Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 365 834€ 5 876 139€ 5 858 361€ 5 728 510€ 4 438 352€ 4 438 611€ 3 923 221€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 335 818€ 4 807 503€ 4 888 045€ 4 728 626€ 3 723 642€ 3 812 769€ 3 350 271€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 030 016 € 1 068 636 € 970 316 € 999 884 € 714 710 € 625 842 € 572 950 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 547 297 € 1 839 708 € 1 609 898 € 1 530 747 € 1 523 678 € 1 542 864 € 1 618 632 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 545 974€ 2 040 173€ 1 454 830€ 1 441 956€ 1 536 043€ 1 598 424€ 1 596 878€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 837€ -200 965€ 152 222€ 88 791€ -12 365€ -55 560€ 21 754€
07
II.3
Aktivácia
8 160€ 500€ 2 846€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 852 381 € 1 835 371 € 1 831 170 € 1 724 776 € 1 654 751 € 1 588 185 € 1 593 405 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
929 038€ 1 002 621€ 1 141 375€ 1 071 495€ 1 092 053€ 1 110 451€ 1 162 979€
10
B.2
Služby
923 343€ 832 750€ 689 795€ 653 281€ 562 698€ 477 734€ 430 426€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
724 932 € 1 072 973 € 749 044 € 805 855 € 583 637 € 580 521 € 598 177 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
515 227 € 482 895 € 422 671 € 419 409 € 376 948 € 422 908 € 401 863 €
13
C.1
Mzdové náklady
362 919€ 342 985€ 304 473€ 301 885€ 270 270€ 304 257€ 287 507€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
134 080€ 121 694€ 102 305€ 102 352€ 93 026€ 104 533€ 98 647€
16
C.4
Sociálne náklady
18 228€ 18 216€ 15 893€ 15 172€ 13 652€ 14 118€ 15 709€
17
D
Dane a poplatky
4 555€ 5 121€ 4 322€ 3 963€ 4 479€ 3 886€ 5 520€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
75 558€ 62 627€ 58 698€ 50 478€ 56 082€ 68 863€ 72 474€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
134 046€ 130 138€ 108 930€ 47 850€ 66 936€ 35 306€ 62 316€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
89 608€ 85 767€ 71 444€ 31 197€ 40 243€ 24 785€ 38 789€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
12 700€ 9 464€ 4 957€ 8 475€ 10 685€ 13 379€ 20 393€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 375€ 4 933€ 10 391€ 2 905€ 13 628€ 9 045€ 22 746€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 673€ 61 402€ 26 306€ 10 233€ 12 085€ 14 182€ 13 040€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
141 032 € 500 768 € 279 967 € 332 855 € 163 679 € 76 869 € 131 160 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 36€ 1€ 1€ 3€
39
N
Nákladové úroky
851€ 6 392€ 7 883€ 10 981€ 15 332€ 22 368€ 24 101€
40
XI.
Kurzové zisky
645€ 167€ 763€ 528€ 304€ 287€ 699€
41
O
Kurzové straty
1 578€ 3 259€ 1 975€ 2 545€ 1 470€ 1 113€ 1 832€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 568€ 5 567€ 5 830€ 5 449€ 3 479€ 3 817€ 4 042€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 349 € -15 051 € -14 925 € -18 411 € -19 976 € -27 010 € -29 273 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
134 683 € 485 717 € 265 042 € 314 444 € 143 703 € 49 859 € 101 887 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
36 530 € 113 257 € 61 834 € 73 108 € 29 989 € 14 669 € 24 419 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
36 530€ 113 257€ 61 834€ 73 108€ 33 404€ 13 438€ 24 419€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-3 415€ 1 231€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
98 153 € 372 460 € 203 208 € 241 336 € 113 714 € 35 190 € 77 468 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
134 683 € 485 717 € 265 042 € 314 444 € 143 703 € 49 859 € 101 887 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
98 153 € 372 460 € 203 208 € 241 336 € 113 714 € 35 190 € 77 468 €