Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.05.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 160€ 185 760€ 2 070 373€ 1 445 801€ 1 309 967€ 1 878 224€ 1 280 654€ 1 664 471€ 541 393€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 936 € 462 395 € 2 529 388 € 1 461 395 € 1 309 967 € 1 919 973 € 1 284 998 € 1 667 724 € 541 393 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 896€ 25 554€ 94 562€ 11 075€ 192 978€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 160€ 185 760€ 2 070 373€ 1 445 801€ 1 297 071€ 1 852 669€ 1 186 092€ 1 653 395€ 348 415€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
77 476€ 11 800€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 013€ 20 000€ 41 750€ 100€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 776€ 261 622€ 361 539€ 3 794€ 4 344€ 3 154€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 325 € 112 215 € 641 006 € 2 534 330 € 1 509 469 € 1 345 482 € 1 786 125 € 1 182 850 € 1 688 115 € 548 904 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 012€ 8 953€ 89 091€ 69 175€ 191 719€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
147€ 3 965€ 36 807€ 394 223€ 215 000€ 319 783€ 395 915€ 380 327€ 414 329€ 98 464€
14
D.
Služby
6€ 18 283€ 260 390€ 1 438 908€ 758 156€ 497 357€ 717 235€ 436 372€ 1 051 062€ 211 355€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
63 080 € 129 741 € 266 551 € 439 791 € 498 050 € 530 233 € 248 368 € 74 898 € 27 242 €
16
E.1.
Mzdové náklady
46 268€ 94 742€ 195 845€ 324 191€ 368 535€ 391 590€ 182 421€ 54 907€ 19 496€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
15 982€ 32 860€ 67 756€ 110 923€ 123 097€ 134 299€ 63 177€ 18 774€ 6 828€
19
E.4.
Sociálne náklady
830€ 2 139€ 2 950€ 4 677€ 6 418€ 4 344€ 2 770€ 1 217€ 918€
20
F.
Dane a poplatky
1 521€ 493€ 6 206€ 1 819€ 1 850€ 1 235€ 2 813€ 2 161€ 2 249€ 1 269€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 269€ 11 589€ 16 068€ 16 595€ 13 542€ 5 642€ 10 111€ 10 879€ 9 238€ 8 998€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 269€ 11 589€ 16 068€ 16 595€ 13 542€ 5 642€ 10 111€ 10 879€ 9 238€ 8 998€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 091€ 9 460€ 74 356€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
201 388€ 371 215€ 13 795€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 291€ 14 805€ -9 594€ 35 559€ 67 335€ 10 403€ 46 509€ 15 652€ 67 164€ 9 857€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-9 325 € -104 279 € -178 611 € -4 942 € -48 074 € -35 515 € 133 848 € 102 148 € -20 391 € -7 511 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-153 € -20 088 € -111 437 € 314 718 € 484 445 € 479 815 € 756 120 € 374 864 € 129 904 € 39 855 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 € 42 € 203 € 3 € 3 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 € 203 € 3 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
8€ 3€ 3€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
203€
42
XII.
Kurzové zisky
7€ 42€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
766 € 19 668 € 1 785 € 26 711 € 9 897 € 10 579 € 5 155 € 4 148 € 574 € 829 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
672 € 19 362 € 1 717 € 26 623 € 9 433 € 9 002 € 3 549 € 3 386 € 150 € 548 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
672€ 19 362€ 1 717€ 26 623€ 9 433€ 9 002€ 3 549€ 3 386€ 150€ 548€
52
O.
Kurzové straty
13€ 4€ 5€ 140€ 25€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
94€ 293€ 68€ 84€ 459€ 1 437€ 1 606€ 737€ 424€ 281€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-766 € -19 668 € -1 785 € -26 711 € -9 882 € -10 537 € -4 952 € -4 145 € -571 € -829 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-10 091 € -123 947 € -180 396 € -31 653 € -57 956 € -46 052 € 128 896 € 98 003 € -20 962 € -8 340 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
48 € 2 001 € 2 880 € 41 596 € 22 447 € 8 526 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
48€ 2 001€ 2 880€ 41 596€ 22 447€ 8 526€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-10 091 € -123 947 € -180 396 € -31 701 € -59 957 € -48 932 € 87 300 € 75 556 € -29 488 € -8 340 €