Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

M-MARKET, akciová spoločnosť

Údaje z Obchodného registra spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť

 • Názov M-MARKET, akciová spoločnosť
 • IČO 36027146
 • DIČ 2020080689
 • IČ DPH SK2020080689 podľa §4
 • Sídlo Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
 • Dátum vzniku 31. decembra 1997, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 474/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 9 963 320 € / splatené 9 963 320 €
  Podľa účtovnej závierky: 9 963 320 €
 • Historické sídlo ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
  (platné do 24. januára 2018)
  Železničná 26, 984 01 Lučenec
  (platné do 11. decembra 2002)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 17.12.1997
maloobchodná a veľkoobchodná kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, a predaj v rozsahu voľných živností 17.12.1997
sprostredkovanie obchodu 17.12.1997
prenajímanie hnuteľností (okrem koncesovaných živností) 17.12.1997
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) 5.6.1998
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vyšších 5.6.1998
organizovanie školení, vzdelávacích, rekvalifikačných a iných praktických kurzov 17.5.1999
automatizované spracovanie dát 17.5.1999
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 17.5.1999
nákup a predaj výpočtovej techniky 17.5.1999
elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky do 1000 V v objektoch triedy A 17.5.1999
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 24.4.2002
prieskum trhu a verejnej mienky 24.4.2002
nakladanie s odpadmi mimo nebezpečných odpadov 11.12.2002
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov 13.11.2003
prenajímanie nehnuteľností a nebytových priestorov 13.1.2004
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 28.7.2005
výroba lahôdkarských, cukrárenských a iných potravinárskych výrobkov a polotovarov 7.9.2005
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom 7.9.2005
upratovacie práce 7.9.2005
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky 7.9.2011
počítačové služby 7.9.2011
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 1.3.2018
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 17.4.2018
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 17.4.2018
vedenie účtovníctva 17.4.2018
administratívne služby 17.4.2018
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 16.2.2021
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 5.11.2021
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov M-Market, v.o.s. IČO: 31611338, zo dňa 31.10.1997 o premene na M-MARKET, a.s. v zmysle ust. §§ 69 ods. 2 a 162, 172 zák. č. 513/91 Zb., pričom na M-MARKET, a.s. prechádzajú všetky majetkové práva a povinnosti transformovanej spoločnosti.
Zároveň boli schválené stanovy akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 1253
2. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž-
denia zo dňa 21.4.1998, ktorým boli upravené stanovy spoločnosti, zapísané v NZ č. 160/98 zo dňa 21.4.1998, notárom JUDr. Jánom Šimovom, Lučenec, Komenského 18.
3. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž-
denia, zo dňa 15.2.1999 v Nz 47/99 napísanej v notár-
skom úrade JUDr. Jána Šimova v Lučenci, Komenského
18.
4. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného
zhromaždenia zo dňa 15.07.1999, v NZ 304/99, napísa-
nej JUDr. Jánom Šimovom, Komenského 18, Lučenec,
ktorým boli zosúladené s ust. zák. č. 127/1999 Z.z.
5. Zapisuje sa zmena podoby akcií v zmysle stanov spoločnosti v súlade s ust. zák.č. 127/99 Z.z.
6. .
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30. 11. 2001.
.
Obmedzenia prevoditeľnosti akcií na meno: akcie spoločnosti sú prevoditeľné len po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti.
.
Forma akcií: na meno
7. .
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2002, Nz 535/2002, ktorým bolo rozhodnuté aj o zmene sídla a predmetu činnosti spoločnosti.
8. .
Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 20.03.2003 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
9. .
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2003,v Nz 108796/2003, N 624/2003, napísanej JUDr. Jánom Šimovom, Komenského 18, Lučenec, ktorým bolo rozhodnuté o rozšírení predmetu podnikania spoločnosti a o zmene stanov spoločnosti.