
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien 14.7.2009
vedenie účtovníctva 14.7.2009
administratívne služby 14.7.2009
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 14.7.2009
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.5.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Starý spis: S.r.o. 9328
2. Valné zhromaždenie, konané dňa 19.3.1998 schválilo
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v zmysle zák. č.
11/98 Z.z.
3. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 03.04.2002, bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
4. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 7K/3/2022-205 zo dňa 18. 08. 2022, právoplatným dňa 25. 08. 2022, súd odvoláva správcu konkurznej podstaty LEGAL RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 250 097, značka správcu S1665 a ustanovuje za správcu konkurznej podstaty spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, značka správcu S1240 v obchodnej spoločnosti AB stav, s.r.o., Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 003 760.