Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LIBEGRIN, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
115 670 € 110 000 € 180 900 € 133 721 € 90 000 € 78 400 € 78 000 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
2 146€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
110 000€ 110 000€ 125 200€ 131 000€ 90 000€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
55 700€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 524€ 2 721€ 78 400€ 78 000€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
108 403 € 102 759 € 176 136 € 126 829 € 68 868 € 74 578 € 74 322 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 020€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 947€ 3 194€ 1 735€ 2 092€ 924€
11
C.
Služby
8 487€ 2 452€ 12 806€ 26 419€ 1 862€ 1 876€ 1 866€
13
E.
Dane a poplatky
12 964€ 12 605€ 15 967€ 15 606€ 15 091€ 15 276€ 15 058€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
78 699€ 80 693€ 84 658€ 80 870€ 47 502€ 56 488€ 56 504€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
55 500€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 286€ 3 815€ 5 470€ 1 842€ 3 489€ 938€ 894€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
7 267 € 7 241 € 4 764 € 6 892 € 21 132 € 3 822 € 3 678 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
98 692 € 104 354 € 110 659 € 102 489 € 87 214 € -1 876 € -1 866 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
12 € 29 € 26 € 37 € 43 € 25 €
24
X.
Výnosové úroky
12€ 29€ 26€ 37€ 43€ 25€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
646 € 147 € 132 € 113 € 100 € 93 € 79 €
32
N.
Kurzové straty
488€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
158€ 147€ 132€ 113€ 100€ 93€ 79€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-634 € -147 € -103 € -87 € -63 € -50 € -54 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
6 633 € 7 094 € 4 661 € 6 805 € 21 069 € 3 772 € 3 624 €
36
P.
Daň z príjmov
2 030€ 1 702€ 1 789€ 2 445€ 4 794€ 968€ 5€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 603 € 5 392 € 2 872 € 4 360 € 16 275 € 2 804 € 3 619 €