Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PCpro, s.r.o. „v konkurze“ [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti PCpro, s.r.o. „v konkurze“ [zrušená]

 • Názov PCpro, s.r.o. „v konkurze“ [zrušená]
 • IČO 36017256
 • DIČ 2020085452
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa sobota, 1. januára 2022
 • Sídlo Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 22. januára 1997, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 4105/S
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 6 639 €
 • Historický názov PCpro, s.r.o.
  (platné do 20. septembra 2021 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 14.marca 2023
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 24. septembra 2021
 • Právny dôvod zrušenia z iného dôvodu
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 6. marca 2021
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4K/1/2021- 30 zo dňa 24. 02. 2021, právoplatným a vykonateľným dňa 06. 03. 2021 súd vyhlásil malý konkurz na spoločnosť PCpro, s.r.o., so sídlom spoločnosti Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 017 256. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Ľubicu Flíderovú, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, značka správcu S1334.
Predmety podnikania
Názov Vznik
vývoj, výroba výrobkov a zostáv z plastických hmôt 22.1.1997
konštrukčné práce v strojárstve 22.1.1997
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 22.1.1997
technické poradenstvo v oblasti spracovania plastov a výpočtovej techniky 22.1.1997
reklamná a propagačná činnosť 22.1.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 22.1.1997
Iné právne skutočnosti
1. Správca konkurznej podstaty v Obchodnom vestníku č. 183/2021 dňa 23.09.2021 v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2055 Z.z. oznámil, že konkurz na majetok dlžníka PCpro, s.r.o. „v konkurze“ so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 017 256 sa končí a konkurz sa zrušuje.