Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 015 € 2 615 € 8 259 € 149 578 € 133 480 € 120 695 € 176 443 € 177 202 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
40 550 € 61 786 € 14 939 € 11 483 € 13 050 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
40 550 € 61 786 € 14 939 € 11 483 € 13 050 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
40 550€ 61 786€ 14 939€ 11 483€ 13 050€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 015 € 2 615 € 8 259 € 109 028 € 71 694 € 105 756 € 162 431 € 161 908 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
38 € 38 € -6 512 € 11 518 € 21 050 € 27 398 € 37 600 € 34 023 €
032
B.I.1
Materiál
5 581€ 3 037€
036
B.I.5
Tovar
31 241€ 11 594€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
778€ 19 392€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
306 € 975 € 20 430 € 20 475 € 23 289 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
20 173€ 22 261€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
302€ 1 028€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 628 € 2 006 € 14 511 € 76 610 € 36 991 € 33 125 € 60 063 € 64 854 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 575€ 2 006€ 13 713€ 64 411€ 34 273€ 24 802€ 60 027€ 64 312€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
53€ 738€ 8 829€ 5 650€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
36€ 542€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
60€ 3 370€ 2 718€ 2 673€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
349 € 571 € 260 € 20 594 € 12 678 € 24 803 € 44 293 € 39 742 €
056
B.IV.1
Peniaze
349€ 571€ 260€ 20 594€ 12 678€ 24 803€ 30 665€ 15 171€
057
B.IV.2
Účty v bankách
13 628€ 24 571€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 529 € 2 244 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 529€ 2 244€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 015 € 2 615 € 8 259 € 149 578 € 133 480 € 120 695 € 176 443 € 177 202 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-60 818 € -59 737 € -55 355 € 21 092 € 40 310 € 37 417 € 95 493 € 87 593 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
11 547 € 11 547 € 11 547 € 11 547 € 62 257 € 62 257 € 87 257 € 87 257 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
87 257€ 87 257€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
753 € 753 € 753 € 753 € 753 € 753 € 752 € 752 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
752€ 752€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-78 677 € -74 722 € 2 152 € 7 370 € -32 233 € 844 € -7 056 € -30 834 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 370€ 7 370€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 426€ -38 204€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 081 € -3 955 € -76 447 € -5 218 € 2 893 € -33 077 € 7 900 € 23 778 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
62 833 € 62 352 € 63 614 € 128 486 € 93 170 € 83 278 € 80 950 € 89 609 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 399 € 1 508 € 1 683 € 1 194 € 1 566 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 399€ 1 508€ 1 683€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 194€ 1 566€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 € 2 € 233 € 374 € 5 € 100 € 1 018 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
464€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
100€ 554€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
62 831 € 62 350 € 57 371 € 90 340 € 55 207 € 81 590 € 79 656 € 82 159 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
46 100€ 46 100€ 48 982€ 77 061€ 40 063€ 73 139€ 64 657€ 72 136€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
267€ 974€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
16 250€ 16 250€ 6 039€ 585€ 1 335€ 810€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
784€ 779€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
937€ 9 190€ 10 207€ 6 337€ 3 412€ 2 686€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 563€ 1 998€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
481€ 1 413€ 3 504€ 3 602€ 1 304€ 7 877€ 3 536€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
96€ 50€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 243 € 34 514 € 36 081 € 4 866 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
6 243€ 34 514€ 36 081€ 4 866€