Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lakotrade Slovakia, s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 30K/27/2014 [ukončené]
 • Spisová značka 30K/27/2014
 • Prvý a posledný záznam 14.8.2014 - 13.4.2021
 • Detekcia ukončenia: 4.1.2021ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.4.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
4.1.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
20.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Trebišov Košický
23.11.2018
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Trebišov Košický
18.10.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Trebišov Košický
20.9.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Trebišov Košický
4.4.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Trebišov Košický
22.2.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Trebišov Košický
24.10.2016
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Trebišov Košický
5.8.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Trebišov Košický
13.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Trebišov Košický
8.4.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
25.2.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
23.9.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
13.8.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
12.8.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
22.7.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
9.7.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
2.7.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
23.6.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
15.6.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
30.4.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
21.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
9.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
9.4.2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
9.4.2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
9.4.2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
9.4.2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
9.4.2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
9.4.2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
31.3.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
25.3.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
12.2.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
6.2.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
3.2.2015
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
3.2.2015
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
20.1.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
14.1.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
12.12.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
12.12.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
12.12.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Imrich Krupička Trebišov Košický
8.12.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
30.10.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
30.10.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
24.9.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
23.9.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
10.9.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
Konkurzné konanie č. 26K/40/2012
 • Spisová značka 26K/40/2012
 • Prvý a posledný záznam 24.9.2012 - 24.9.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.9.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Trebišov Košický
Konkurzné konanie č. 3K/13/2012
 • Spisová značka 3K/13/2012
 • Prvý a posledný záznam 7.8.2012 - 17.8.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vranov nad Topľou Prešovský
7.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vranov nad Topľou Prešovský
Reštrukturalizačné konanie č. 3R/1/2012 [ukončené]
 • Spisová značka 3R/1/2012
 • Prvý a posledný záznam 29.3.2012 - 23.5.2012
 • Detekcia ukončenia: 22.5.2012ukončením reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.5.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vranov nad Topľou Prešovský
19.4.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vranov nad Topľou Prešovský

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
10.7.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Košiciach Vranov nad Topľou Prešovský