Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
34 676€ 98 072€ 54 071€ 672€ 18 365€ 15 792€ 44 999€ 74 059€ 155 873€ 156 580€ 154 653€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
33 279€ 1 048€ 3 913€ 653€ 12 372€ 8 813€ 29 027€ 42 322€ 83 425€ 83 957€ 85 124€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 397 € 97 024 € 50 158 € 19 € 5 993 € 6 979 € 15 972 € 31 737 € 72 448 € 72 623 € 69 529 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
89 488 542 € 82 455 931 € 73 825 826 € 81 141 647 € 82 462 260 € 78 207 626 € 91 087 481 € 87 377 510 € 81 121 185 € 80 244 906 € 93 240 458 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
85 451 638€ 76 631 637€ 65 731 621€ 71 848 327€ 76 983 788€ 71 176 610€ 82 770 428€ 80 240 402€ 75 303 951€ 75 272 121€ 87 759 947€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-52 531€ -48 633€ -120 415€ 39 581€ -14 256€ -143 142€ -214 644€ -267 371€ -364 322€ 261 077€ 336 946€
07
II.3
Aktivácia
4 089 435€ 5 872 927€ 8 214 620€ 9 253 739€ 5 492 728€ 7 174 158€ 8 531 697€ 7 404 479€ 6 181 556€ 4 711 708€ 5 143 565€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
29 690 822 € 51 926 320 € 41 470 692 € 36 249 312 € 25 077 780 € 28 583 793 € 36 894 853 € 34 713 308 € 28 860 433 € 41 189 720 € 43 278 770 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 915 988€ 14 055 624€ 13 312 363€ 14 247 926€ 11 757 701€ 12 266 564€ 14 363 237€ 15 815 253€ 14 716 159€ 14 819 433€ 17 945 400€
10
B.2
Služby
18 774 834€ 37 870 696€ 28 004 184€ 22 001 609€ 13 321 989€ 16 311 578€ 22 531 616€ 18 898 055€ 14 144 274€ 26 370 287€ 25 333 370€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
59 799 117 € 30 626 635 € 32 405 292 € 44 892 354 € 57 390 473 € 49 630 812 € 54 208 600 € 52 695 939 € 52 333 200 € 39 127 809 € 50 031 217 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
64 523 708 € 62 970 201 € 57 706 315 € 57 019 312 € 52 708 547 € 47 851 444 € 47 539 793 € 47 967 249 € 52 850 324 € 55 678 769 € 58 296 452 €
13
C.1
Mzdové náklady
43 788 912€ 41 984 930€ 39 695 929€ 39 836 742€ 36 241 066€ 32 922 447€ 33 015 397€ 31 975 207€ 39 860 305€ 39 427 583€ 40 984 306€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
42 345€ 34 394€ 34 313€ 31 466€ 32 817€ 37 080€ 37 080€ 37 080€ 36 576€ 29 694€ 28 988€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17 310 295€ 17 430 010€ 15 411 635€ 14 891 055€ 13 889 608€ 12 582 576€ 12 646 970€ 13 234 245€ 15 191 994€ 15 383 165€ 15 720 740€
16
C.4
Sociálne náklady
3 382 156€ 3 520 867€ 2 564 438€ 2 260 049€ 2 545 056€ 2 309 341€ 1 840 346€ 2 720 717€ -2 238 551€ 838 327€ 1 562 418€
17
D
Dane a poplatky
829 549€ 232 934€ 1 191 869€ 1 234 158€ 919 341€ 914 809€ 904 439€ 816 623€ 956 072€ 1 006 523€ 1 232 508€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
26 798 333€ 29 718 360€ 29 371 802€ 28 642 349€ 26 522 871€ 21 311 993€ 19 372 170€ 21 437 452€ 19 397 982€ 8 622 600€ 21 801 804€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
637 536€ 1 528 251€ 4 128 447€ 970 731€ 995 035€ 1 004 718€ 1 309 534€ 152 148€ 494 469€ 184 426€ 1 231 560€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
274 131€ 265 728€ 2 407 229€ 200 857€ 94 315€ 174 003€ 266 946€ 105 423€ 126 653€ 144 653€ 960 353€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
57 410€ 35 188€ 22 418€ -1 139 263€ 22 363€ -52 469€ 170 965€ 542 673€ 270 134€ -7 389 487€ -230 166€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42 624 395€ 58 017 458€ 37 512 707€ 45 519 734€ 23 894 049€ 31 923 291€ 8 566 330€ 36 571 524€ 20 595 780€ 19 840 489€ 38 657 777€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 535 262€ 12 858 237€ 6 666 040€ 10 023 859€ 5 762 510€ 16 685 514€ 11 364 666€ 10 617 490€ 10 172 214€ 12 390 483€ 3 493 583€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 042 655 € -15 908 304 € -23 319 227 € -4 598 453 € -3 750 390 € -4 326 473 € -15 534 515 € 7 932 701 € -10 349 930 € -11 300 817 € 4 366 020 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1 052€ 9 056€ 8 347€ 7 190€ 7 572€ 22 288€ 16 148€ 17 487€ 51 449€ 17 919€
39
N
Nákladové úroky
218 173€ 186 248€ 170 307€ 187 612€ 183 860€ 113 063€ 133 027€ 157 070€ 630 775€ 353 150€ 336 934€
40
XI.
Kurzové zisky
18€ 12€ 14€ 93€ 4€ 22€ 279€ 37€ 188€ 125€ 72€
41
O
Kurzové straty
333€ 306€ 158€ 152€ 496€ 186€ 759€ 373€ 485€ 1 030€ 1 146€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
194€ 163€ 204€ 83€ 234€ 476€ 541€ 513€ 532€ 1 139€ 2 964€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 566€ 19 950€ 24 235€ 22 719€ 45 801€ 23 238€ 24 971€ 17 469€ 30 586€ 63 523€ 99 305€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-236 860 € -205 277 € -185 426 € -201 960 € -222 729 € -128 417 € -135 649 € -158 214 € -643 639 € -364 990 € -416 430 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 805 795 € -16 113 581 € -23 504 653 € -4 800 413 € -3 973 119 € -4 454 890 € -15 670 164 € 7 774 487 € -10 993 569 € -11 665 807 € 3 949 590 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-792 915 € 1 851 730 € 5 365 923 € 2 715 545 € 4 017 252 € 54 589 € 5 636 659 € 5 617 651 € 7 229 251 € 6 900 476 € 6 094 867 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2€ 446€ 1 781€ 4 477€ 4 711€ 4 409€ 7 217€ 4 132€ 3 565€ 10 117€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-792 917€ 1 851 284€ 5 364 142€ 2 711 068€ 4 012 541€ 50 180€ 5 629 442€ 5 613 519€ 7 225 686€ 6 890 359€ 6 094 867€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 598 710 € -17 965 311 € -28 870 576 € -7 515 958 € -7 990 371 € -4 509 479 € -21 306 823 € 2 156 836 € -18 222 820 € -18 566 283 € -2 145 277 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
1 643€ 15 762€ 41 096€
53
T
Mimoriadne náklady
6 958€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-5 315 € 15 762 € 41 096 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-5 315 € 15 762 € 41 096 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 805 795 € -16 113 581 € -23 504 653 € -4 800 413 € -3 973 119 € -4 454 890 € -15 670 164 € 7 774 487 € -10 998 884 € -11 650 045 € 3 990 686 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 598 710 € -17 965 311 € -28 870 576 € -7 515 958 € -7 990 371 € -4 509 479 € -21 306 823 € 2 156 836 € -18 228 135 € -18 550 521 € -2 104 181 €