Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 322 697 € 7 381 947 € 8 160 244 € 6 433 052 € 8 475 784 € 8 106 459 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
7 309 944 € 7 220 232 € 8 289 568 € 6 225 474 € 8 589 292 € 8 341 341 € 7 730 302 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
204 897 € 177 658 € 153 141 € 199 588 € 622 910 € 993 328 € 1 026 534 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
7 070 921 € 7 098 841 € 7 872 952 € 6 128 413 € 7 602 370 € 6 726 219 € 6 391 146 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
46 880 € 105 448 € 134 152 € 105 051 € 250 503 € 386 911 € 104 829 €
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-41 431 € -172 901 € 121 249 € -222 139 € 50 073 € 194 170 € 195 970 €
07
V.
Aktivácia
2 517 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
23 651 € 6 744 € 6 897 € 8 399 € 45 633 € 3 678 € 6 409 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 026 € 4 442 € 1 177 € 6 162 € 17 803 € 37 035 € 2 897 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 913 299 € 6 896 459 € 8 085 695 € 5 950 363 € 8 109 815 € 7 263 234 € 7 004 181 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
170 950 € 143 926 € 120 734 € 144 777 € 499 162 € 799 229 € 924 165 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 909 424 € 3 912 579 € 5 104 490 € 3 145 840 € 4 842 455 € 3 806 596 € 3 745 589 €
14
D.
Služby
564 903 € 580 646 € 587 538 € 672 293 € 679 066 € 729 812 € 492 772 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
2 097 064 € 2 095 688 € 2 108 708 € 1 807 589 € 1 930 880 € 1 716 278 € 1 618 690 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 477 520 € 1 481 082 € 1 492 099 € 1 282 467 € 1 379 299 € 1 236 774 € 1 185 045 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
543 597 € 543 821 € 550 292 € 470 491 € 496 941 € 427 478 € 387 006 €
19
E.4.
Sociálne náklady
75 947 € 70 785 € 66 317 € 54 631 € 54 640 € 52 026 € 46 639 €
20
F.
Dane a poplatky
11 682 € 14 355 € 13 238 € 13 500 € 12 822 € 13 349 € 12 173 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
134 739 € 122 521 € 133 002 € 150 038 € 122 960 € 177 682 € 194 117 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
134 739 € 122 521 € 133 002 € 150 038 € 122 960 € 177 682 € 194 117 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 537 € 26 744 € 17 985 € 16 326 € 22 470 € 20 288 € 16 675 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
396 645 € 323 773 € 203 873 € 275 111 € 479 477 € 1 078 107 € 726 121 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
2 635 990 € 2 571 895 € 2 468 732 € 2 248 003 € 2 505 173 € 2 964 991 € 2 558 470 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
55 762 € 40 025 € 5 871 € 44 010 € 104 482 € 89 089 € 14 682 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 304 € 6 802 € 2 923 € 12 498 € 12 760 € 7 653 € 6 507 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9 304 € 6 802 € 2 923 € 12 498 € 12 760 € 7 653 € 6 507 €
42
XII.
Kurzové zisky
46 458 € 33 223 € 2 948 € 31 512 € 91 722 € 81 436 € 8 175 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
17 937 € 36 343 € 50 933 € 100 200 € 25 263 € 11 424 € 38 765 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 641 € 1 578 € 1 237 € 628 € 9 € 350 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 641 € 1 578 € 1 237 € 628 € 9 € 350 €
52
O.
Kurzové straty
12 775 € 30 916 € 42 310 € 91 247 € 14 490 € 6 065 € 33 801 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 521 € 3 849 € 7 386 € 8 325 € 10 773 € 5 350 € 4 614 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
37 825 € 3 682 € -45 062 € -56 190 € 79 219 € 77 665 € -24 083 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
434 470 € 327 455 € 158 811 € 218 921 € 558 696 € 1 155 772 € 702 038 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
94 870 € 72 356 € 35 839 € 48 031 € 123 279 € 254 646 € 160 874 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
90 242 € 72 242 € 37 252 € 49 845 € 133 290 € 270 263 € 175 062 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
4 628 € 114 € -1 413 € -1 814 € -10 011 € -15 617 € -14 188 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
339 600 € 255 099 € 122 972 € 170 890 € 435 417 € 901 126 € 541 164 €