Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
711 166 € 590 134 € 718 750 € 569 350 € 591 703 € 677 950 € 501 878 € 488 337 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
345 620 € 389 466 € 402 702 € 358 525 € 371 499 € 303 177 € 146 364 € 156 815 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
328 373 € 372 219 € 385 455 € 341 278 € 354 252 € 285 930 € 129 117 € 139 568 €
012
A.II.1
Pozemky
3 964€ 3 964€ 3 964€ 3 964€ 2 593€ 1 959€
013
A.II.2
Stavby
199 503€ 214 032€ 227 265€ 227 265€ 239 263€ 48 451€ 52 523€ 55 335€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
79 497€ 111 279€ 100 303€ 71 223€ 91 668€ 76 039€ 58 231€ 66 496€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
45 409€ 42 944€ 50 379€ 38 826€ 20 728€ 17 131€ 16 404€ 17 737€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 544€ 142 350€ 1 959€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
17 247 € 17 247 € 17 247 € 17 247 € 17 247 € 17 247 € 17 247 € 17 247 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
913€ 913€ 913€ 913€ 913€ 913€ 913€ 913€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
16 334€ 16 334€ 16 334€ 16 334€ 16 334€ 16 334€ 16 334€ 16 334€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
364 832 € 200 615 € 315 871 € 210 385 € 219 877 € 374 608 € 355 328 € 331 497 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
42 011 € 16 904 € 25 197 € 33 394 € 45 768 € 53 180 € 39 239 € 39 070 €
032
B.I.1
Materiál
3 732€ 6 364€ 6 212€ 4 405€ 4 473€ 4 307€ 5 367€ 7 095€
034
B.I.3
Výrobky
21 722€ 5 575€ 17 450€ 20 562€ 23 302€ 29 101€ 25 455€ 25 195€
035
B.I.4
Zvieratá
16 557€ 4 965€ 1 535€ 8 427€ 17 993€ 19 772€ 8 417€ 6 780€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
320 707 € 183 362 € 290 508 € 172 928 € 165 868 € 317 396 € 314 849 € 291 958 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 077€ 5 854€ 8 634€ 5 850€ 22 006€ 59 955€ 115 285€ 127 322€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
251 379€ 105 794€ 212 134€ 95 906€ 39 404€ 172 247€ 97 316€ 98 512€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
52 251€ 71 714€ 69 740€ 71 172€ 104 458€ 85 194€ 102 248€ 66 124€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 114 € 349 € 166 € 4 063 € 8 241 € 4 032 € 1 240 € 469 €
056
B.IV.1
Peniaze
43€ 298€ 117€ 25€ 209€ 1 027€ 38€ 423€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 071€ 51€ 49€ 4 038€ 8 032€ 3 005€ 1 202€ 46€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
714 € 53 € 177 € 440 € 327 € 165 € 186 € 25 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
714€ 53€ 177€ 282€ 327€ 165€ 186€ 25€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
158€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
711 166 € 590 134 € 718 750 € 569 350 € 591 703 € 677 951 € 501 878 € 488 337 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
151 283 € 149 848 € 149 231 € 141 994 € 138 932 € 135 637 € 113 758 € 127 704 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
139 415 € 139 415 € 139 415 € 139 415 € 139 415 € 139 415 € 139 415 € 139 415 €
069
A.I.1
Základné imanie
139 415€ 139 415€ 139 415€ 139 415€ 139 415€ 139 415€ 139 415€ 139 415€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
166 € 166 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
166€ 166€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 293 € 2 262 € 1 901 € 1 748 € 1 583 € 1 516 € 1 021 € 377 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 293€ 2 262€ 1 901€ 1 748€ 1 583€ 1 516€ 1 021€ 377€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 140 € 7 553 € 678 € -2 231 € -5 361 € -6 636 € -12 898 € -25 122 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 140€ 7 553€ 678€ 5 658€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 231€ -5 361€ -6 636€ -12 898€ -30 780€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 435 € 618 € 7 237 € 3 062 € 3 295 € 1 342 € -13 946 € 12 868 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
422 232 € 291 101 € 433 425 € 310 566 € 326 887 € 447 606 € 378 147 € 351 633 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
21 473 € 31 353 € 51 788 € 62 216 € 121 014 € 139 070 € 100 € 102 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
213€ 91€ 26€ -5€ 27€ 70€ 100€ 102€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
21 260€ 31 262€ 51 762€ 62 221€ 120 987€ 139 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
91 542 € 110 483 € 68 045 € 123 628 € 89 604 € 82 904 € 116 422 € 131 615 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
67 379€ 87 774€ 43 587€ 99 978€ 66 455€ 57 086€ 86 517€ 96 776€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-888€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 952€ 3 188€ 4 163€ 3 448€ 3 462€ 1 599€ 1 940€ 1 449€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 444€ 1 878€ 2 244€ 2 155€ 1 982€ 1 406€ 1 629€ 1 058€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 150€ 1 061€ 1 493€ 1 457€ 1 073€ 960€ 28€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
16 617€ 16 582€ 16 558€ 16 590€ 16 632€ 21 853€ 27 224€ 32 304€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
15 169€ 13 988€ 1 242€ 1 077€ 3 380€ 3 087€ 194 406€ 174 855€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
294 048 € 135 277 € 312 350 € 123 645 € 112 889 € 222 545 € 67 219 € 45 061 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
294 048€ 135 277€ 312 350€ 123 645€ 112 889€ 222 545€ 67 219€ 45 061€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
137 651 € 149 185 € 136 094 € 116 790 € 125 884 € 94 708 € 9 973 € 9 000 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
91 336€ 98 540€ 107 696€ 107 696€ 116 790€ 85 233€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
46 315€ 50 645€ 28 398€ 9 094€ 9 094€ 9 475€ 9 973€ 9 000€