Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LIBEGRIN, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 146€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 020€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
126 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
110 000 € 110 000 € 125 200 € 131 000 € 90 000 € 16 940 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
110 000€ 110 000€ 125 200€ 131 000€ 90 000€ 16 940€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
11 434 € 5 646 € 14 541 € 28 511 € 2 786 € 1 876 € 1 866 € 20 340 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 947€ 3 194€ 1 735€ 2 092€ 924€
10
B.2
Služby
8 487€ 2 452€ 12 806€ 26 419€ 1 862€ 1 876€ 1 866€ 20 340€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
98 692 € 104 354 € 110 659 € 102 489 € 87 214 € -1 876 € -1 866 € -3 400 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
18 665 €
13
C.1
Mzdové náklady
18 490€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
175€
17
D
Dane a poplatky
12 964€ 12 605€ 15 967€ 15 606€ 15 091€ 15 276€ 15 058€ 17 050€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
78 699€ 80 693€ 84 658€ 80 870€ 47 502€ 56 488€ 56 504€ 22 029€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
55 700€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
55 500€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 524€ 2 721€ 78 400€ 78 000€ 57 916€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 286€ 3 815€ 5 470€ 1 842€ 3 489€ 938€ 894€ 815€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
7 267 € 7 241 € 4 764 € 6 892 € 21 132 € 3 822 € 3 678 € -4 043 €
38
X.
Výnosové úroky
12€ 29€ 26€ 37€ 43€ 25€ 2€
41
O
Kurzové straty
488€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
158€ 147€ 132€ 113€ 100€ 93€ 79€ 90€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-634 € -147 € -103 € -87 € -63 € -50 € -54 € -88 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
6 633 € 7 094 € 4 661 € 6 805 € 21 069 € 3 772 € 3 624 € -4 131 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 030 € 1 702 € 1 789 € 2 445 € 4 794 € 968 € 5 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 030€ 1 702€ 1 789€ 2 445€ 4 794€ 968€ 5€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 603 € 5 392 € 2 872 € 4 360 € 16 275 € 2 804 € 3 619 € -4 132 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
6 633 € 7 094 € 4 661 € 6 805 € 21 069 € 3 772 € 3 624 € -4 131 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 603 € 5 392 € 2 872 € 4 360 € 16 275 € 2 804 € 3 619 € -4 132 €