Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
802 306 € 797 086 € 905 676 € 881 061 € 881 958 € 873 186 € 935 483 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
222 806 € 300 924 € 381 618 € 516 776 € 516 144 € 453 771 € 510 259 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
219 732 € 297 850 € 378 544 € 513 702 € 513 070 € 450 697 € 507 185 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
184 457€ 224 727€ 265 603€ 360 943€ 405 808€ 450 697€ 485 428€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 275€ 73 123€ 112 941€ 152 759€ 107 262€ 21 757€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10+...+13]
3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 €
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
3 074€ 3 074€ 3 074€ 7 465€ 3 074€ 3 074€ 3 074€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
-4 391€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
579 500 € 496 162 € 524 058 € 364 285 € 365 814 € 419 415 € 425 224 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
400 € 48 185 € 48 185 € -10 256 € 50 076 € 249 600 € 330 495 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
400€ 45 600€ 139 200€ 329 462€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
-10 256€ 4 076€ 910€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
48 185€ 48 185€ 400€ 110 400€ 123€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
579 100 € 447 977 € 475 873 € 374 541 € 315 738 € 169 815 € 94 729 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
579 100€ 447 977€ 475 873€ 374 541€ 315 738€ 169 815€ 94 729€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
802 306 € 797 086 € 905 676 € 881 061 € 881 958 € 873 186 € 935 483 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
796 332 € 791 728 € 883 468 € 880 596 € 876 236 € 859 961 € 857 157 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
717 951€ 717 951€ 717 951€ 717 951€ 717 951€ 717 951€ 717 951€
030
A.III.
Fondy zo zisku
19 101€ 18 831€ 18 470€ 18 470€ 17 656€ 17 516€ 17 335€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
54 677€ 49 554€ 144 175€ 139 815€ 124 354€ 121 690€ 118 252€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
4 603 € 5 392 € 2 872 € 4 360 € 16 275 € 2 804 € 3 619 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
5 974 € 5 358 € 22 208 € 465 € 5 722 € 13 225 € 78 326 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
5 974 € 5 358 € 22 208 € 465 € 5 722 € 13 225 € 78 326 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
333€ 465€ 465€ 465€ 76 719€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 641€ 5 358€ 22 208€ 5 257€ 12 760€ 1 607€